Dịch vụ Bảo tồn môi trường

Bảo tồn môi trường

Tiếp cận có hệ thống để tích hợp nhiều thực hành tốt về quản lý sinh thái

Tiếp cận có hệ thống để tích hợp nhiều thực hành tốt về quản lý sinh thái

bảo tồn môi trường

Bảo tồn môi trường là tất cả những điều chúng ta cần làm để bảo vệ hành tinh của chúng ta và bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên. Điều này đóng vai trò quan trọng bởi tích hợp các thực hành quản lý môi trường khác nhau bao gồm bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ngăn ngừa ô nhiễm, giảm thiểu chất thải và giảm tiêu thụ năng lượng và nguyên liệu. Một chương trình khung có hệ thống sẽ đảm bảo cho việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong toàn bộ chuỗi giá trị. Các tổ chức có thể thể hiện cam kết của mình đối với việc bảo tồn môi trường bằng cách giảm thiểu tác động đến môi trường từ các hoạt động kinh doanh và thúc đẩy các hoạt động phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái.

các chứng nhận & thành tựu chính của chúng tôi

TUV SUD đã phát hành gần 605.000 chứng chỉ.

Chúng tôi đã phát hành gần 605.000 chứng chỉ.

 

Hơn 80 phòng thử nghiệm trên toàn cầu Hơn 80 phòng thử nghiệm trên toàn cầu

 

Đối với CEMS, chúng tôi là viện đo lường được QAL1 phê duyệt & công nhận, hiệu chuẩn (QAL2) và kiểm tra giám sát hàng năm (AST). Đối với CEMS, chúng tôi là viện đo lường được QAL1 phê duyệt & công nhận, hiệu chuẩn (QAL2) và kiểm tra giám sát hàng năm (AST).

 

Mục tiêu 7 năng lượng sạch với giá thành hợp lýmục tiêu 9 công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầngmục tiêu 11 các thành phố và cộng đồng bền vữngmục tiêu 12 tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệmmục tiêu 13 hành động về khí hậumục tiêu 17 quan hệ đối tác vì các mục tiêu

dịch vụ của chúng tôi

 

 • Tư vấn

  Kiến thức và hiểu biết sâu sắc trên nhiều khía cạnh khác nhau về vấn đề môi trường giúp chúng tôi đưa ra quyết định sáng suốt để doanh nghiệp có thể sắp xếp các hoạt động của mình hợp lý hơn, giảm thiểu rủi ro, giảm tiêu thụ tài nguyên, đáp ứng quy định và nâng cao uy tín thương hiệu.

  • Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA)
  • Đánh giá tác động môi trường (EIA)
  • Đánh giá hiện trạng môi trường (ESA)
  • Thẩm định môi trường và xã hội (ESDD)
  • Kế hoạch quản lý đa dạng sinh học (BMP)
  • Tư vấn quản lý chất thải
  • Nghiên cứu mô hình tiếng ồn và rung động
  • Mô hình chất lượng không khí
  • Tư vấn hệ thống giám sát phát thải liên tục (CEMS)
  • Xử lý và quản lý tro
  • Tư vấn đánh giá tính bền vững
  • Tư vấn báo cáo bền vững

   

 • Đánh giá và chứng nhận hệ thống

  Dịch vụ đánh giá và chứng nhận độc lập của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp chứng minh rằng doanh nghiệp tuân theo tất cả các tiêu chuẩn tuân thủ và xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng rằng doanh nghiệp kinh doanh công bằng và có đạo đức.

  • Tư vấn hệ thống giám sát phát thải liên tục (CEMS)
  • Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
  • EMAS - Chứng nhận chương trình đánh giá và quản lý sinh thái
  • Chứng nhận FSC CoC
  • Chứng nhận PEFC CoC
  • Đánh giá môi trường, xã hội và quản trị (ESG)
  • Chứng nhận bền vững cho năng lượng sinh học – Đánh giá và chứng nhận ISCC (tính bền vững quốc tế và chứng nhận cacbon)
  • Đánh giá tính bền vững của chuỗi cung ứng
  • Đánh giá vòng đời của sản phẩm ISO 14040

   

 • Giám định

  Chúng tôi hoạt động độc lập và khách quan để đảm bảo các bên liên quan trong chuỗi giá trị hoàn chỉnh của doanh nghiệp tuân thủ cam kết của doanh nghiệp về quản trị môi trường.

  • Giám định hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)
  • Công nghệ di động bằng điện
   - Giám định xe ô tô điện
   - Giám định cơ sở hạ tầng sạc
   - Giám định định kỳ trụ sạc AC và hộp treo tường & trạm sạc DC
   - Giám định EHS nhà máy

   

 • Thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm

  Chúng tôi giúp doanh nghiệp đáp ứng các quy định và yêu cầu của các bên liên quan thông qua dịch vụ thử nghiệm đa ngành và mạng lưới phòng thử nghiệm đẳng cấp thế giới của chúng tôi.

  • Thử nghiệm tuân thủ ZDHC
  • Thử nghiệm & chứng nhận REACH và WEEE/RoHS
  • Thử nghiệm nước thải (hóa học và vi sinh)
  • Thử nghiệm và chứng nhận cho pin EV
  • Thử nghiệm đồng hồ và sạc EV
  • Thử nghiệm các sản phẩm xanh cho công trình xanh

   

 • Đào tạo

  Các chuyên gia của chúng tôi giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực và kỹ năng để thực hiện các sáng kiến và biện pháp bảo tồn môi trường khác nhau một cách hiệu quả.

  • Đào tạo quản lý môi trường theo EMS ISO 14001:2015
  • Đào tạo tuân thủ luật pháp EHS
  • Đào tạo người vận hành ZDHC

   

 

chúng tôi hỗ trợ các ngành & lĩnh vực

Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức trong các lĩnh vực bao gồm đơn vị cho vay EPCs, chủ sở hữu, ngành điện, ngành dầu khí, ngành chế biến, ngành sản xuất, ngành bán lẻ và cơ sở hạ tầng, các thành phố và cơ quan đô thị địa phương.

các sáng kiến khác

Yêu cầu về cơ sở hạ tầng, Quản lý cacbon, Năng lượng xanh, Kinh tế tuần hoàn, Tiết kiệm nước và Tiết kiệm năng lượng.

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí