Đạo luật Cải thiện An toàn Sản phẩm Tiêu dùng của Hoa Kỳ CPSIA

CPSIA

Đảm bảo chất lượng sản phẩm

Đảm bảo chất lượng sản phẩm

CPSIA LÀ GÌ?

CPSIA là Đạo luật Cải thiện An toàn Sản phẩm Tiêu dùng của Hoa Kỳ được ký vào ngày 14 tháng 8 năm 2008 bởi tổng thống George W. Bush.

Thực hiện tHỬ NGHIỆM CPSIA LÀ GÌ?

Thực hiện thử nghiệm CPSIA là để đảm bảo những đồ chơi trẻ em tuân thủ theo đạo luật Cải thiện An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSIA) của Hoa Kỳ ban hành năm 2008. Đạo luật tập trung chủ yếu vào các sản phẩm dành cho trẻ em, được định nghĩa là tất cả sản phẩm được thiết kế hoặc chủ yếu dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống. Mỗi nhà sản xuất phải chứng minh rằng các sản phẩm được bán ở Hoa Kỳ phải tuân thủ quy định của đạo luật, và do đó, họ cần đánh giá mức độ tuân thủ quy định của CPSIA trước khi đưa sản phẩm vào thị trường.

TẠI SAO VIỆC THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TUÂN THỦ ĐẠO LUẬT CẢI THIỆN AN TOÀN SẢN PHẨM TIÊU DÙNG QUAN TRỌNG?

Các nhà sản xuất và nhập khẩu Hoa Kỳ phải tiến hành thử nghiệm để đảm bảo rằng các sản phẩm dành cho trẻ em không chứa các chất độc hại, bao gồm chì và phthalate, đồng thời phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn đồ chơi trẻ em. Thử nghiệm CPSIA sẽ:

  • Giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường đồ chơi trẻ em ở Hoa Kỳ
  • Tránh nguy cơ tổn hại uy tín nếu sản phẩm bị phát hiện có chứa các chất độc hại
  • Giảm rủi ro bị xử phạt hành chính lên đến 100.000 đô la Mỹ cho mỗi vi phạm cá nhân (tối đa là 15 triệu đô la Mỹ), cũng như rủi ro bị tịch thu tài sản và phạt tù lên đến 5 năm
  • Cung cấp Giấy chứng nhận hợp quy để chứng minh sản phẩm an toàn

TÜV SÜD GIÚP CHO VIệC TUÂN THỦ CPSIA TRỞ NÊN DỄ DÀNG

TÜV SÜD là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp, từ các nhà sản xuất toàn cầu đến các nhà bán lẻ, và đã thử nghiệm rất nhiều sản phẩm dành cho trẻ em nhằm vào thị trường Hoa Kỳ. Đội ngũ chuyên gia của TÜV SÜD sẽ tham gia vào toàn bộ chu trình phát triển sản phẩm để giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị và đưa ra thị trường các sản phẩm an toàn và tin cậy.

Nhờ chủ động tham gia vào các hội đồng cố vấn quốc tế và hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, các chuyên gia kỹ thuật của TÜV SÜD luôn được cập nhật về các yêu cầu tuân thủ trong lĩnh vực này. Dấu chứng nhận TÜV SÜD được công nhận trên toàn cầu là một bảo chứng cho sự an toàn của sản phẩm.

Năng lực phòng thử nghiệm

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN ĐỒ CHƠI VÀ SẢN PHẨM DÀNH CHO TRẺ EM CỦA TÜV SÜD BAO GỒM:

  • Thử nghiệm - Các phòng thử nghiệm TÜV SÜD đã được Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) công nhận đủ điều kiện để thử nghiệm sản phẩm theo các yêu cầu của CPSIA
  • Tài liệu - TÜV SÜD có thể rà soát nội dung tài liệu cho doanh nghiệp và tư vấn các thay đổi cần thiết để đảm bảo tuân thủ
  • Quy định - Các chuyên gia kỹ thuật của TÜV SÜD luôn cập nhật các quy định mới nhất và tham gia vào một số tổ chức thương mại và hiệp hội doanh nghiệp.
  • Các yêu cầu khác - Chúng tôi có thể hỗ trợ đánh giá mức độ tuân thủ CPSIA song song với các quy định và tiêu chuẩn quốc tế khác.

KHÁM PHÁ

Consumer Products and Retail Essentials
E-ssentials

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG & BÁN LẺ

Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng là chìa khóa quan trọng cho doanh nghiệp sản xuất hoặc bán lẻ.

Tìm hiểu thêm

Blog

Công nghiệp 4.0 là động lực của sự phát triển bền vững

Vai trò của Công nghiệp 4.0 trong việc thúc đẩy phát triển bền vững.

Đọc ngay

 VAI TRÒ CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG CHẤT LƯỢNG TRONG VIỆC GIÚP DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGS)
Blog

Vai trò của cơ sở hạ tầng chất lượng để đạt SDGs

Chìa khóa để đạt SDGs là hệ thống các thử nghiệm, giám định, chứng nhận, đánh giá và đào tạo.

Đọc ngay

Quy trình kiểm soát hóa chất, quản lý rủi ro và tuân thủ tiêu chuẩn trong ngành dệt may và da giày
Buổi chia sẻ trực tuyến

Nâng cao năng lực quản lý hóa chất trong doanh nghiệp dệt may – da giày

Chuyên gia TÜV SÜD chia sẻ các vấn đề cốt lõi trong quản lý hóa chất nguy hại và tìm hiểu về một số bộ công cụ quản lý hóa chất hiệu quả đang áp dụng hiện nay

Xem ngay

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí