Dịch vụ tiếp cận thị trường toàn cầu

Tiếp cận thị trường toàn cầu

Tận dụng các cơ hội quốc tế bằng cách tiếp cận thị trường toàn cầu

Tận dụng các cơ hội quốc tế bằng cách tiếp cận thị trường toàn cầu

Các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ hoặc nhà mua hàng đang tìm cách đưa các sản phẩm điện và điện tử ra thị trường toàn cầu phải đối mặt với những thách thức trong việc quản lý việc tuân thủ các quy định kỹ thuật. Trong trường hợp không có các tiêu chuẩn và yêu cầu hài hòa cũng như các tiêu chuẩn quốc gia khác nhau giữa các quốc gia và khu vực, các nhà sản xuất cần phải biết các quy định cho từng quốc gia hoặc khu vực mà họ muốn tiếp cận. Một số quốc gia và khu vực pháp lý áp đặt các hạn chế kỹ thuật cụ thể như yêu cầu thử nghiệm sản phẩm, chứng nhận và kiểm tra lô hàng. Ngoài ra, khung pháp lý phức tạp ở một số quốc gia liên tục được cập nhật và mở rộng.

TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU (GMA) LÀ GÌ?

Tiếp cận thị trường toàn cầu (GMA) là quá trình xác định các quy định hiện hành và quản lý sự tuân thủ của sản phẩm đối với các quy định đó liên quan đến việc tiếp cận thị trường toàn cầu.

TẠI SAO GMA LẠI QUAN TRONG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP?

Đưa các sản phẩm điện và điện tử ra thị trường ở các quốc gia khác nhau rất phức tạp. Các sản phẩm không tuân thủ phải được thiết kế lại hoặc làm lại, dẫn đến sự chậm trễ và mất đi doanh thu. Các cán bộ hải quan có thể bắt giữ hoặc từ chối nhập khẩu các sản phẩm không tuân thủ, khiến các nhà sản xuất phải chịu hậu quả pháp lý tiềm ẩn.

chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho doanh nghiệp?

Chúng tôi đóng vai trò là bộ phận phê duyệt quy định quốc tế của doanh nghiệp. Các chuyên gia của chúng tôi cung cấp hướng dẫn về các yêu cầu tuân thủ và chiến lược phê duyệt cho mỗi quốc gia. Chúng tôi cũng thực hiện thử nghiệm sản phẩm theo các tiêu chuẩn theo yêu cầu, trong một số trường hợp, có thể là đại diện địa phương cho khách hàng không có mặt ở các quốc gia hoặc khu vực tương ứng, chuẩn bị đơn đăng ký thay mặt doanh nghiệp, thực hiện theo dõi sau khi gửi với cơ quan chức năng / các tổ chức chứng nhận, tiến hành đào tạo cho đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp về các tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng để thực hiện các quy định và cập nhật cho doanh nghiệp những thay đổi quy định mới nhất.

dịch vụ GMA

  • Giải pháp phù hợp - Dựa trên nghiên cứu các yêu cầu pháp lý, các quy định và chương trình chứng nhận cho các thị trường và sản phẩm mục tiêu.
  • Giao dịch với các cơ quan quản lý - Giao dịch với các tổ chức chính phủ và tổ chức chứng nhận thay mặt cho khách hàng nếu thiếu đại diện tại địa phương.
  • Thử nghiệm - Thử nghiệm sản phẩm cho một hoặc một họ sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn thử nghiệm bắt buộc.
  • Hiểu biết sâu rộng - Cơ sở dữ liệu quy định cho các sản phẩm và quốc gia khác nhau, bao gồm các yêu cầu, chính sách và quy định kỹ thuật quốc gia.

PHẠM VI BÊN DƯỚI BAO GỒM CÁC LOẠI SẢN PHẨM SAU

  • Sản phẩm thương mại
  • Sản phẩm tiêu dùng

Dịch vụ GMA của chúng tôi còn bao gồm các loại sản phẩm khác mà chưa được liệt kê ở trên. Bấm vào đây để tìm hiểu thêm Dịch vụ Tiếp cận Thị trường Toàn cầu liên quan đến Linh kiện ô tô và Thiết bị chăm sóc sức khỏe và y tế.

tại sao chọn TÜV SÜD?

Là nhà cung cấp giải pháp nổi tiếng toàn cầu, TÜV SÜD có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý và tổ chức chứng nhận quốc gia tại các thị trường chính. Chúng tôi được chỉ định là Tổ chức đánh giá sự phù hợp thông qua Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) với các cơ quan quản lý khác nhau trên toàn cầu để phát hành báo cáo thử nghiệm / Giấy chứng nhận phê duyệt cho các sản phẩm được bán cho các quốc gia của đối tác MRA. Chúng tôi hoạt động với tư cách là Tổ chức chứng nhận cho các Chỉ thị khác nhau của Châu Âu và được OSHA ủy quyền với tư cách là Phòng thí nghiệm được công nhận trên toàn quốc (NRTL) ở Mỹ. Chúng tôi tham gia tích cực vào lĩnh vực Đánh giá sự phù hợp quốc tế, chẳng hạn như Chương trình CB IECEE, và chúng tôi nằm trong số các tổ chức cấp chứng chỉ hàng đầu cho các danh mục sản phẩm. Dịch vụ GMA của chúng tôi có thể tiếp cận với doanh nghiệp trên toàn thế giới thông qua đội ngũ quản lý GMA của chúng tôi, những người có thể làm việc và trò chuyện bằng ngôn ngữ địa phương của doanh nghiệp.


TÌM HIỂU VỀ CÁC GIẢI PHÁP PHÙ HỢP CỦA CHÚNG TÔI CHO THỊ TRƯỜNG / KHU VỰC MỤC TIÊU VÀ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP

Xin lưu ý rằng phạm vi dịch vụ của chúng tôi không giới hạn ở các quốc gia / khu vực và sản phẩm được liệt kê.

KHÁM PHÁ

Sách điện tử: tiếp cận nhanh thị trường toàn cầu cho sản phẩm điện điện tử tuv sud việt nam
Sách điện tử

Tiếp cận thị trường cho các sản phẩm điện

Tổng quan về các yêu cầu tuân thủ toàn cầu cho sản phẩm điện điện tử

Tìm hiểu thêm

Wireless products certification and market access
Brochure

Wireless products certification and market access

International compliance and certification for your wireless products

Learn more

global market access
Brochure

Điều hướng tuân thủ quy định thị trường toàn cầu

Bản đồ yêu cầu tuân thủ và chứng nhận trên toàn cầu để tiếp cận thị trường nhanh chóng

Tìm hiểu thêm

Ngừng hoạt động mạng 2G/3G
Câu chuyện

Ngừng hoạt động mạng 2G/3G: Điều này có ý nghĩa đối với chứng nhận sản phẩm không dây

Hãy chuẩn bị cho kỷ nguyên kết nối tiếp theo khi mạng 2G và 3G ngừng hoạt động

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí