Phân tích mức độ sẵn sàng chất lượng AI

Phân tích mức độ sẵn sàng chất lượng AI

Kiểm tra mức độ sẵn sàng chất lượng AI của tổ chức

Kiểm tra mức độ sẵn sàng chất lượng AI của tổ chức

HIỂU YÊU CẦU AI CỦA doanh nghiệp

Con đường để đạt được chất lượng AI bắt đầu bằng việc biết tình trạng hiện tại của doanh nghiệp. Chúng tôi đánh giá mức độ sẵn sàng của tổ chức để làm chủ chất lượng AI với tư cách là nhà phát triển hoặc người dùng các sản phẩm và hệ thống AI. Phân tích mức độ sẵn sàng của chúng tôi dựa trên các phương pháp hay nhất, những phát triển mới nhất về tiêu chuẩn hóa và các nỗ lực quản lý toàn cầu.

 

Chúng tôi phân tích khả năng của doanh nghiệp để quản lý chất lượng AI, thành thạo quản trị AI và chất lượng mô hình, tối ưu hóa hoạt động của AI, duy trì dữ liệu đáng tin cậy và quản lý dữ liệu phù hợp, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định hiện có và sắp tới của AI.

 

Biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình, doanh nghiệp có thể phát triển và áp dụng công nghệ AI trên quy mô lớn.

 

tìm hiểu về mức độ sẵn sàng chất lượng AI

Phân tích chất lượng AI và mức độ sẵn sàng tuân thủ của chúng tôi xác định các lỗ hổng trong toàn bộ vòng đời của AI, từ việc hình thành ý tưởng đến triển khai và vận hành. Phân tích bao gồm năm trụ cột chất lượng chính được kiểm tra trong suốt vòng đời:

  • an toàn 
  • bảo mật 
  • pháp lý
  • đạo đức 
  • hiệu suất

Kết quả là sự hiểu biết rõ ràng về các yêu cầu chất lượng và tuân thủ nào có liên quan đến tổ chức và mức độ mà tổ chức đáp ứng các yêu cầu này. Tổ chức cần xây dựng kiến thức chiến lược về các tiêu chuẩn và quy định hiện tại và sắp tới, điều này rất quan trọng để đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường trong tương lai và duy trì khả năng hoạt động.

 

Với điều này, doanh nghiệp có thể bắt đầu triển khai khung chất lượng (Đánh giá có hướng dẫn).

 

TẠI SAO LỰA CHỌN DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG AI CỦA TÜV SÜD?

 

Tại TÜV SÜD, chúng tôi tận dụng kiến thức chuyên môn về thử nghiệm, giám định và chứng nhận kết hợp với kiến thức chuyên sâu về Công nghiệp 4.0, AI, IoT và An ninh mạng. Chúng tôi giúp cho các tổ chức lập kế hoạch và thực hiện chất lượng AI một cách có hệ thống, điều này rất cần thiết cho các nhà phát triển và người dùng AI để tận dụng toàn bộ tiềm năng của công nghệ biến đổi này.

Khám phá

Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo

Tìm hiểu các dịch vụ chất lượng AI của TÜV SÜD

Tìm hiểu thêm

Đánh giá có hướng dẫn về chất lượng AI

Đánh giá có hướng dẫn chất lượng AI

Cách tiếp cận có hệ thống để đảm bảo chất lượng và sự tuân thủ của AI

Tìm hiểu thêm

Đào tạo chất lượng trí tuệ nhân tạo AI

Đào tạo chất lượng trí tuệ nhân tạo

Hướng dẫn thực hành để đạt được kiến thức cần thiết nhằm làm chủ chất lượng AI

Xem thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC

Bước tiếp theo

Chọn vị trí