link rel="alternate"https://www.tuvsud.com/en-sg/services/auditing-and-system-certification/management-system-certification-marks/iso-9001-certification-mark" hreflang="en-sg" />

ISO 9001 Quality Management System (QMS) Certification Services

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng

TÜV SÜD Việt Nam thuộc CB / Tổ chức Công nhận: TÜV SÜD HÀN QUỐC / JAS ANZ (Joint Accreditation System of Australia and New Zealand)

ISO 9001 là gì?

Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001 (QMS) là hệ thống quản lý chất lượng phổ biến nhất trên toàn cầu, với hơn một triệu tổ chức được chứng nhận trên 180 quốc gia. ISO 9001 cung cấp khung quản lý chất lượng mà các doanh nghiệp có thể sử dụng để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình được ổn định. Các doanh nghiệp lựa chọn chứng nhận ISO 9001 cho thấy rằng doanh nghiệp đã quan tâm đúng mức để duy trì các tiêu chuẩn cao. Điều này làm giảm khả năng xảy ra việc sản phẩm bị lỗi, bị thu hồi hoặc thiếu sót trong dịch vụ; đảm bảo cho khách hàng của doanh nghiệp có thể tự tin mua sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

những lợi ích của chứng nhận ISO 9001

Chứng nhận ISO 9001 thể hiện khả năng của doanh nghiệp trong việc đáp ứng đủ và vượt quá mong đợi của khách hàng. Nhiều nhà mua hàng và nhà bán lẻ yêu cầu nhà cung cấp của họ phải được ISO 9001 để giảm thiểu rủi ro mua phải sản phẩm hoặc dịch vụ kém – cho nên được chứng nhận này giúp doanh nghiệp tăng doanh thu bán hàng tiềm năng. Ngoài ra, doanh nghiệp đạt được chứng nhận ISO 9001 có thể có những cải tiến đáng kể về mặt hiệu quả của tổ chức và chất lượng sản phẩm thông qua việc giảm thiểu chất thải, các sai sót và tăng năng suất. Hướng dẫn đầy đủ bên dưới của chúng tôi về ISO 9001 sẽ cung cấp thông tin hữu ích về các yêu cầu và lợi ích cho doanh nghiệp.

Tải về hướng dẫn ISO 9001

TÜV SÜD VIỆT NAM - tổ chức chứng nhận bên thứ ba 

TÜV SÜD là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp về hệ thống quản lý, đã cấp phép hàng chục ngàn chứng nhận hệ thống quản lý cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô trên khắp các quốc gia. Đội ngũ đánh giá viên toàn cầu giàu kinh nghiệm của chúng tôi giúp doanh nghiệp có thể tích hợp chứng nhận ISO 9001 với các hệ thống quản lý khác. Chúng tôi còn có thể cung cấp dịch vụ hệ thống quản lý tích hợp nếu doanh nghiệp có nhu cầu.

Ngoài việc cung cấp các đánh giá và báo cáo toàn diện, chúng tôi có thể cung cấp cho doanh nghiệp dấu chứng nhận TÜV SÜD, được công nhận trên toàn cầu về chất lượng và an toàn.

Các bước để đạt được chứng nhận ISO 9001

Trước khi doanh nghiệp có thể bắt đầu quy trình chứng nhận, doanh nghiệp cần triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu ISO 9001 và hiệu quả của hệ thống phải được ghi chép lại kỹ lưỡng.

Đối với quá trình chứng nhận ISO 9001, doanh nghiệp sẽ trải qua các bước sau đây:

  1. Đánh giá xem xét tài liệu: TÜV SÜD đánh giá tài liệu và hồ sơ ghi chép của doanh nghiệp
  2. Đánh giá tại doanh nghiệp: TÜV SÜD xem xét việc tuân thủ các hoạt động thực tế của doanh nghiệp so với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 và hồ sơ ghi chép của doanh nghiệp.
  3. Khắc phục sự không phù hợp: Doanh nghiệp xác định và thực hiện các biện pháp để khắc phục nguyên nhân gốc rễ của bất kỳ sự không phù hợp nào được xác định bởi cuộc đánh giá
  4. Cấp chứng nhận: TÜV SÜD cấp chứng nhận ISO 9001 và dấu chứng nhận
  5. Đánh giá giám sát: Đánh giá giám sát hàng năm là cần thiết để duy trì hiệu lực chứng nhận (Cuộc đánh giá mà không thông báo trước có thể xảy ra trong trường hợp đặc biệt)

Bước tiếp theo

Chọn vị trí