Hệ thống quản lý dữ liệu hóa chất (CDMS)

Hệ thống quản lý dữ liệu hóa chất (CDMS)

Đảm bảo chất lượng cho sản phẩm

Đảm bảo chất lượng cho sản phẩm

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU HÓA CHẤT (CDMS) LÀ GÌ?

CDMS là hệ thống quản lý thông minh tích hợp bộ cơ sở dữ liệu để thu thập và phân tích kết quả thử nghiệm hóa học. Hệ thống cũng đưa ra các khuyến nghị cụ thể để cải thiện chương trình thử nghiệm và giảm chi phí.

TẠI SAO HỆ THỐNG CDMS ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG?

Hệ thống CDMS có mối liên hệ chặt chẽ với dịch vụ quản lý hóa chất do TÜV SÜD cung cấp. CDMS cho phép doanh nghiệp thu thập và phân tích dữ liệu để tăng cường hiệu quả chương trình thử nghiệm. Hệ thống cho phép doanh nghiệp đăng tải dữ liệu về chất lượng và mức độ an toàn của sản phẩm, đồng thời cung cấp thông tin tổng quan về toàn bộ chuỗi cung ứng, từ thiết kế đến phân phối.

TỔNG QUAN VỀ TÍNH NĂNG CỦA HỆ THỐNG CDMS

 • Sử dụng các kết quả thử nghiệm của nhà cung cấp để đưa ra các khuyến nghị hữu ích mang tính chất thống kê bằng thuật toán tự động so sánh các bảng định mức vật liệu (BoM)

 • Sử dụng mô hình tính toán các dữ liệu không tương quan để tiên lượng xác suất các vật liệu đạt yêu cầu của các tiêu chuẩn định trước. Phương pháp tính xác suất theo toàn thời gian giúp phản ánh chân thực chất lượng nhà cung cấp.

 • Khối rủi ro: Năng lực dự báo để dự đoán tỷ lệ đạt yêu cầu của nguyên vật liệu thô hoặc/và sản phẩm cuối cùng khi các ngưỡng hoặc tiêu chí đánh giá thay đổi.

Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp thông qua:

 • Thiết kế và triển khai hệ thống chất lượng bằng mô hình Thử nghiệm 4 bước: Lập kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động tại điểm đầu nguồn của chuỗi cung ứng và thực hiện sàng lọc các sản phẩm / công thức hóa học (thử nghiệm thông minh).

 • Tổng hợp tất cả các kết quả thử nghiệm hóa học theo chuỗi cung ứng (BOM, BOS).

 • Đảm bảo truy xuất nguồn gốc theo chuỗi cung ứng, từ nguyên vật liệu thô đến thành phẩm - còn gọi là cơ sở dữ liệu quan hệ.

 • Tổng hợp yêu cầu mới nhất theo quy định về hóa chất cho từng nguyên vật liệu, mục đích sử dụng và khu vực / quốc gia.

 • Lưu trữ MSDS, RSL, TDS liên quan đến các hóa chất kèm đánh giá rủi ro, giải pháp phòng ngừa và kế hoạch loại bỏ các hóa chất nguy hại.

 • Lập kế hoạch thử nghiệm để hạn chế những thử nghiệm không cần thiết.

 • Lập kế hoạch thử nghiệm để theo dõi việc giảm dần và loại bỏ các chất bị hạn chế sử dụng

 • Tổng hợp số liệu thống kê thử nghiệm để đánh giá hiệu quả thực hiện của các nhà cung cấp.

KHÁM PHÁ

Consumer Products and Retail Essentials
E-ssentials

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG & BÁN LẺ

Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng là chìa khóa quan trọng cho doanh nghiệp sản xuất hoặc bán lẻ.

Tìm hiểu thêm

Blog

Công nghiệp 4.0 là động lực của sự phát triển bền vững

Vai trò của Công nghiệp 4.0 trong việc thúc đẩy phát triển bền vững.

Đọc ngay

 VAI TRÒ CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG CHẤT LƯỢNG TRONG VIỆC GIÚP DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGS)
Blog

Vai trò của cơ sở hạ tầng chất lượng để đạt SDGs

Chìa khóa để đạt SDGs là hệ thống các thử nghiệm, giám định, chứng nhận, đánh giá và đào tạo.

Đọc ngay

Quy trình kiểm tra và đánh giá hóa chất trong sản phẩm và tuân thủ các quy định EU cho các doanh nghiệp ngoài khối EU
Buổi chia sẻ trực tuyến

Các quy định khung về hóa chất trong sản phẩm vào thị trường EU

Buổi chia sẻ trực tuyến trình bày các cập nhật mới nhất về các quy định khung về an toàn hóa chất trong sản phẩm xuất khẩu vào thị trường EU.

Xem ngay

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí