Giải pháp quản lý Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Các giải pháp nâng cao dấu ấn của doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng sạch và tái tạo

Các giải pháp nâng cao dấu ấn của doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng sạch và tái tạo

NĂNG LƯỢNG XANH

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), năng lượng xanh mang lại lợi ích môi trường cao nhất vì nó bao gồm năng lượng được sản xuất bằng năng lượng mặt trời, gió, hydro, địa nhiệt, khí sinh học, thủy điện tác động thấp và một số nguồn sinh khối đủ điều kiện. Bằng việc ký kết Thỏa thuận Paris, các nước ký kết đã cam kết giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2) và các khí nhà kính khác, cũng như thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu. Bằng cách mở rộng quy mô sử dụng năng lượng sạch và tái tạo, các tổ chức có thể giảm mạnh một nguồn chính của vấn đề: phát thải CO2 liên quan đến năng lượng. Do đó, việc chuyển đổi sang hệ thống năng lượng xanh và sạch dựa trên công nghệ tái tạo sẽ có tác động tích cực đến nền kinh tế toàn cầu và về cơ bản là phát triển bền vững về môi trường.

CÁC CHỨNG NHẬN & THÀNH TỰU CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI

Có chuyên môn về vòng đời và cơ sở thử nghiệm để lưu trữ năng lượng với hơn

650+ dự án năng lượng mặt trời với 50+GWh 650+ dự án năng lượng mặt trời với 50+GWh

 

200+ chứng nhận thử nghiệm kiểu loại đã được cấp

200+ chứng nhận thử nghiệm kiểu loại đã được cấp

 

43+ dự án gió ngoài khơi  43+ dự án gió ngoài khơi

 

 200+ dự án Hydrogen 200+ dự án Hydrogen

 

Dự án năng lượng tái tạo 30 GWh được cấp chứng nhận EE Dự án năng lượng tái tạo 30 GWh được cấp chứng nhận EE

 

mục tiêu 7 năng lượng sạch với giá thành hợp lýmục tiêu 9 công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầngmục tiêu 11 các thành phố và cộng đồng bền vữngmục tiêu 12 tiêu thụ và sản xuất có tách nhiệmmục tiêu 13 hành động về khí hậumục tiêu 17 quan hệ đối tác vì các mục tiêu

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

 

 • Tư vấn

  Chúng tôi cung cấp các giải pháp tích hợp đầy đủ để cho phép các khoản đầu tư tái tạo của doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất và đạt được hiệu quả tối đa, do đó đảm bảo khả năng vay vốn, độ tin cậy, an toàn và chất lượng.

  Năng lượng mặt trời, gió, sinh khối, hydro, địa nhiệt và lưu trữ năng lượng.

  • Thẩm định kỹ thuật (TDD)
  • Đánh giá tại hiện trường
  • Đánh giá năng suất năng lượng (EYA)
  • Đánh giá tài nguyên gió (WRA)
  • Nghiên cứu khả năng kinh tế liên quan kỹ thuật (TEV)
  • Báo cáo chi tiết dự án (DPR)
  • Đấu thầu và quản lý hợp đồng
  • Quản lý dự án & giám sát thi công
  • Khả năng tương thích lưới
  • Phân tích lỗi nguyên nhân gốc rễ (RCFA)

   

 • Đánh giá và chứng nhận hệ thống

  Dịch vụ đánh giá và chứng nhận độc lập của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp chứng minh rằng mình tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn địa phương và quốc tế, đồng thời sẽ cung cấp cho các bên liên quan niềm tin rằng doanh nghiệp thực hiện cam kết của mình đối với việc giảm thiểu khí nhà kính.

  • Chứng nhận hydro xanh
  • Chứng nhận bền vững cho năng lượng sinh học - Đánh giá và chứng nhận ISCC (tính bền vững quốc tế và chứng nhận carbon)
  • Xác minh việc mua bán năng lượng tái tạo

   

 • Giám định

  Chúng tôi hoạt động như một bên thứ ba độc lập và khách quan để đảm bảo rằng các bên liên quan trong chuỗi giá trị hoàn chỉnh của doanh nghiệp tuân thủ thiết kế của doanh nghiệp, các tiêu chuẩn địa phương và quốc tế để đảm bảo chất lượng, an toàn và đảm bảo tiến độ dự án.

  Năng lượng mặt trời, gió, sinh khối, hydro, địa nhiệt và lưu trữ năng lượng.

  • Giám định quá trình mua sắm
  • Giám định trước và sau khi xuất hàng
  • Xúc tiến
  • Đánh giá nhà cung cấp
  • Đảm bảo chất lượng nhà cung cấp
  • Stage inspection
  • Giám sát vận hành
  • Giám định QA/QC
  • Đánh giá an toàn
  • Đánh giá vận hành & bảo trì
  • Thử nghiệm hiệu suất quang điện
  • Giám định tuabin gió trong quá trình sử dụng

   

 • Thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm

  Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các quy định và yêu cầu của các bên liên quan nội bộ thông qua dịch vụ thử nghiệm đa ngành và các cơ sở phòng thử nghiệm đẳng cấp thế giới của chúng tôi.

  • Thử nghiệm và chứng nhận tuabin gió và linh kiện
  • Thử nghiệm và chứng nhận năng lượng mặt trời và linh kiện

 

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ CÁC NGÀNH & LĨNH VỰC

Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức cho vay, EPC, chủ sở hữu và IPP, ngành điện, ngành năng lượng, ngành sản xuất, tòa nhà thương mại và điện khí hóa nông thôn.

CÁC SÁNG KIẾN KHÁC

Các yêu cầu về cơ sở hạ tầng, Quản lý cacbon, Kinh tế tuần hoàn, Bảo tồn môi trường, Tiết kiệm nước và Tiết kiệm năng lượng.


Green Energy Brochure

DANH MỤC NĂNG LƯỢNG XANH

Các giải pháp nâng cao dấu ấn của doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng sạch và tái tạo

Tải xuống


 

Hydrogen Brochure

dịch vụ HYDROGEN

Giúp doanh nghiệp hướng đến mục tiêu giảm lượng cacbon

Tải xuống

Bước tiếp theo

Chọn vị trí