Buổi chia sẻ Vai trò & trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc quản lý chất lượng trí tuệ nhân tạo (AI)

Vai trò & trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc quản lý chất lượng trí tuệ nhân tạo (AI)

Xem lại buổi chia sẻ

Xem lại buổi chia sẻ

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHẤT LƯỢNG AI & CÁCH THỨC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN AI THÀNH CÔNG

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất, sẽ mang đến sự thay đổi mạnh mẽ cho tổ chức và định nghĩa lại về sự cạnh tranh. Mặc dù những đột phá quan trọng đang được chú ý đến, một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc nhận ra tiềm năng của AI và mở rộng quy mô các dự án AI thành công. Các tổ chức đang phải đối mặt với thách thức bởi những bất ổn về pháp lý và công nghệ cũng như sự thiếu tin tưởng chung vào AI.

Quản trị AI hiện là biện pháp giảm thiểu hiệu quả nhất để quản lý rủi ro AI. Các doanh nghiệp phải tăng cường các quy trình để đo lường, đánh giá và định lượng các số liệu chất lượng một cách đáng tin cậy, chẳng hạn như độ mạnh mẽ, độ chính xác và khả năng dự đoán cho AI.
Cho dù doanh nghiệp là nhà cung cấp hay người sử dụng AI, doanh nghiệp đều có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu chất lượng phức tạp của AI. Buổi chia sẻ của chúng tôi giới thiệu cho doanh nghiệp các khái niệm chính về chất lượng và khuôn khổ AI, hướng dẫn doanh nghiệp trên con đường áp dụng và mở rộng quy mô AI thành công.

Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu.


CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP:

  • Tầm quan trọng của AI và nguy cơ gián đoạn kinh doanh do các quy định
  • Nguồn rủi ro và thách thức của AI đối với việc đảm bảo chất lượng
  • Vai trò và trách nhiệm của nhà cung cấp và người sử dụng công nghệ và dữ liệu AI
  • Tổng quan về bối cảnh quy định và tiêu chuẩn hóa AI
  • Tổng quan về khung chất lượng AI để quản lý chất lượng AI
  • Hỏi và đáp

DIỄN GIẢ

TS-Martin Saerbeck

Tiến sĩ Martin Saerbeck

CTO, Dịch vụ kỹ thuật số, TÜV SÜD 

Với vai trò là CTO Dịch vụ Kỹ thuật số tại TÜV SÜD, Martin đi đầu trong việc đưa ra các sáng kiến nghiên cứu và phát triển chiến lược về các giải pháp thử nghiệm kỹ thuật số mới trong lĩnh vực AI, Robot và công nghệ IoT.

 

 

 


TÜV SÜD cung cấp các khóa đào tạo về chủ đề chất lượng AI. Những người tham dự sẽ tìm hiểu sáu trụ cột chất lượng chính của AI (An toàn, Bảo mật, Đạo đức, Pháp lý, Hiệu suất, Bền vững), các đặc điểm, đánh giá rủi ro chuyên dụng và chiến lược để giải quyết trong suốt vòng đời của hệ thống AI. Mục tiêu là cung cấp thông tin chi tiết có thể thực hiện được, điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh cụ thể của tổ chức.

Tìm hiểu thêm về khóa đào tạo Chất lượng AI của chúng tôi tại đây. 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí