Campuchia

Campuchia

Tận dụng các cơ hội quốc tế bằng cách tiếp cận thị trường toàn cầu tại Campuchia

Tận dụng các cơ hội quốc tế bằng cách tiếp cận thị trường toàn cầu tại Campuchia

CambodiaCác yêu cầu và quy định về an toàn sản phẩm được đưa ra nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Hầu hết các sản phẩm vào thị trường Campuchia đều phải đáp ứng các yêu cầu liên quan của cơ quan chức năng tùy theo phạm vi sản phẩm. Tuy nhiên, những quy định và yêu cầu tuân thủ này có thể đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp đang mong muốn thâm nhập thị trường mới ở Campuchia.

Doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng thành công các tiêu chuẩn của Campuchia bằng cách hợp tác với TÜV SÜD. Chúng tôi hiểu đầy đủ các yêu cầu và thủ tục địa phương áp dụng tại Campuchia. Doanh nghiệp có thể dựa vào chuyên môn và kiến thức của chúng tôi để tiếp cận các thị trường trọng điểm một cách hiệu quả, đồng thời yên tâm về sự khách quan, tính chính trực và mức độ chuyên nghiệp của chúng tôi.

CHỌN DANH MỤC TƯƠNG ỨNG DƯỚI ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG 

 

 • Các loại phích cắm

  Loại A

  Loại A

  Loại C

  Plug C

  Loại G

  Loại G

 • An toàn điện

  CƠ QUAN QUY ĐỊNH

  Viện Tiêu chuẩn Campuchia (ISC)

  QUY ĐỊNH

  • Chương trình Chứng nhận Sản phẩm ISC cung cấp các quy tắc cho hệ thống chứng nhận của bên thứ ba về đánh giá sự phù hợp thông qua thử nghiệm và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy.
  • Chương trình này là bắt buộc đối với các sản phẩm được quy định theo tiêu chuẩn bắt buộc này.
  • Các nhà sản xuất phải nộp đơn xin Giấy phép đăng ký sản phẩm để gắn dấu chứng nhận ISC trên sản phẩm.

  Chứng nhận Sản phẩm ISC

  • Tuân thủ các tiêu chuẩn CS và/hoặc IEC.

  HƯỚNG DẪN

  Nhà sản xuất nước ngoài cần phải ký thỏa thuận sử dụng dấu chứng nhận ISC và cần có đại diện trong nước.

  Thủ tục cấp phép:

  • Đăng ký.
  • Phát hành báo cáo kiểm tra nhà máy từ tổ chức giám định được MIME (Bộ Công nghiệp, Mỏ và Năng lượng) công nhận.
  • Nộp chứng chỉ CB và báo cáo thử nghiệm kèm theo tài liệu kỹ thuật.
  • Ký kết thỏa thuận.
  • Cấp giấy phép.
  • Xuất bản trên bản tin và/hoặc trang web của ISC.
  • Lấy mẫu và thử nghiệm giám sát trong khoảng thời gian sáu tháng.

  LOẠI SẢN PHẨM ÁP DỤNG

  Các danh mục sản phẩm theo chương trình bắt buộc thường bao gồm mọi sản phẩm điện và điện tử gia dụng; bất kỳ sản phẩm nào thường được bán trực tiếp cho công chúng; hoặc bất kỳ sản phẩm nào không yêu cầu kỹ năng đặc biệt khi vận hành.

  Để xác định xem một sản phẩm cụ thể có phải tuân theo các quy định trên hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  TỔNG QUAN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  TÜV SÜD có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được sự tuân thủ các yêu cầu của Campuchia và đạt được sự chấp thuận cần thiết. Là CB được đề cập tại Campuchia theo MRA EE của ASEAN, các báo cáo thử nghiệm và CoC của TÜV SÜD được ISC chấp nhận để phê duyệt an toàn.

 • Hiệu suất năng lượng

  CƠ QUAN QUY ĐỊNH

  Bộ Y Tế

  QUY ĐỊNH

  Hiện tại không có yêu cầu về môi trường ở Campuchia.

  TỔNG QUAN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  TÜV SÜD có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ các nhà sản xuất có được nhãn chứng nhận quốc tế tự nguyện và đạt được sự tuân thủ theo yêu cầu quốc gia hoặc quốc tế.

 • Thiết bị viễn thông & thiết bị không dây

  CƠ QUAN QUY ĐỊNH

  Cơ quan quản lý viễn thông Campuchia (TRC)

  QUY ĐỊNH

  • Các sản phẩm được quản lý yêu cầu phải có đơn xin phê duyệt kiểu loại từ TRC.
  • Báo cáo thử nghiệm theo tiêu chuẩn EN và FCC được chấp nhận.
  • Cần phải tuân thủ EMC cho những điều trên, nếu có.

  HƯỚNG DẪN

  Cần có đại diện địa phương.

  Thủ tục phê duyệt kiểu loại:

  • Nộp hồ sơ xin phê duyệt kiểu loại, báo cáo thử nghiệm và các tài liệu cần thiết.
  • Xem xét mẫu sản phẩm theo yêu cầu.
  • Cấp phê duyệt kiểu loại.

  LOẠI SẢN PHẨM ÁP DỤNG

  Để xác định xem một sản phẩm cụ thể có phải tuân theo các quy định trên hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  TỔNG QUAN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  TÜV SÜD có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được sự tuân thủ các yêu cầu của Campuchia và đạt được sự chấp thuận cần thiết. TÜV SÜD cũng có thể thực hiện các thử nghiệm cần thiết theo tiêu chuẩn EN.


TẠI SAO CHỌN TÜV SÜD

TÜV SÜD có chuyên môn và cơ sở phòng thử nghiệm để hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được sự chấp thuận và tuân thủ cần thiết theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của Campuchia. Báo cáo thử nghiệm của TÜV SÜD được chấp nhận để phê duyệt về an toàn và được các cơ quan có thẩm quyền trên thế giới công nhận. TÜV SÜD cũng hỗ trợ các nhà sản xuất có được nhãn chứng nhận tự nguyện.

KHÁM PHÁ

Global Market Access
Sách điện tử

Tiếp cận nhanh thị trường toàn cầu cho các sản phẩm điện điện tử

Tổng quan về yêu cầu tuân thủ cho sản phẩm điện.

Tải ngay

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí