Tiếp cận thị trường toàn cầu TUV SUD Việt Nam

Nam Phi

Tận dụng các cơ hội quốc tế bằng cách tiếp cận thị trường toàn cầu tại Nam Phi

Tận dụng các cơ hội quốc tế bằng cách tiếp cận thị trường toàn cầu tại Nam Phi

Nam PhiHầu hết các sản phẩm vào thị trường Nam Phi đều phải đáp ứng các yêu cầu liên quan của cơ quan chức năng tùy theo phạm vi sản phẩm. Các yêu cầu và quy định về an toàn sản phẩm được đưa ra nhằm giảm thiểu rủi ro, cải thiện chất lượng cuộc sống và đảm bảo phù hợp khi sử dụng.

Tuy nhiên, các quy định và yêu cầu tuân thủ có thể đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp đang mong muốn mở rộng thị trường mới. Doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng thành công các tiêu chuẩn Nam Phi bằng cách hợp tác với công ty dẫn đầu thị trường, TÜV SÜD.

TÜV SÜD hiểu đầy đủ các yêu cầu và quy trình địa phương áp dụng ở Nam Phi. Doanh nghiệp có thể dựa vào chuyên môn và kiến thức của chúng tôi để tiếp cận các thị trường trọng điểm một cách hiệu quả, đồng thời yên tâm về sự khách quan, tính chính trực và mức độ chuyên nghiệp của chúng tôi.

CHỌN CÁC DANH MỤC TƯƠNG ỨNG DƯỚI ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

 

 • Các loại phích cắm

  Loại C

  Loại C 

  Loại D

  Loại D

  Loại M

  Loại M 

  Loại N

  Loại N

 • An toàn điện

  CƠ QUAN QUY ĐỊNH

  Cơ quan quản lý quốc gia về thông số kỹ thuật bắt buộc (NRCS)

  QUY ĐỊNH

  • Nhà sản xuất sản phẩm được quản lý cần có Thư ủy quyền (LoA) khi đánh giá sự phù hợp.
  • Báo cáo thử nghiệm phải từ phòng thử nghiệm của tổ chức công nhận quốc gia trực thuộc Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC) và/hoặc là thành viên của chương trình CB IECEE.
  • Ngoài LoA, các nhà sản xuất sản phẩm được quản lý có thể lựa chọn lấy dấu chứng nhận của Cục Tiêu chuẩn Nam Phi (SABS).
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn SANS và/hoặc IEC.

  HƯỚNG DẪN

  • Cần có đại diện địa phương.
  • Trước tiên, các nhà sản xuất phải đăng ký với Phòng Kỹ thuật Điện NRCS trước khi LOA được cấp.

  Thủ tục LoA:

  • Nộp đơn
  • Nộp báo cáo thử nghiệm và các tài liệu cần thiết
  • Xem xét
  • Phát hành LoA

  LOẠI SẢN PHẨM ÁP DỤNG

  Để xác định xem một sản phẩm cụ thể có phải tuân theo các quy định trên hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  TỔNG QUAN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  TÜV SÜD có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được sự tuân thủ các yêu cầu của Nam Phi và đạt được sự chấp thuận cần thiết. Với tư cách là thành viên của Chương trình CB, TÜV SÜD có thể thực hiện thử nghiệm các tiêu chuẩn hiện hành để phê duyệt an toàn.

 • EMC

  CƠ QUAN QUY ĐỊNH

  Cục Tiêu chuẩn Nam Phi (SABS)

  QUY ĐỊNH

  • Cần phải tuân thủ EMC cho những điều trên, nếu có.
  • CoC cho EMC là bắt buộc đối với một số thiết bị.
  • Báo cáo thử nghiệm phải tuân theo tùy chọn chương trình mới được ILAC công nhận và tiêu chuẩn SANS liên quan nằm trong phạm vi áp dụng. Khách hàng có thể thử nghiệm với Phòng thí nghiệm của chương trình SABS A-Lab.*

  * TÜV SÜD PSB Pte Ltd và TÜV SÜD America Inc. đã được đánh giá và đề xuất đưa vào Chương trình SABS A-Lab.

  HƯỚNG DẪN

  Thủ tục phê duyệt kiểu loại:

  • Nộp đơn đăng ký, báo cáo thử nghiệm và các tài liệu cần thiết.
  • Xem xét.
  • Cấp phê duyệt kiểu loại.
  • Dán nhãn cho phù hợp.

  LOẠI SẢN PHẨM ÁP DỤNG

  Để xác định xem một sản phẩm cụ thể có phải tuân theo các quy định trên hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  TỔNG QUAN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  TÜV SÜD có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được sự tuân thủ các yêu cầu của Nam Phi và đạt được sự chấp thuận cần thiết.

 • Hiệu suất năng lượng

  CƠ QUAN QUY ĐỊNH

  Cơ quan quản lý quốc gia về thông số kỹ thuật bắt buộc (NRCS)

  QUY ĐỊNH

  • Nhãn tiết kiệm năng lượng:

  Một số thiết bị bán ở Nam Phi phải được dán nhãn Hiệu quả Năng lượng Nam Phi. Nhãn cho biết lượng điện mà thiết bị dự kiến sẽ sử dụng và hiệu suất của thiết bị được đánh giá như thế nào so với các thiết bị khác cùng loại.

  • MEPS:

   Nam Phi đã đưa ra các quy định yêu cầu cho các thiết bị được bán ở Nam Phi phải đáp ứng Tiêu chuẩn Hiệu suất Năng lượng Tối thiểu (MEPS). Những quy định này được đưa ra nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi việc mua các thiết bị sử dụng lượng điện lãng phí.

  Nhãn hiệu MEPS của Nam Phi

  HƯỚNG DẪN

  Báo cáo thử nghiệm ở định dạng IEC/EN hoặc bất kỳ định dạng tương đương nào được NRCS chấp nhận và được cấp bởi tổ chức chứng nhận được công nhận quốc tế và công nhận phù hợp, là thành viên của chương trình công nhận lẫn nhau của IAF/ILAC/IECEE theo chính sách đánh giá sự phù hợp của NRCS.

  LOẠI SẢN PHẨM ÁP DỤNG

  Các danh mục sản phẩm bắt buộc phải dán nhãn tiết kiệm năng lượng bao gồm:

  • Máy điều hoà
  • Máy rửa chén
  • Lò nướng điện
  • Đèn dịch vụ chung (GSL)
  • Bóng đèn (đèn điện)
  • Tủ lạnh và tủ đông
  • Máy nước nóng lưu trữ
  • Máy sấy quần áo
  • Kết hợp máy giặt-sấy
  • Máy giặt

  MEPS sau đây đã được chỉ định:

  Hiệu quả năng lượng tối thiểu
  Đánh giá loại A:
  Hiệu quả năng lượng tối thiểu
  Đánh giá loại B: 
  Hiệu quả năng lượng tối thiểu
  Đánh giá loại C:
  Hiệu quả năng lượng tối thiểu
  Đánh giá loại D:
  Khác: 
  • Máy rửa chén
  • Lò nướng điện (nhỏ và vừa)
  • Máy giặt-sấy
  • Máy giặt
  • Máy điều hoà
  • Lò nướng (lớn)
  • Tủ lạnh
  • Tủ lạnh – tủ đông
  • Bình nước nóng dự trữ
  • Tủ lạnh
  • Máy sấy quần áo
   Thiết bị nghe nhìn - Ở chế độ chờ thụ động, mức tiêu thụ điện không được vượt quá 1W, ngoại trừ hộp giải mã tín hiệu không được vượt quá 3W.

  Để xác định xem một sản phẩm cụ thể có phải tuân theo các quy định trên hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  TỔNG QUAN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  TÜV SÜD có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được sự tuân thủ các yêu cầu của Nam Phi và đạt được sự chấp thuận cần thiết. TÜV SÜD cũng có thể hỗ trợ các nhà sản xuất có được nhãn chứng nhận tự nguyện.

 • Thiết bị viễn thông & thiết bị không dây

  CƠ QUAN QUY ĐỊNH

  Cơ quan Truyền thông Độc lập Nam Phi (ICASA)

  QUY ĐỊNH

  • Phê duyệt kiểu loại là cần thiết cho thiết bị được quy định.
  • ICASA chấp nhận các báo cáo thử nghiệm theo các tiêu chuẩn EN có liên quan, với điều kiện thử nghiệm đó đã được thực hiện tại cơ sở thử nghiệm được công nhận.
  • Sản phẩm phải được dán nhãn ICASA.
  dán nhãn ICASA 

  HƯỚNG DẪN

  Thủ tục phê duyệt kiểu loại:

  • Nộp đơn đăng ký, báo cáo thử nghiệm và các tài liệu cần thiết.
  • Xem xét.
  • Cấp phê duyệt kiểu loại.
  • Dán nhãn cho phù hợp.

  LOẠI SẢN PHẨM ÁP DỤNG

  Để xác định xem một sản phẩm cụ thể có phải tuân theo các quy định trên hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  TỔNG QUAN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  TÜV SÜD có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được sự tuân thủ các yêu cầu của Nam Phi và đạt được sự chấp thuận cần thiết.

 

TẠI SAO CHỌN TÜV SÜD

TÜV SÜD có chuyên môn và cơ sở phòng thử nghiệm để hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được sự chấp thuận và tuân thủ cần thiết theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của Nam Phi. Báo cáo thử nghiệm của TÜV SÜD được chấp nhận để phê duyệt về an toàn và được các cơ quan có thẩm quyền trên thế giới công nhận. TÜV SÜD cũng hỗ trợ các nhà sản xuất có được nhãn chứng thực tự nguyện.

KHÁM PHÁ

Sách điện tử: tiếp cận nhanh thị trường toàn cầu cho sản phẩm điện điện tử tuv sud việt nam
Sách điện tử

Tiếp cận thị trường cho các sản phẩm điện

Tổng quan về các yêu cầu tuân thủ toàn cầu cho sản phẩm điện điện tử

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí