quản lý các yêu cầu cơ sở hạ tầng

Các yêu cầu cơ sở hạ tầng

Để có cuộc sống tốt hơn và bền vững

Để có cuộc sống tốt hơn và bền vững

các yêu cầu về cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng là danh mục các tài sản mà mang lại tiềm năng to lớn cho sự phát triển bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội. Do đó, hãy đặt nó là vấn đề nền tảng của tất cả các nỗ lực nhằm đáp ứng các SDG.

CÁC CHỨNG NHẬN & THÀNH TỰU CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI

Cùng với Quỹ Bill & Melinda Gates, chúng tôi đã hỗ trợ phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống vệ sinh không thoát nước dẫn đến ra đời của tiêu chuẩn ISO 30500 mới.Cùng với Quỹ Bill & Melinda Gates, chúng tôi đã hỗ trợ phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống vệ sinh không thoát nước dẫn đến ra đời của tiêu chuẩn ISO 30500 mới.

Chúng tôi là một phần của Chỉ số sẵn sàng cho ngành công nghiệp thông minh (SIRI) để thực hiện Công nghiệp 4.0 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) hỗ trợ.Chúng tôi là một phần của Chỉ số sẵn sàng cho ngành công nghiệp thông minh (SIRI) để thực hiện Công nghiệp 4.0 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) hỗ trợ.

TUV SUD có hơn 50 khóa học kỹ thuật số và khóa học trực tuyến do chuyên gia đào tạo. Chúng tôi có hơn 50 khóa học kỹ thuật số và khóa học trực tuyến do chuyên gia đào tạo.

 

mục tiêu 1 xóa nghèomục tiêu 2 không còn nạn đóimục tiêu 3 sức khỏe và có cuộc sống tốtMục tiêu 4 giáo dục có chất lượngmục tiêu 5 bình đẳng giớimục tiêu 6 nước sạch và vệ sinhmục tiêu 7 năng lượng sạch và giá thành hợp lý

mục tiêu 15 tài nguyên và môi trường trên đất liềnmục tiêu 16 hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽmục tiêu 17 quan hệ đối tác vì các mục tiêu

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

 

 • Tư vấn

  Chúng tôi cung cấp các giải pháp tích hợp đầy đủ để quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, xử lý có trách nhiệm chất thải độc hại và chất ô nhiễm đồng thời khuyến khích các ngành công nghiệp, doanh nghiệp và người tiêu dùng tối ưu hóa và số hóa các quy trình, tái chế và giảm thiểu chất thải, đồng thời hỗ trợ toàn bộ chuỗi giá trị hướng tới cuộc sống bền vững hơn.

  • Số hóa
   − Opex 4.0 - tối ưu hóa quy trình
   − Tư vấn Hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)
  • Công nghệ di động bằng điện
   − Thẩm định kỹ thuật (TDD)
   − Nghiên cứu khả năng kinh tế liên quan kỹ thuật (TEV)
  • Đánh giá tính bền vững
  • Tư vấn báo cáo bền vững
  • Đánh giá tác động xã hội (SIA)
  • Đánh giá xác nhận kế hoạch tái định cư & phục hồi (R&R)
  • Tư vấn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG)
  • Mô hình chất lượng không khí
  • Xử lý và quản lý tro

   

 • Đánh giá và chứng nhận hệ thống

  Các cuộc đánh giá và chứng nhận toàn diện của chúng tôi giúp doanh nghiệp đảm bảo với các bên liên quan về cam kết của doanh nghiệp cho cuộc sống tốt hơn và bền vững cũng như cơ sở hạ tầng, chất lượng giáo dục và quy định được tuân thủ.

  • Con người và sức khỏe
   - OHSAS / ISO45001 Chứng nhận an toàn sức khỏe và nghề nghiệp
   - BRC (British Retail Consortium) Chứng nhận thực phẩm
   - FSMS ISO 22000: 2018 Chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm
  • Tuân thủ doanh nghiệp 
   − ISO 9001 Hệ thống quản lý chất lượng
   − ISO 19600 Quản lý tuân thủ
   − ISO 26000 Trách nhiệm xã hội 
   − ISO 22716 Chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP) 
   − ISO 37001 Quản lý chống hối lộ
   − Đánh giá môi trường, sức khỏe, an toàn và xã hội
   − ISO 14001 Chứng nhận quản lý môi trường
  • Số hóa
   − ISO 27000 Chứng nhận an ninh mạng
   − IEC 62443 Thử nghiệm và chứng nhận an ninh công nghiệp
   − Chỉ số sẵn sàng cho công nghệp 4.0 (SIRI)
   − Đánh giá hệ thống giám sát phát thải liên tục (CEMS)
  • Tuân thủ doanh nghiệp
   - ISO 31000 Chứng nhận quản lý rủi ro 
   - ISO 28000 Hệ thống quản lý an ninh cho chuỗi cung ứng
   - ISO 22301Quản lý tính liên tục trong kinh doanh
   - ISO 55001 Chứng nhận quản lý tài sản
   - ISO 21001 Chứng nhận quản lý của tổ chức giáo dục
   - Đánh giá năng lượng trong tòa nhà 

   

 • Thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm

  Chúng tôi chứng minh các tuyên bố về tính bền vững của các sản phẩm, dịch vụ và cơ sở hạ tầng trong suốt vòng đời thông qua thử nghiệm, xác minh và chứng nhận đáng tin cậy và độc lập.

  • Thử nghiệm hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)
  • Kiểm tra thâm nhập cho cơ sở hạ tầng CNTT
  • Thử nghiệm thực phẩm
  • Thử nghiệm hải sản
  • Thử nghiệm thuốc
  • Thử nghiệm sản xuất bồi đắp
  • Công nghệ di chuyển bằng điện
   − Kiểm tra trạm sạc và các thành phần theo tiêu chuẩn IEC và SAE
   − Kiểm tra khả năng tương thích điện từ (EMC)
   − Chứng nhận tuân thủ của trạm sạc và bộ phận theo Dấu CE hoặc Dấu UL

   

 • Giám định

  Chúng tôi hoạt động như một cơ quan độc lập và khách quan để đảm bảo rằng các bên liên quan trong chuỗi giá trị hoàn chỉnh của doanh nghiệp tuân thủ thiết kế của doanh nghiệp, các tiêu chuẩn địa phương và quốc tế để đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến trình dự án an toàn.

  • Kiểm tra hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)
  • Công nghệ di chuyển bằng điện
   − Giám định cơ sở hạ tầng sạc
   − Kiểm tra định kỳ - Cực sạc AC và hộp treo tường & trạm sạc DC

   

 • Đào tạo

  Các chuyên gia của chúng tôi giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực và kỹ năng để triển khai hiệu quả các hệ thống quản lý khác nhau nhằm đảm bảo an toàn tại nơi làm việc, cải thiện hiệu quả các quy trình và tái sử dụng vật liệu.

  • Đào tạo hệ thống quản lý QEHS
  • Đào tạo cải tiến quy trình kinh doanh
  • Đào tạo ngành ô tô
  • Đào tạo an toàn
  • Đào tạo liên quan đến trách nhiệm xã hội CSR
  • Đào tạo liên quan đến thực phẩm
  • Đào tạo dịch vụ y tế, sức khỏe
  • Đào tạo công nghệ cao cấp
  • Đào tạo hệ thống quản lý CNTT
  • Đào tạo hệ thống quản lý cơ sở
  • Đào tạo đánh giá viên SIRI trong Công nghiệp 4.0
  • Đào tạo về công nghệ di chuyển bằng điện
  • Đào tạo người vận hành ZDHC
  • Đào tạo báo cáo bền vững
  • Đào tạo lập bản đồ vết các bon
   - Cấp độ sản phẩm
   - Cấp độ tổ chức

   

 

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ CÁC NGÀNH & LĨNH VỰC

Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức để có cuộc sống tốt hơn và bền vững trên tất cả các lĩnh vực bao gồm công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghiệp vận tải, công nghiệp máy tính, công nghiệp viễn thông, công nghiệp nông nghiệp, công nghiệp xây dựng, công nghiệp giáo dục, công nghiệp dược phẩm, công nghiệp hóa chất, công nghiệp thực phẩm và đồ uống, dệt may và bán lẻ, lâm nghiệp, gỗ, bột giấy và giấy, công nghiệp chăm sóc sức khỏe, công nghiệp khách sạn, dịch vụ công cộng, công nghiệp năng lượng, tiện ích (nước, khí đốt và điện), công nghiệp sản xuất, công nghiệp khai thác mỏ, công nghiệp điện tử.

CÁC SÁNG KIẾN KHÁC

Quản lý cacbon, Năng lượng xanh, Kinh tế tuần hoàn, Bảo tồn môi trường, Tiết kiệm nước và Tiết kiệm năng lượng.

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí