Chromium (VI) in Leather Products

Giảm thiểu Crom (VI) trong sản phẩm da

Sách trắng

Sách trắng

ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT DA

Trong sách trắng này, chúng tôi sẽ chia sẻ về sự hình thành Crom (VI) trong quá trình thuộc da, các quy định hóa học hiện hành áp dụng cho Crom (VI) trong nguyên liệu và sản phẩm da, và các bước mà các nhà sản xuất các sản phẩm từ da và nhà sản xuất nguyên liệu da có thể thực hiện để giảm nguy cơ tiếp xúc với Crom (VI) trong sản phẩm của họ.


TẠI SAO CẦN TẢI SÁCH TRẮNG NÀY?

  • Nắm bắt được cách các sản phẩm da bị nhiễm Crom (VI)
  • Biết được làm thế nào để có thể tránh sự hình thành Crom (VI) nhằm đảm bảo an toàn cho sản phẩm
  • Tìm hiểu tất cả các quy định liên quan đến Crom (VI)

Các dịch vụ liên quan: Thử nghiệm hàm lượng Crom VI | Thử nghiệm danh mục các hóa chất bị hạn chế sử dụng RSL | Dấu chứng nhận Footwear Mark

Bước tiếp theo

Chọn vị trí