Chuyên gia đang tư vấn về hệ thống ISO/IEC 17025:2017 cho phòng thử nghiệm cơ lý và hóa học trong lĩnh vực dệt may, da giày, thực phẩm

TƯ VẤN HỆ THỐNG ISO/IEC 17025:2017 CHO PHÒNG THỬ NGHIỆM

Gia tăng giá trị với danh mục dịch vụ của TÜV SÜD

Gia tăng giá trị với danh mục dịch vụ của TÜV SÜD

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỆ THỐNG ISO/IEC 17025:2017 CHO PHÒNG THỬ NGHIỆM LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được các cơ quan công nhận quốc gia và quốc tế lựa chọn là chuẩn mực trong công tác đánh giá, công nhận đối với phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn, lấy mẫu.

Dịch vụ tư vấn hệ thống ISO/IEC 17025:2017 của TÜV SÜD tại Việt Nam giúp doanh nghiệp xây dựng phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và chuẩn bị tài liệu đăng ký công nhận ISO/IEC 17025 cho các phòng thử nghiệm cơ lý và hóa học trong lĩnh vực dệt may, da giày, thực phẩm. Chúng tôi thực hiện đánh giá hệ thống và nguồn lực của phòng thử nghiệm để lập kế hoạch xây dựng các phương án tối ưu nhằm hỗ trợ phòng thử nghiệm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ISO/IEC 17025. 

TẠI SAO CẦN TƯ VẤN HỆ THỐNG ISO/IEC 17025:2017?

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 là yêu cầu chung đối với năng lực của phòng thử nghiệm. Xây dựng phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 giúp doanh nghiệp khẳng định được năng lực thử nghiệm, cung cấp các kết quả có giá trị sử dụng và tạo được niềm tin đối với khách hàng toàn cầu. 

Các phòng thử nghiệm đều nhận thấy lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 nhưng khi triển khai áp dụng, doanh nghiệp có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức khác nhau do yêu cầu về nguồn lực, quá trình, hệ thống quản lý của ISO/IEC 17025,.. đặc biệt đối với các doanh nghiệp chưa có nhân sự được đào tạo và có kinh nghiệm vận hành áp dụng tiêu chuẩn này. 

Do vậy, việc tư vấn từ đơn vị có kinh nghiệm vận hành ISO/IEC 17025 sẽ giúp phòng thử nghiệm của doanh nghiệp có định hướng để xây dựng, áp dụng một cách hiệu quả đối với thực tế hoạt động đồng thời giúp phòng thử nghiệm tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí khi trong bước đầu áp dụng. 

TÜV SÜD TẠI VIỆT NAM THỰC HIỆN TƯ VẤN HỆ THỐNG ISO/IEC 17025:2017

TÜV SÜD sẽ thực hiện khảo sát sơ bộ nguồn lực phòng thử nghiệm tại doanh nghiệp và trao đổi về nhu cầu của phòng thử nghiệm.

Dựa vào kết quả đánh giá hiện trạng về nhân sự, trang thiết bị, cơ sở vật chất,…  TÜV SÜD sẽ lập lộ trình triển khai áp dụng các yêu cầu của ISO/IEC 17025 phù hợp cho phòng thử nghiệm. 

Nguồn lực của doanh nghiệp là cơ sở quyết định tiến độ của quá trình triển khai và áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, TÜV SÜD hỗ trợ tư vấn thiết kế phòng thử nghiệm và bố trí thiết bị, trang bị dụng cụ thí nghiệm đáp ứng các điều kiện thử nghiệm theo phương pháp thử mà phòng thử nghiệm triển khai. 

TÜV SÜD tổ chức hướng dẫn cho nhân sự phòng thử nghiệm về yêu cầu và cách thức triển khai áp dụng ISO/IEC 17025 cho thực tế hoạt động của phòng. Từ đó, phòng thử nghiệm bắt đầu xây dựng quy trình, biểu mẫu cho từng công việc của phòng thử nghiệm. TÜV SÜD đồng hành hướng dẫn để phòng thử nghiệm xây dựng đáp ứng đúng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Sau khi được tư vấn, phòng thử nghiệm sẽ nâng cao năng lực nhận thức về tiêu chuẩn, năng lực quản lý chất lượng, năng lực thực hiện phép thử cũng như đánh giá nội bộ, xây dựng phương án khắc phục và hoàn thiện hệ thống. Hơn thế nữa, nguồn lực của doanh nghiệp có thể độc lập vận hành và duy trì hệ thống chất lượng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn trong những năm tiếp theo. 

KHÁM PHÁ

Consumer Products and Retail Essentials
E-ssentials

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG & BÁN LẺ

Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng là chìa khóa quan trọng cho doanh nghiệp sản xuất hoặc bán lẻ.

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí