Thử nghiệm thiết bị y tế và thiết bị chẩn đoán IVD

Thử nghiệm thiết bị y tế và thiết bị IVD

Tiến hành thử nghiệm là một bước vô cùng quan trọng trong quy trình chuyển đổi từ khâu thiết kế đổi mới sáng tạo sang thành sản phẩm đáng tin cậy và có thể bán ra thị trường

Tiến hành thử nghiệm là một bước vô cùng quan trọng trong quy trình chuyển đổi từ khâu thiết kế đổi mới sáng tạo sang thành sản phẩm đáng tin cậy và có thể bán ra thị trường

Thử nghiệm thiết bị y tế là một bước vô cùng quan trọng trong quy trình chuyển đổi từ khâu thiết kế đổi mới sáng tạo sang thành sản phẩm đáng tin cậy và có thể bán ra thị trường.

Tại TÜV SÜD, chúng tôi kết hợp kiến thức về thử nghiệm sản phẩm y tế của chuyên gia với mạng lưới toàn cầu gồm các phòng thí nghiệm và cơ sở được quốc tế công nhận, cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp một cửa. Thử nghiệm của chúng tôi giúp sản phẩm của doanh nghiệp được thẩm định toàn diện trong lĩnh vực thiết bị y tế và giúp doanh nghiệp chứng minh tình trạng tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định trên toàn thế giới. 

Các thử nghiệm của chúng tôi bao quát toàn bộ chu trình thiết kế và sản xuất của doanh nghiệp - từ thử nghiệm nguyên mẫu đến chứng nhận của Tổ chức chứng nhận (CB) và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho các thẩm định an toàn về công thái học, điện, cơ khí, chức năng và thử nghiệm phần mềm. Chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, quan trắc môi trường và kiểm tra trước khi giao hàng, đồng thời thử nghiệm cả thiết bị y tế chủ động và thiết bị IVD (thiết bị chẩn đoán in vitro) và thiết bị y tế không chủ động.

Liên hệ chúng tôi để gửi yêu cầu về thử nghiệm thiết bị y tế

KHÁM PHÁ

Thử nghiệm thiết bị y tế và thiết bị IVD
Brochure

Danh mục thử nghiệm cho thiết bị y tế

Tìm hiểu dịch vụ thử nghiệm và tiêu chuẩn mà chúng tôi đang hỗ trợ doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí