TÜV SÜD

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cảm ơn quý khách đã truy cập trang web công ty chúng tôi qua địa chỉ www.tuvsud.com/vi-vn (sau đây được gọi là “trang web”). Với mục đích của chính sách bảo mật này, “TÜV SÜD Vietnam", “chúng tôi”, “của chúng tôi” hay “chúng ta” là đề cập đến công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam.

Qua việc truy cập và sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, quý khách được xem như là đã chấp nhập các ràng buộc về mặt pháp lý ở các điều khoản của chính sách bảo mật này mà không có bất kỳ giới hạn hay ngoại lệ nào. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật, vui lòng không truy cập và sử dụng trang web nữa. Bất kỳ các lần truy cập tiếp theo hoặc sử dụng trang web (dù là thời điểm này hay những lần tiếp theo) chúng tôi hiểu rằng quý khách đã chấp nhận các điều khoản của chính sách bảo mật này.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư và cam kết cung cấp một trải nghiệm trực tuyến an toàn cho quý khách. Chúng tôi tin tưởng vào sự minh bạch trong các hoạt động của mình, đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp chính sách bảo mật này để giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của quý khách.

Các điều khoản áp dụng trong chính sách bảo mật này sẽ có ý nghĩa được quy định trong luật pháp Việt Nam.

1. THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nếu quý khách chỉ xem lướt qua trang web hoặc sử dụng chức năng tìm kiếm, thì chúng tôi sẽ không lưu trữ lại thông tin cho phép chúng tôi nhận diện cá nhân. Trang web này sẽ tự động ghi nhận và lưu trữ lại thông tin trên nhật ký máy chủ của chúng tôi từ trình duyệt web của quý khách, bao gồm cả địa chỉ IP, thông tin cookie và (các) trang web được đề cập đến. Quý khách vui lòng tham khảo (các điều khoản sử dụng phân tích Google Universal) để biết thong tin về cách Google Universal sử dụng các cookie.

Chúng tôi thu thập lại dữ liệu cá nhân khi được quý khách cung cấp, ví dụ như khi quý khách điền biểu mẫu để liên hệ chúng tôi, liên hệ chúng tôi để yêu cầu dịch vụ hoặc gửi những phản hồi đến chúng tôi. Qua việc cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi, dù thông qua hay không thông qua trang web, thì quý khách cũng đã chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách tuân theo Chính sách bảo mật này.

Nếu quý khách vẫn đang cung cấp hoặc thay mặt/ đại diện cho một cá nhân khác cung cấp dữ liệu cho chúng tôi, thì quý khách phải đại diện và đảm bảo rằng quý khách đã có các ủy quyền cần thiết và chấp thuận việc tiết lộ dữ liệu cá nhân cho chúng tôi cho các mục đích có liên quan, và đảm bảo các thông tin là đúng, đầy đủ và chính xác.

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và/ hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách cho các mục đích sau:

(a) để cung cấp và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi;
(b) cho kế hoạch tiếp thị trực tuyến;
(c) cho các mục đích thanh toán và xác minh;
(d) để liên hệ quý khách khi có bất kì các phàn nàn, phản hồi hay yêu cầu có liên quan;
(e) xử lý bất kỳ vấn đề nào mà chúng tôi chú ý đến;
(f) hỗ trợ điều tra về bất kì hành động nghi ngờ hoặc bất hợp pháp trên trang web;
(g) cho các mục đích quản trị và quản lý nội bộ;
(h) khi được yêu cầu bởi bất kì hoạt động, quy chế, luật, hoặc quy định theo lệnh của Cơ quan hoặc Tòa án có thẩm quyền;
(i) cho các mục đích khác đã được quý khách chấp thuận về việc thu thập dữ liệu cá nhân; và
(j) cho các mục đích khác có liên quan đã đề cập trước đó.

Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin của quý khách cho các đối tác, các nhà cung cấp dịch vụ và các chi nhánh (“Tổ chức”) của chúng tôi, những bên đã được kí kết để cung cấp dịch vụ, duy trì trang web này và bảo vệ sự an toàn hay tính nguyên vẹn của trang web và các cơ sở dữ liệu khác. Chúng tôi sẽ nỗ lực thương mại hóa hợp lý để đảm bảo rằng các Tổ chức không sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách cho các mục đích khác ngoài những mục đích ban đầu. Khi dữ liệu cá nhân của quý khách được chuyển đến các Tổ chức bên ngoài Việt Nam chúng tôi sẽ thực hiện các bước phù hợp để đảm bảo rằng các Tổ chức sẽ bị ràng buộc về mặt pháp lý theo Luật.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ và chuyển dữ liệu cá nhân của quý khách đến Công ty mẹ, các công ty con và công ty có liên quan cho các mục đích quản lý, điều hành, quản trị/hành chính và kinh doanh của chúng tôi.

2. COOKIE VÀ CÁC CÔNG NGHỆ TRUY VẾT KHÁC

Cookie là một dữ liệu nhỏ (đoạn văn bản) mà trang web được truy cập bởi người dùng yêu cầu trình duyệt của họ lưu trữ trên thiết bị của họ để ghi nhớ thông tin, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ hoặc thông tin đăng nhập của người dùng. Các cookie tạo lập bởi chúng tôi, được gọi là cookie bên thứ nhất. Tùy thuộc vào việc quý khách đang truy cập trang web nào của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie bên thứ ba - là những cookie từ một tên miền khác với tên miền mà quý khách đang truy cập – cho các chương trình quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi, cũng như để hiểu việc duyệt web của quý khách (ví dụ như trang web quý khách truy cập hoặc thời gian truy cập của quý khách ở mỗi trang)

Một cách cụ thể hơn, chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ truy vết cho những mục đích sau đây:

• Hỗ trợ quý khách trong việc điều hướng
• Hỗ trợ trong việc đăng ký các sự kiện, đăng nhập và khả năng cung cấp phản hồi của quý khách
• Phân tích lượt truy cập của quý khách đối với các sản phẩm, dịch vụ hay các ứng dụng của chúng tôi
• Hỗ trợ các chương trình khuyến mãi và tiếp thị (bao gồm quảng cáo hành vi)

Các trang web chúng tôi được quét bằng công cụ quét cookie thường xuyên để duy trì một danh sách chính xác nhất có thể.
Chúng tôi phân loại cookie theo các danh mục sau:

• Cookie thực sự cần thiết
• Cookie hiệu suất
• Cookie chức năng
• Cookie nhằm mục tiêu

Quý khách có thể tìm thấy danh sách chi tiết các cookie được sử dụng trên trang web của chúng tôi qua đường dẫn link: https://www.tuvsud.com/vi-vn/cookie-notice

Quý khách có thể lựa chọn không tham gia từng danh mục cookie (ngoại trừ cookie thực sự cần thiết) bằng việc nhấn vào nút “cài đặt cookie” ở cuối trang hoặc trong phần ứng dụng thông báo cookie của trang web. Mặc dù chính sách bảo mật này bao gồm tất cả các trang web, dịch vụ và sự kiện của chúng tôi, nhưng mỗi thông báo cookie mà quý khách sẽ tìm thấy trên một trong những trang web của chúng tôi, chỉ áp dụng cho trang web đó và cũng không áp dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Truy vết trang web ẩn danh

Để điều chỉnh trang web này theo hướng tốt hơn phù hợp với nhu cầu khách hàng, chúng tôi phân tích cách mà quý khách tương tác trên trang. Chúng tôi ẩn địa chỉ IP (và các thông tin tương tự do máy tính hay thiết bị của quý khách cung cấp trên trang web của chúng tôi trong suốt thời gian truy cập thông thường) và sau đó sử dụng nó để phân tích dữ liệu chẳng hạn như trình duyệt web và máy tính của quý khách truy cập vào trang https://www.tuvsud.com. Xin nhắc lại là chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích trên. Cookie của chúng tôi chứa một con số duy nhất có thể nhận dạng lại quý khách trên trang web của chúng tôi – nhưng không hẳn, tuy nhiên, có trên các trang web bên thứ ba. Chúng tôi sử dụng dữ liệu lưu trữ chỉ đối với mục đích thống kê. Đặc biệt địa chỉ IP sẽ không liên kết với bất kỳ người dùng cá nhân nào. Dữ liêu sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba.

Sử dụng Google Universal Analytics

Trang web này sử dụng Google Universal Analytics, một công cụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google Inc. ("Google"). Google Universal Analytics sử dụng “các cookie”, những đoạn văn bản đã lưu trên thiết bị của quý khách, để giúp chúng tôi phân tích cách quý khách truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin do cookie tạo ra về việc quý khách truy cập trang web này (bao gồm cả địa chỉ IP) được chuyển đến máy chủ Google trụ sở ở Mỹ và được lưu trữ ở đó.

Chúng tôi đã kích hoạt tính năng ẩn IP trên trang web này, do đó, địa chỉ IP của người dùng trong các Quốc gia Liên Minh Châu Âu hoặc các quốc gia khác tham gia thỏa thuận về khu vực kinh tế Châu Âu sẽ bị Google hạn chế trước tiên. Chỉ trong những trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP đầy đủ đã gởi đến máy chủ Google ở Mỹ và bị hạn chế ở nơi đó. Thay cho nhà cung cấp trang web, Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích việc truy cập web của quý khách, biên soạn báo cáo hoạt động trang web, và cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng internet. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP được truyền bởi trình duyệt của quý khách trong các vận hành của Google Universal Analytics với bất cứ các dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Quý khách có thể chặn các cookie bằng cách chọn cài đặt tương thích trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trong trường hợp này quý khách có thể không truy cập đầy đủ các chức năng của trang web này. Hơn nữa, quý khách có thể chặn việc Google thu thập và sử dụng dữ liêu liên quan việc truy cập trang web được tạo bởi cookie (bao gồm cả địa chỉ IP của quý khách) bằng việc tải và cài đặt plugin cho trình duyệt từ đường dẫn http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nhấn vào đường dẫn bên dưới để ngăn Google Universal Analytics thu thập dữ liệu của quý khách. Bằng cách nhấn vào đường dẫn này, quý khách sẽ cài đặt một cookie không tham gia, ngăn không cho sữ liệu của quý khách bị theo dõi khi quý khách truy cập vào trang web này lần tiếp theo

Hủy kích hoạt Google Universal Analytics

Để biết thêm thông tin chi tiết về các điều kiện sử dụng và bảo mật dữ liệu, hãy truy cập http://www.google.com/analytics/terms/de.html và / hay http://www.google.de/privacy.html.

Xin lưu ý rằng trang web này sử dụng Google Universal Analytics với phần mã mở rộng “anonymizeI” để đảm bảo lưu trữ địa chỉ IP bị ẩn (được biết đến như việc che IP) và loại trừ các tham chiếu cá nhân trực tiếp.

GOOGLE RECAPTCHA

Trang web này sử dụng dịch vụ reCAPTCHA của Google để đảm bảo việc truy cập trang web của chúng tôi bởi người thật, chứ không phải là những tập lệnh spam tự động. Nguồn cung cấp là Google LLC 1600 Amphitheater Parkway, Mountain view, CA 94043, USA.

Để biết thêm thông tin chi tiết về GOOGLE reCAPTCHA và chính sách bảo mật của Google, xin vui lòng truy cập vào đường link dưới đây: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

BẢN ĐỒ GOOGLE
Trang web này sử dụng dịch vụ bản đồ Google thông qua một API. Nguồn cung cấp là Google LLC 1600 Amphitheater Parkway, Mountain view, CA 94043, USA.

Để sử dụng các tính năng của Google, quý khách cần phải lưu địa chỉ IP của mình. Thông tin này thường xuyên được truyền đến và lưu trữ tại máy chủ Google có trụ sở ở Mỹ. Nguồn cung cấp trang web này không ảnh hưởng đến việc chuyển đổi dữ liệu.

Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình dữ liệu của Google, xin vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của Google https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

HOTJAR

Trang web này sử dụng Hotjar để đưa ra những quyết định giúp cải thiện và tối ưu hóa trải nghiệm của quý khách trên trang web của chúng tôi. Các dịch vụ được cung cấp bao gồm bản đồ nhiệt hành vi khách truy cập, các khảo sát và phản hồi của khách hành về các tính năng và chức năng của trang web. Nguồn cung cấp Hotjar, lầu 2, trung tâm thương mại St Julians, phố Zammit, St Julians, STJ 1000, Malta.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách chọn không tham gia Hotjar, xin vui lòng tham khảo thông tin Hotjar’s Opt Out: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

3. BẢO MẬT THÔNG TIN

Lưu giữ thông tin được cung cấp theo chỉ định trong chính sách này, chúng tôi sẽ không tiết lộ cho bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp, công ty hoặc bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi có thể biết dưới đây và giữ hoàn toàn bí mật dữ liệu mà quý khách cung cấp, sẽ không sử dụng hay cố tình sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà không có sự cho phép của quý khách. Những hạn chế này sẽ không áp dụng cho thông tin hay kiến thức có thể truyền ra bên ngoài cộng đồng được xem như là hệ quả của bất kỳ hoạt động phá vỡ Chính sách bảo mật bởi chúng tôi.

4. TRUY CẬP, SỬA ĐỔI VÀ XÓA BỎ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nếu quý khách muốn thực hiện (a) yêu cầu truy cập để sao chép dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang nắm giữ về quý khách hoặc thông tin về cách thức mà chúng tôi sử dụng cũng như tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc (b) thay đổi hoặc xóa bỏ dữ liệu cá nhân của quý khách hay điều chỉnh các dữ liệu cá nhân không chính xác, không đầy đủ, thông tin bị sai lệch hoặc không được cập nhật của quý khách, thì quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho Nhân viên Bảo mật Dữ liệu của chúng tôi như được đề cập trong mục số 7 ở phía dưới.

Vui lòng lưu ý rằng một khoản phí hợp lý có thể sẽ được tính cho một yêu cầu truy cập. Nếu có, chúng tôi sẽ thông báo khoản phí này cho quý khách trước khi tiến hành xử lý/thực hiện yêu cầu.

Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của quý khách ngay khi có thể. Nếu chúng tôi không thể phản hồi quý khách trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho quý khách trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm mà chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của quý khách. Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho quý khách bất kỳ thông tin dữ liệu cá nhân nào hoặc không thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu của quý khách thì chúng tôi sẽ thông báo đến quý khách những lý do tại sao chúng tôi không thể thực hiện được yêu cầu đó.

5. BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH

Bảo mật dữ liệu cá nhân của quý khách rất quan trọng với chúng tôi. Khi thích hợp, chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ hiện có để bảo vệ sự bảo mật thông tin liên lạc được thực hiện qua trang web. Tuy nhiên, vì không có việc truyền tải dữ liệu nào qua Internet có thể được đảm bảo tính an toàn tuyệt đối, nên chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho bất kỳ thông tin dữ liệu nào mà quý khách truyền tải cho chúng tôi và quý khách sẽ tự chịu rủi ro này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về tính bảo mật, tính xác thực, tính toàn vẹn hoặc tính bảo mật của bất kỳ giao dịch nào và các thông tin liên lạc khác được thực hiện thông qua trang web.

Liên lạc thông tin qua mạng Internet có thể bị can thiệp bởi bên thứ ba. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết mình, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng trên trang web sẽ không có các vi rút hoặc phần mềm trái phép nào.

Quý khách nên thực hiện các bước thích hợp để bảo mật thông tin, phần mềm và thiết bị an toàn của mình. Điều này bao gồm cả việc xóa cache và cookie trong trình duyệt trước và sau khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên trang web.

6. CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web có thể chứa các kết nối nhanh đến và từ nhiều trang web Internet khác. Những trang web này có thể có những chính bảo mật khác với những điều được mô tả ở đây. Vì Chính sách Bảo mật chỉ áp dụng cho trang web này nên quý khách vui lòng tham khảo các điều khoản về quyền riêng tư tại các trang web khác mà quý khách đã truy cập.

7. SỬA ĐỔI

Các điều khoản của Chính sách Bảo mật này có thể được thay đổi theo thời gian. Mọi sự thay đổi sẽ được đăng trên trang web này, và sự truy cập hoặc sử dụng trên trang web này sau khi những thay đổi đó được đăng sẽ thể hiện sự đồng ý/chấp thuận của quý khách đối với Chính sách đã được sửa đổi và tất cả các thay đổi. Do đó, quý khách nên xem kĩ trang web này mỗi khi quý khách truy cập trang web.

8. RÚT LẠI SỰ CHẤP THUẬN

Sự chấp thuận mà quý khách cung cấp cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân vẫn sẽ có giá trị ngay tại thời điểm mà quý khách rút lại sự chấp thuận đó bằng văn bản. Quý khách có thể rút lại sự chấp thuận và yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào đã được liệt kê ở trên bằng việc gửi yêu cầu của quý khách cho Nhân viên Bảo mật Dữ liệu bằng văn bản hoặc qua địa chỉ email đã được cung cấp tại mục số 9 ở phía dưới.

Khi nhận được văn bản yêu cầu rút lại sự chấp thuận, chúng tôi sẽ đề xuất thời gian thích hợp (tùy thuộc vào sự phức tạp của yêu cầu và các ảnh hưởng của nó đối với sự hợp tác giữa chúng tôi và quý khách) để xử lý/thực hiện các yêu cầu của quý khách và chúng tôi sẽ thông báo đến quý khách những hệ quả khi chúng tôi tiến hành xử lý/thực hiện yêu cầu này, bao gồm bất cứ hệ quả về mặt pháp lý nào mà có thể ảnh hưởng đến quyền và trách nhiệm của quý khách đối với chúng tôi. Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý/thực hiện yêu cầu của quý khách trong mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được thư yêu cầu này.

Trong khi chúng tôi tôn trọng quyết định rút lại sự chấp thuận của quý khách thì quý khách vui lòng lưu ý rằng tùy thuộc vào tính chất và phạm vi của yêu cầu mà chúng tôi có thể ngừng cung cấp các hàng hóa và dịch vụ, đối với những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thông báo đến quý khách trước khi tiến hành thực hiện yêu cầu. Nếu quý khách quyết định hủy bỏ việc rút lại sự chấp thuận, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản theo cách thức được mô tả ở phía trên.

Vui lòng lưu ý rằng việc rút lại sự chấp thuận không ảnh hưởng đến việc chúng tôi tiếp tục thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân trong trường hợp việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân không có sự chấp thuận cho phép hoặc yêu cầu theo luật hiện hành.

9. LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý khách đến thời diểm mà dữ liệu này cần thiết để phục vụ cho mục đích mà dữ liệu đó được thu thập, hoặc được yêu cầu hay được cho phép theo luật.

Chúng tôi sẽ ngừng lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý khách hoặc xóa bỏ các phương tiện mà dữ liệu đó có thể liên kết với quý khách, ngay khi có lý do phù hợp/chính đáng cho thấy rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ mục đích mà dữ liệu đó được thu thập và cũng không còn cần thiết cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nữa.

10. CÁC YÊU CẦU VÀ CÁCH THỨC LIÊN LẠC

Nếu quý khách có bất kỳ vấn đề thắc mắc nào liên quan đến Chính sách bảo mật hoặc nếu quý khách muốn đề nghị quyền truy cập, sửa đổi, hay giới hạn dữ liệu cá nhân, vui lòng gửi email các thắc mắc hoặc yêu cầu của quý khách đến người phụ trách dưới đây:

Nhân viên bảo mật dữ liệu (DPO)

CÔNG TY TNHH TÜV SÜD VIỆT NAM
Lô III-26, Đường 19/5A, Nhóm Công nghiệp III,
KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh,
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: [email protected]

Bước tiếp theo

Chọn vị trí