Brunei

Brunei

Tận dụng các cơ hội quốc tế bằng cách tiếp cận thị trường toàn cầu tại Brunei

Tận dụng các cơ hội quốc tế bằng cách tiếp cận thị trường toàn cầu tại Brunei

Brunei-DarussalamDoanh nghiệp đang tìm kiếm thị trường mới cho sản phẩm ở Brunei? Các quy định và yêu cầu tuân thủ có thể đặt ra thách thức cho doanh nghiệp mong muốn chinh phục thị trường nước ngoài. Các yêu cầu và quy định được đưa ra nhằm giảm thiểu rủi ro chấn thương, cải thiện chất lượng cuộc sống và đảm bảo phù hợp khi sử dụng. Hầu hết các sản phẩm vào thị trường Brunei phải đáp ứng các yêu cầu liên quan của cơ quan chức năng tùy theo phạm vi sản phẩm.

Doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng tốt các tiêu chuẩn của Brunei bằng cách hợp tác với TÜV SÜD. Chúng tôi hiểu đầy đủ các yêu cầu và thủ tục địa phương áp dụng tại Brunei. Doanh nghiệp có thể dựa vào chuyên môn và kiến thức của chúng tôi để tiếp cận thị trường trọng điểm một cách hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, đồng thời yên tâm về sự khách quan, tính chính trực và mức độ chuyên nghiệp của chúng tôi.

CHỌN DANH MỤC TƯƠNG ỨNG DƯỚI ĐÂY ĐỂ NHẬN THÔNG TIN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG 

 

 • Phích cắm

  Loại G

  Loại G

 • An toàn điện

  CƠ QUAN QUY ĐỊNH

  Cục Dịch vụ Điện (DES, Văn phòng Thủ tướng)

  QUY ĐỊNH

  • Để đăng ký, sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu an toàn theo tiêu chuẩn do DES quy định trong Đạo luật Điện lực.

  • Tuân thủ các tiêu chuẩn IEC.

  HƯỚNG DẪN

  • Các nhà cung cấp đăng ký sản phẩm nên đăng ký thông qua Bộ phận Mua sắm Sản phẩm.
  • Việc phê duyệt sản phẩm sẽ được Ủy ban Đăng ký xác nhận sau khi đánh giá sự phù hợp thỏa đáng với việc cung cấp các chi tiết đảm bảo chất lượng, báo cáo thử nghiệm và chứng nhận của các tổ chức thử nghiệm quốc tế, v.v.

  LOẠI SẢN PHẨM ÁP DỤNG

  Để xác định xem một sản phẩm cụ thể có phải tuân theo các quy định trên hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  TỔNG QUAN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  TÜV SÜD có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được sự tuân thủ các yêu cầu của Brunei và đạt được sự chấp thuận cần thiết. Là một CB được đề cập tại Brunei theo MRA EE của ASEAN, các báo cáo thử nghiệm do các phòng thử nghiệm TÜV SÜD và CoC được công nhận bởi DES cho việc đăng ký.

 • Hiệu suất năng lượng

  CƠ QUAN QUY ĐỊNH

  Nhóm công tác về Tiêu chuẩn và Dán nhãn Năng lượng, Phòng Năng lượng, Văn phòng Thủ tướng

  QUY ĐỊNH

  • Hiện tại không có yêu cầu bắt buộc nào ở Brunei.
  • Chương trình dán nhãn năng lượng là tự nguyện đối với máy điều hòa không khí trong phòng.
  • Nhãn Năng lượng sẽ được cấp dưới dạng chứng chỉ và phải dựa trên chương trình xếp hạng 5 sao.

  HƯỚNG DẪN

  Các nhà sản xuất muốn tham gia Chương trình Dán nhãn Năng lượng có thể nộp đơn đăng ký cả nhà cung cấp và đăng ký sản phẩm cho Phòng Năng lượng.

  LOẠI SẢN PHẨM ÁP DỤNG

  Để xác định xem một sản phẩm cụ thể có phải tuân theo các quy định trên hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  TỔNG QUAN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  TÜV SÜD có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được sự tuân thủ các yêu cầu của Brunei và đạt được sự chấp thuận cần thiết. TÜV SÜD cũng có thể hỗ trợ các nhà sản xuất có được nhãn chứng thực tự nguyện.

 • Thiết bị viễn thông và thiết bị không dây

  CƠ QUAN QUY ĐỊNH

  Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin Truyền thông (AITI)

  QUY ĐỊNH

  • Tất cả các thiết bị viễn thông, liên lạc vô tuyến và vệ tinh được bán và sử dụng ở Brunei Darussalam phải là loại được AITI phê duyệt.
  • Phê duyệt loại phải được đăng ký bởi đại diện địa phương có giấy phép Đại lý AITI hợp lệ.
  • Báo cáo thử nghiệm của FCC/EN được chấp nhận và không có yêu cầu về mẫu.
  • Cần phải có giấy phép nhập khẩu để đưa sản phẩm vào hải quan sau khi phê duyệt loại thiết bị.
  • Sản phẩm phải được đánh dấu bằng nhãn AITI Approved.

  nhãn AITI Approved

  EMC:

  • Cần phải tuân thủ EMC cho những điều trên, nếu có.

  HƯỚNG DẪN

  Cần có đại diện địa phương.

  Thủ tục phê duyệt kiểu loại:

  • Đăng ký giấy phép.
  • Đơn xin phê duyệt kiểu loại.
  • Nộp báo cáo thử nghiệm và các tài liệu cần thiết.
  • Xem xét các tài liệu. § Cấp phê duyệt kiểu loại. § Cấp giấy phép nhập khẩu.

  LOẠI SẢN PHẨM ÁP DỤNG

  • Cấp độ 1: Fax, hệ thống điện thoại, PABX/KTS, modem ADSL (Cố định), hệ thống âm thanh và video hội nghị, thiết bị tầm ngắn, VOIP
  • Cấp độ 2: Hệ thống điện thoại không dây, bộ đàm nghiệp dư, bộ đàm vệ tinh, bộ đàm hàng hải, máy nhắn tin, máy thu vệ tinh, Kristal Astro
  • Cấp độ 3: Modem (không dây), điện thoại di động, trạm gốc, radar, bộ thu phát dữ liệu vô tuyến, thiết bị vô tuyến công suất cao, bộ thu phát vô tuyến hàng không, bộ đàm

  Để xác định xem một sản phẩm cụ thể có phải tuân theo các quy định trên hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  TỔNG QUAN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  TÜV SÜD có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được sự tuân thủ các yêu cầu của Brunei và đạt được sự chấp thuận cần thiết. TÜV SÜD cũng có thể thực hiện các thử nghiệm cần thiết theo tiêu chuẩn EN. Được AITI Brunei chỉ định, TÜV SÜD là Tổ chức Chứng nhận được công nhận về đánh giá sự phù hợp của thiết bị viễn thông. TÜV SÜD PSB được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận phê duyệt kiểu loại thay mặt cho Brunei AITI cho các phạm vi sau:

  • AITI-TS-SRD
  • AITI-TS-LMR


TẠI SAO CHỌN TÜV SÜD

TÜV SÜD có chuyên môn và cơ sở phòng thử nghiệm để hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được sự chấp thuận và tuân thủ cần thiết theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của Brunei. Báo cáo thử nghiệm của TÜV SÜD được các cơ quan chức năng quốc tế chấp nhận và công nhận rộng rãi. Báo cáo thử nghiệm của chúng tôi cũng được chấp nhận để phê duyệt về an toàn và viễn thông.

KHÁM PHÁ

Sách điện tử: tiếp cận nhanh thị trường toàn cầu cho sản phẩm điện điện tử tuv sud việt nam
Sách điện tử

Tiếp cận thị trường cho các sản phẩm điện

Tổng quan về các yêu cầu tuân thủ toàn cầu cho sản phẩm điện điện tử

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí