GRI Sustainability Reporting

Xác minh báo cáo phát triển bền vững

Đảm bảo của bên thứ ba về báo cáo phát triển bền vững

Đảm bảo của bên thứ ba về báo cáo phát triển bền vững

Trong những năm gần đây, sự chú ý của thị trường và các nhà hoạch định chính sách đối với các vấn đề phát triển bền vững đã khiến ngày càng có nhiều tổ chức triển khai các hệ thống giám sát hoạt động xã hội và môi trường của mình và báo cáo chúng ra bên ngoài.

Trong khi công bố thông tin phát triển bền vững cho các bên liên quan về các khía cạnh Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), điều quan trọng là phải sử dụng các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo độ tin cậy từ người tiêu dùng, chính phủ và các bên quan tâm nói chung.

ms sustainabilityĐể chuẩn hóa các quy trình và nội dung của báo cáo phát triển bền vững, các nhóm làm việc quốc tế đã xây dựng các hướng dẫn cho việc chuẩn bị của các báo cáo này. Trong số những báo cáo được biết đến nhiều nhất là GRI (Sáng kiến báo cáo toàn cầu) và AA 1000 (Trách nhiệm giải trình). GRI là hướng dẫn được sử dụng rộng rãi nhất để lập các báo cáo phát triển bền vững này.

Cùng với số lượng ngày càng tăng của các tổ chức lập báo cáo phát triển bền vững, nhu cầu Đánh giá độc lập đối với các báo cáo do các đánh giá viên bên thứ ba độc lập thực hiện cũng ngày càng tăng. GRI khuyến nghị đánh giá độc lập các báo cáo phát triển bền vững do các tổ chức chuẩn bị. Việc xác minh các báo cáo phát triển bền vững nhằm mục đích đảm bảo với các bên liên quan về tính trung thực của thông tin được báo cáo.

 

TẠI SAO VIỆC XÁC MINH BÁO CÁO BỀN VỮNG CÓ LỢI CHO TỔ CHỨC?

Nếu một tổ chức đang sử dụng các tiêu chuẩn GRI để công bố báo cáo phát triển bền vững của mình, thì việc xác minh báo cáo bởi một bên thứ ba độc lập sẽ mang lại nhiều lợi ích:

  • Xác minh tính chính xác và khả năng so sánh của dữ liệu được báo cáo để đạt được tính nhất quán và liên kết với các báo cáo khác.
  • Xác minh rằng các chủ đề trọng yếu và chỉ số GRI đã được kiểm tra toàn diện theo tiêu chuẩn.
  • Xác minh rằng các tuyên bố được đưa ra trong tài liệu báo cáo phát triển bền vững là chính xác và đúng sự thật.
  • Giúp các tổ chức xác định các lĩnh vực cần cải thiện hơn nữa theo các nguyên tắc GRI.
  • Cải thiện độ tin cậy của báo cáo phát triển bền vững vì nó mô tả cơ sở và nội dung của sự đảm bảo.
  • Thông tin đáng tin cậy cho việc ra quyết định của những người sử dụng thông tin độc lập như người quản lý mua sắm, nhà đầu tư và người tiêu dùng.

 

TÜV SÜD HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC LẬP BÁO CÁO BỀN VỮNG

TÜV SÜD hỗ trợ các doanh nghiệp với tư cách là bên thứ ba độc lập xác minh các báo cáo phát triển bền vững. Đánh giá viên của chúng tôi có các kỹ năng phù hợp nhất để đánh giá các báo cáo của doanh nghiệp.

Việc xác minh các báo cáo được thực hiện dựa trên các chủ đề trọng yếu do các tổ chức xác định và theo các nguyên tắc báo cáo, chẳng hạn như Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI).

Liên quan đến các tiêu chuẩn xác minh quốc tế chính và hướng dẫn soạn thảo báo cáo phát triển bền vững, TÜV SÜD đã tạo ra phương pháp xác minh của mình để đảm bảo mức độ tuân thủ cao nhất.

 

DỊCH VỤ XÁC MINH BÁO CÁO BỀN VỮNG CỦA CHÚNG TÔI

Để bắt đầu Xác minh báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp, đội ngũ của TÜV SÜD tiến hành phỏng vấn tổ chức để hiểu về cấu trúc của công ty, tổ chức cũng như quy trình thu thập dữ liệu.

Quá trình xác minh thường được tiến hành và thống nhất với công ty theo từng giai đoạn khác nhau để đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả nhất trong khi kiểm tra thông tin, dữ liệu.

Việc tập trung vào việc xác minh các chỉ số GRI được tiến hành để đảm bảo độ tin cậy của thông tin cũng như khả năng tiếp cận thông tin được cung cấp trong bố cục Báo cáo Phát triển bền vững của doanh nghiệp vì chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin công khai hiệu quả để đạt được sự quan tâm của các bên liên quan của doanh nghiệp.

Là kết quả cuối cùng của quy trình xác minh, một báo cáo đảm bảo sẽ được phát hành và có thể được tích hợp với phiên bản cuối cùng của Báo cáo Phát triển Bền vững được công bố rộng rãi.

Để biết thêm thông tin về xác minh báo cáo phát triển bền vững hoặc để tìm hiểu dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay qua địa chỉ thư: [email protected].

Khám phá

Công bố phát triển bền vững
Buổi chia sẻ trực tuyến

Tuyên bố phát triển bền vững

Theo Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI)

XEM NGAY

Infosheet

Sustainability Reporting Verification Infosheet

Build trust towards your stakeholders with a third-party verified sustainability report

Learn More

Business Social Compliance Initiative
Brochure

Business Social Compliance Initiative 2.0

Demonstrate your commitment to humane working conditions

Download

ISO 37001
Infosheet

ISO 37001 Anti-bribery Management Systems

Mitigate bribery risk and maintain customer confidence

Download now

Blog về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tuv sud việt nam
Infosheet

ISO 45001 occupational health and safety management system

Manage OH&S risks to ensure safe and stable operations

Download

ISO 45001
Sách trắng

ISO 45001 – An toàn sức khỏe và nghề nghiệp

Hạn chế các rủi ro và tăng cường cơ hội để hoạt động ổn định và an toàn.

Tìm hiểu thêm

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí