Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 TUV SUD Việt Nam

Chứng nhận ISO 14001

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường

TỔ CHỨC CÔNG NHẬN: JAS ANZ (Joint Accreditation System of Australia and New Zealand)

ISO 14001 LÀ GÌ?

ISO 14001 được quốc tế công nhận là tiêu chuẩn hàng đầu về hệ thống quản lý môi trường (EMS) đồng thời phù hợp với các tổ chức ở mọi quy mô.

Chứng nhận ISO 14001 cung cấp một khuôn khổ hệ thống để tích hợp thực tiễn quản lý môi trường bằng cách hỗ trợ bảo vệ môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm, giảm thiểu chất thải, cũng như giảm tiêu thụ năng lượng và nguyên vật liệu.

Ngoài việc thực hiện ISO 14001, nhiều tổ chức còn cải thiện công tác quản lý hoạt động môi trường của mình hơn nữa bằng cách triển khai Chương trình Quản lý và Đánh giá Sinh thái Châu Âu (EMAS).

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Các tổ chức đạt chứng nhận ISO 14001 thể hiện cam kết liên tục cải tiến và giảm thiểu tác động môi trường. Chứng nhận ISO 14001 có thể cải thiện đáng kể vị thế thương lượng của doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu mua sắm xanh trong khu vực công và khu vực tư nhân. Ngày nay, khi người tiêu dùng ngày càng nhận thức rõ hơn các vấn đề về môi trường và sinh thái, chứng nhận ISO 14001 giúp thương hiệu của doanh nghiệp nổi bật hơn trong mắt người tiêu dùng như một nhà cung cấp có trách nhiệm.

Các doanh nghiệp thực hiện chứng nhận ISO 14001 nhằm giảm thiểu lãng phí, từ nguyên liệu đến tiêu thụ năng lượng trong toàn bộ chuỗi cung ứng và qua đó có thể giảm chi phí.

Ngoài việc chứng minh rằng tổ chức cam kết phát triển bền vững, chứng nhận ISO 14001 còn có thể giúp doanh nghiệp giảm rủi ro trách nhiệm pháp lý và môi trường.

dỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 14001 TOÀN DIỆN CỦA TÜV SÜD

TÜV SÜD cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 14001 cho các tổ chức trong các ngành nghề khác nhau và ở nhiều nơi trên thế giới.

Mạng lưới quốc tế của TÜV SÜD cho phép chúng tôi phục vụ các tổ chức trên toàn thế giới và chứng nhận tuân thủ ISO 14001 trên quy mô toàn cầu. Các chuyên gia của TÜV SÜD có chứng nhận quốc tế và quốc gia để đáp ứng yêu cầu của địa phương đối với các đợt đánh giá kết hợp. Ngoài ra, các chuyên gia đánh giá phải tuân thủ bộ quy tắc ứng xử vô cùng nghiêm ngặt để đảm bảo độc lập hoàn toàn. Ngoài dịch vụ đánh giá và báo cáo toàn diện, chúng tôi có thể cung cấp cho doanh nghiệp dấu chứng nhận TÜV SÜD được công nhận trên toàn cầu và đồng nghĩa với chất lượng và an toàn.

Đối với các thương hiệu muốn tiếp tục nâng cao chứng nhận quản lý môi trường, TÜV SÜD có thể cung cấp đánh giá tuân thủ Chương trình Quản lý và Đánh giá Sinh thái (EMAS).

Tải infosheet

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 

KHÁM PHÁ

sách trắng về iso 14001 Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường
Sách trắng

ISO 14001 - Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường

Giới thiệu tiêu chuẩn hệ thống hàng đầu về quản lý môi trường

Tìm hiểu thêm

Người đàn ông đứng nghĩ về Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
Infosheet

Chứng nhận môi trường ISO 14001:2015

Đáp ứng các kỳ vọng về môi trường của ngành và quy định

Tìm hiểu thêm

ISO 9001 2015 guidance
Sách trắng

Hướng dẫn về ISO 9001:2015

Hướng dẫn toàn diện về ISO 9001: 2015

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí