Quy trình kiểm soát hóa chất, quản lý rủi ro và tuân thủ tiêu chuẩn trong ngành dệt may và da giày

Nâng cao năng lực quản lý hóa chất trong doanh nghiệp dệt may, da giày

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Quản lý hóa chất trong hệ thống chuỗi cung ứng của ngành dệt may, da giày là một yêu cầu quan trọng hiện nay nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quản lý hóa chất nguy hại trong sản xuất cũng là yêu cầu khó và quan trọng của các thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới.

Buổi chia sẻ trực tuyến của TÜV SÜD sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt được các vấn đề cốt lõi trong quản lý hóa chất nguy hại và tìm hiểu về một số bộ công cụ quản lý hóa chất hiệu quả đang được áp dụng hiện nay. Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu.


NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC CHIA SẺ:

  • Lập cơ sở dữ liệu hóa chất
  • Chính sách và chiến lược trong xây dựng hệ thống quản lý hóa chất
  • Đánh giá sự phù hợp
  • Sức khỏe và an toàn
  • Quản lý phát thải
  • Kiểm soát quy trình
  • Chương trình cải tiến liên tục

Tìm hiểu thêm về dịch vụ thử nghiệm dành cho các sản phẩm dệt may và da giày tại đây.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí