Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Thử nghiệm giày dép

Sách trắng

BẠN CÓ ĐANG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HÓA CHẤT CHO SẢN PHẨM GIÀY DÉP CỦA BẠN?

Hóa chất được sử dụng trong các sản phẩm giày dép tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe cho công nhân nhà máy và người tiêu dùng. Để phòng ngừa những rủi ro này, các cơ quan quản lý trên khắp thế giới đã thực hiện các hạn chế đối với việc sử dụng một số hóa chất trong nhiều loại sản phẩm tiêu dùng, bao gồm cả giày dép. Sách trắng dưới đây tóm tắt các quy định chính về việc sử dụng hóa chất trong các sản phẩm giày dép. Ngoài ra, quy trình chứng nhận của TÜV SÜD trong việc hỗ trợ các nhà sản xuất giày dép để đạt được sự tuân thủ các quy định này và làm thế nào TÜV SÜD Footwear Mark có thể giúp bạn xây dựng thương hiệu và gia tăng lòng tin của khách hàng cũng sẽ được đề cập trong sách trắng này.


Tại sao cần tải sách trắng này?

  • Nắm bắt được các thách thức về an toàn trong ngành giày dép
  • Cập nhật về các hạn chế liên quan đến việc sử dụng hóa chất nguy hiểm trong giày dép
  • Tìm hiểu lợi ích của các chứng nhận cho giày dép
  • Biết được các dịch vụ về thử nghiệm và chứng nhận của TÜV SÜD liên quan đến giày dép

Các dịch vụ liên quan: Phân tích và thử nghiệm hàm lượng hóa chất | Thử nghiệm danh sách hóa chất bị hạn chế sử dụng (RSL) | Dấu chứng nhận Footwear Mark

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa