dịch vụ trí tuệ nhân tạo (ai) của TÜV SÜD - QUẢN LÝ RỦI RO VÀ TẠO GIÁ TRỊ CHO DOANH NGHIỆP

 

Trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ có ảnh hưởng nhất, phá vỡ các tổ chức và xác định lại sự cạnh tranh. Những bước đột phá lớn đang tạo ra những tin tức nổi bật nhưng các tổ chức phải vật lộn để hiện thực hóa và mở rộng quy mô các dự án AI thành công.

Các tổ chức đang gặp thách thức bởi sự thiếu tin tưởng chung vào AI, các yêu cầu chất lượng phức tạp của hệ thống AI và áp lực quy định ngày càng tăng.

Các dịch vụ chất lượng AI của chúng tôi - dựa trên các tiêu chuẩn và quy định hiện tại và sắp tới, các yêu cầu kinh doanh và thực tiễn tốt nhất - cho phép các tổ chức tuân thủ các quy định và đảm bảo chất lượng AI để sử dụng toàn bộ tiềm năng của công nghệ biến đổi này.

Đào tạo AI
Hướng dẫn thực hành để đạt được kiến thức cần thiết nhằm làm chủ chất lượng AI
Tìm hiểu thêm
Phân tích mức độ sẵn sàng AI
Hiểu mức độ sẵn sàng về chất lượng AI của tổ chức
Tìm hiểu thêm
Đánh giá có hướng dẫn AI
Một cách tiếp cận có hệ thống để đảm bảo chất lượng và sự tuân thủ của AI
Tìm hiểu thêm

 

tại sao nên chọn TÜV SÜD là đối tác về chất lượng trí tuệ nhân tạo (AI)?

  

AI icons Chuyên gia về AI

Với năng lực AI của chúng tôi và được công nhận là chuyên gia trong ngành về các tiêu chuẩn và thực tiễn tốt nhất về AI, chúng tôi đã phát triển Khung chất lượng AI nhằm hợp nhất tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện có và sắp tới có liên quan để thúc đẩy việc áp dụng chất lượng AI của doanh nghiệp.

 

AI icon Cam kết chất lượng

Khơi dậy niềm tin vào công nghệ là kim chỉ nam hoạt động của chúng tôi kể từ khi thành lập. Đối vơi thế giới số hiện nay, chúng tôi đảm bảo sự an toàn, bảo mật, độ tin cậy và mạnh mẽ của các hệ thống AI.

 

 

AI iconĐộc lập và công bằng

Là một tổ chức độc lập và khách quan, chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ thử nghiệm, giám định và chứng nhận trong hơn 150 năm.

 

Khám phá

Quản lý chất lượng AI: Vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp
Buổi chia sẻ trực tuyến

Quản lý chất lượng AI - Vai trò & Trách nhiệm

Khái niệm về chất lượng và khuôn khổ AI, hướng dẫn trên con đường áp dụng và mở rộng quy mô AI thành công.

Xem ngay

Artificial Intelligence
Câu chuyện

Artificial Intelligence

A practical approach to sidestep AI risks

Learn More

Các thông tin liên quan

Bước tiếp theo

Chọn vị trí