Tiếp cận thị trường toàn cầu TUV SUD Việt Nam

Liên minh Châu Âu

Tận dụng các cơ hội quốc tế bằng cách tiếp cận thị trường toàn cầu tại Liên minh Châu Âu

Tận dụng các cơ hội quốc tế bằng cách tiếp cận thị trường toàn cầu tại Liên minh Châu Âu

Liên minh châu ÂuLiên minh châu Âu bao gồm 27 quốc gia thành viên nằm ở châu Âu. Đối với hầu hết các sản phẩm vào EU, cần phải tuân thủ các quy định hài hòa (Chỉ thị của EU) tùy thuộc vào phạm vi sản phẩm. Hầu hết các chỉ thị sẽ yêu cầu dấu chứng nhận bắt buộc CE, để thể hiện sự tuân thủ của nhà sản xuất đối với các chỉ thị hiện hành của EU. Yêu cầu của từng quốc gia cũng có thể được áp dụng.

CHỌN CÁC DANH MỤC TƯƠNG ỨNG DƯỚI ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

 • Phích cắm

  Có nhiều loại khác nhau tùy thuộc vào từng quốc gia.

 • An toàn điện và EMC

  CƠ QUAN QUY ĐỊNH

  Ủy ban Châu Âu (EC)

  QUY ĐỊNH

  • Dấu chứng nhận CE1, theo Chỉ thị của EU, là bắt buộc.
  • DoC là đủ nhưng cần có chứng nhận để cho mục đích tiếp thị.
  • Thử nghiệm an toàn sản phẩm là bắt buộc.
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn EN Châu Âu.

  EMC:

  •  Dấu chứng nhận CE theo chỉ thị EMC.

  HƯỚNG DẪN

  Thủ tục đạt được dấu chứng nhận CE:

  dấu chứng nhận CE

  • Xác định các chỉ thị áp dụng cho sản phẩm. Nếu có nhiều hơn một áp dụng, tất cả phải được tuân thủ.
  • Xác định mức độ sản phẩm tuân thủ các yêu cầu của (các) chỉ thị hiện hành.
  • Chọn quy trình đánh giá sự phù hợp dựa trên chỉ thị dành cho sản phẩm.

  1 Dấu chứng nhận CE không phải là chứng nhận, phê duyệt hoặc dấu chất lượng mà là tuyên bố của nhà sản xuất rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu thiết yếu của các chỉ thị tương ứng. Hầu hết các Chỉ thị của EU đều yêu cầu dấu chứng nhận CE.
  2 Các tùy chọn Quy trình đánh giá sự phù hợp cho các sản phẩm có rủi ro tối thiểu bao gồm DoC trong khi các sản phẩm có rủi ro lớn hơn có thể yêu cầu thử nghiệm, đánh giá hoặc chứng nhận bổ sung từ Tổ chức Chứng nhận.

 • Hiệu quả năng lượng và môi trường

  CƠ QUAN QUY ĐỊNH

  Ủy ban Châu Âu (EC)

  QUY ĐỊNH

  Hiệu suất năng lượng:

  • Chỉ thị về Sản phẩm liên quan đến năng lượng (ErP) đã bãi bỏ Chỉ thị về Sản phẩm sử dụng năng lượng (EuP), mở rộng phạm vi yêu cầu thiết kế sinh thái cho tất cả ErP.
  • EC vẫn đang xem xét tính hiệu quả của nó. Áp dụng dấu chứng nhận CE đối với các danh mục sản phẩm có hiệu lực theo quy định.
  • Nhãn tiết kiệm năng lượng mới được áp dụng cho 6 nhóm sản phẩm. 5 nhóm sản phẩm đồ gia dụng được dán nhãn “rescaled”. Nhóm sản phẩm dán nhãn mới dành cho thiết bị điện lạnh có chức năng bán hàng trực tiếp được sử dụng trong các cửa hàng và máy bán hàng tự động. Những nhãn mới này sẽ hiển thị cho người tiêu dùng Châu Âu tại các cửa hàng thực tế và trực tuyến kể từ ngày 1/3/2021.

  RoHS & WEEE:

  • RoHS là một chỉ thị về dấu chứng nhận CE. Mặc dù WEEE không phải là chỉ thị về dấu chứng nhận CE nhưng các sản phẩm phải tuân thủ Chỉ thị RoHS và WEEE nếu có. Các nhà sản xuất phải đăng ký tuân thủ ở các quốc gia nhắm đến.

  HƯỚNG DẪN

  Thủ tục đạt được dấu chứng nhận CE:

  • Chọn các tiêu chuẩn sản phẩm và phương pháp thử nghiệm hiện hành cho sản phẩm và chọn một phòng thử nghiệm độc lập.
  • Biên soạn tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm để chứng minh rằng sản phẩm tuân thủ chỉ thị hiện hành.
  • Chuẩn bị DoC tuyên bố rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của (các) chỉ thị hiện hành có chữ ký ràng buộc về mặt pháp lý của nhà sản xuất.
  • Sau khi được cấp chứng nhận từ Tổ chức Chứng nhận, hãy dán nhãn CE vào sản phẩm. Có những quy tắc cụ thể cần tuân thủ khi dán nhãn CE.

  LOẠI SẢN PHẨM ÁP DỤNG

  Các danh mục sản phẩm yêu cầu dấu chứng nhận CE bao gồm các sản phẩm được liệt kê dưới đây:

  • Thiết bị cáp treo
  • Sản phẩm điện
  • Thiết bị gas
  • Các thiết bị y tế
  • Thiết bị viễn thông
  • Đồ chơi

  Danh sách đầy đủ các loại sản phẩm có thể được tìm thấy ở đây đây.

  Các nhóm sản phẩm được quy định theo Chỉ thị ErP bao gồm:

  • Điện tử tiêu dùng (tivi)
  • Xe máy điện
  • Nguồn điện bên ngoài
  • Thiết bị điện lạnh gia dụng
  • Đèn gia dụng không định hướng
  • Hộp giải mã tín hiệu đơn giản
  • Tổn thất ở chế độ chờ và tắt
  • Chiếu sáng khu vực cấp ba

  Để xác định xem một sản phẩm cụ thể có phải tuân theo các quy định trên hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  5 nhóm sản phẩm đồ gia dụng được dán nhãn “rescaled”:

  1. Máy rửa chén
  2. Màn hình điện tử, bao gồm màn hình tivi và màn hình bảng hiệu kỹ thuật số
  3. Đèn
  4. Tủ lạnh, bao gồm cả tủ bảo quản rượu vang
  5. Máy giặt và máy giặt-sấy

  TỔNG QUAN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  TÜV SÜD có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được sự tuân thủ các yêu cầu của EU4 (và từng quốc gia) cũng như đạt được sự phê duyệt cần thiết. TÜV SÜD là Tổ chức Chứng nhận có chuyên môn và khả năng kiểm nghiệm sản phẩm theo nhiều chỉ thị khác nhau. TÜV SÜD có thể cung cấp:

  • Ý kiến chuyên gia về việc tuân thủ các yêu cầu về dấu chứng nhận CE
  • Báo cáo thử nghiệm để hỗ trợ tài liệu kỹ thuật 
  • Dấu chứng nhận CE
  • Chứng nhận sự phù hợp5 về an toàn, EMC, tiết kiệm năng lượng, RoHS & WEEE và các tiêu chuẩn áp dụng

  TUV SUD Mark P  TUV SUD Mark E  TUV SUD GS LogoTUV SUD EMC Mark

  4 Chỉ thị của EU là những yêu cầu tối thiểu mà nhà sản xuất buộc phải đáp ứng để sản phẩm có thể vào EU. Tuy nhiên, các yêu cầu của từng quốc gia cũng có thể được áp dụng

  5 Ngoài dấu chứng nhận CE, vốn chỉ đơn giản là biểu tượng thương mại với giả định về sự phù hợp, dấu chứng nhận TÜV SÜD là chứng nhận chứng minh sự tuân thủ các tiêu chuẩn Châu Âu (EN).

  6 Dấu chứng nhận GS hoặc Geprüfte Sicherheit (đã được kiểm nghiệm độ an toàn) là nhãn hiệu chứng nhận tự nguyện áp dụng cho các sản phẩm hoàn thiện nhằm biểu thị sự tuân thủ tất cả các yêu cầu luật định của Đạo luật An toàn Sản phẩm của Đức.

 • Thiết bị viễn thông & thiết bị không dây

  CƠ QUAN QUY ĐỊNH

  Ủy ban Châu Âu (EC)

  QUY ĐỊNH

  • Dấu chứng nhận CE theo chỉ thị viễn thông và không dây.
  • DoC là đủ nhưng cần có chứng nhận cho mục đích tiếp thị. Trong trường hợp thiếu các tiêu chuẩn hài hòa, các nhà sản xuất cần phải có Tổ chức Chứng nhận3.

  3Tổ chức Chứng nhận đã được các Quốc gia Thành viên EU công nhận đóng vai trò là phòng thí nghiệm thử nghiệm độc lập để xem sản phẩm có đáp ứng các yêu cầu của chỉ thị sản phẩm hay không. Tổ chức Chứng nhận phải có trình độ chuyên môn cần thiết để đáp ứng các yêu cầu kiểm tra được nêu trong chỉ thị.

  HƯỚNG DẪN

  Thủ tục đạt được dấu chứng nhận CE:

  • Chọn các tiêu chuẩn sản phẩm và phương pháp thử nghiệm hiện hành cho sản phẩm và chọn một phòng thử nghiệm độc lập.
  • Biên soạn tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm để chứng minh rằng sản phẩm tuân thủ chỉ thị hiện hành.
  • Chuẩn bị DoC tuyên bố rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của (các) chỉ thị hiện hành có chữ ký ràng buộc về mặt pháp lý của nhà sản xuất.
  • Sau khi được cấp chứng nhận từ Tổ chức Chứng nhận, hãy dán dấu chứng nhận CE vào sản phẩm. Có những quy tắc cụ thể cần tuân thủ khi dùng dấu chứng nhận CE.

 

TẠI SAO CHỌN TÜV SÜD?

TÜV SÜD có chuyên môn và cơ sở phòng thử nghiệm để hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được các phê duyệt và tuân thủ cần thiết theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của Liên minh Châu Âu. Báo cáo thử nghiệm của TÜV SÜD được các cơ quan chức năng quốc tế chấp nhận và công nhận rộng rãi. TÜV SÜD cũng hỗ trợ các nhà sản xuất có được nhãn chứng thực tự nguyện.

KHÁM PHÁ

Sách điện tử: tiếp cận nhanh thị trường toàn cầu cho sản phẩm điện điện tử tuv sud việt nam
Sách điện tử

Tiếp cận thị trường cho các sản phẩm điện

Tổng quan về các yêu cầu tuân thủ toàn cầu cho sản phẩm điện điện tử

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí