ISO 45001 Chứng nhận an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS)

Cải thiện an toàn và sức khỏe cho người lao động và các bên liên quan

Cải thiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

TỔ CHỨC CÔNG NHẬN: JAS ANZ (Joint Accreditation System of Australia and New Zealand)

CHỨNG NHẬN ISO 45001 LÀ GÌ?

Chứng nhận ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S), nhằm mục đích cải thiện an toàn và sức khỏe cho nhân viên và các bên có liên quan.

Được giới thiệu vào tháng 3 năm 2018, ISO 45001 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chung nhằm cải thiện sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OH&S) trên toàn thế giới. Do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, tiêu chuẩn này cho phép các tổ chức chủ động cải thiện công tác phòng ngừa thương tích và giảm thiểu tình trạng bệnh tật, đồng thời bảo vệ sự bền vững của tổ chức.

Chứng nhận ISO 45001 thay thế các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trước đây, bao gồm OHSAS 18001. Vui lòng tham khảo sách trắng của chúng tôi để tìm hiểu thêm về yêu cầu và các mốc thời gian chuyển đổi của chứng nhận ISO 45001: 2018, cách thức đạt được chứng nhận. 

Tải sách trắng ISO 45001

LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN ISO 45001

Để tồn tại trên thị trường toàn cầu cạnh tranh ngày nay, các tổ chức phải chủ động quản lý tất cả các loại rủi ro đối với doanh nghiệp và vấn đề an toàn, sức khỏe nghề nghiệp cũng không ngoại lệ. Chứng nhận ISO 45001 sẽ cung cấp động lực mới cho việc thực hành an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong các tổ chức đồng thời giúp cải thiện an toàn cho toàn bộ nhân viên và nhà thầu. Các tổ chức sẽ có thêm cơ hội để bảo vệ cũng như nâng cao sức khỏe và hiệu suất của người lao động, đồng thời cải thiện bền vững động lực của nhân viên.

ISO 45001 Benefits
Lợi ích của ISO 45001 - Chứng nhận an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: Tăng cường bảo vệ lực lượng lao động; Nâng cao khả năng cạnh tranh; Giảm thiểu rủi ro cho tổ chức; Cải thiện động lực làm việc cho nhân viên.

NHỮNG ĐẶC TRƯNG CHÍNH CỦA CHỨNG NHẬN ISO 45001

Mặc dù chứng nhận ISO 45001 là một tiêu chuẩn hoàn toàn mới, nhưng nền tảng của tiêu chuẩn đã tồn tại và được thiết lập trong OHSAS 18001. Các doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với OHSAS 18001 đồng thời tích cực áp dụng vào thực tiễn hàng ngày thì có thể chuyển đổi suôn sẻ sang chứng nhận ISO 45001.

Những điểm cải tiến chính:

  • ISO 45001 thực hiện 'cấu trúc cấp cao', áp dụng một khuôn khổ chung với các hệ thống quản lý khác, ví dụ như ISO 9001 và ISO 14001.
  • ISO 45001 rất chú trọng đến trách nhiệm của quản lý cấp cao. Khía cạnh này đã được lồng ghép trong tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001 sửa đổi.
  • ISO 45001 xác định rõ những đối tượng không được tuyển dụng lâu dài, ổn định, nhưng đang làm việc dưới hình thức khác trong phạm vi trách nhiệm của tổ chức/doanh nghiệp, ví dụ như nhà thầu phụ, cũng như các quy trình được thuê ngoài toàn bộ. Bằng cách này, ISO 45001 tích hợp các yếu tố của chứng chỉ SCC.
  • Tiêu chuẩn cũng giới thiệu thuật ngữ “các cơ hội”, như một khía cạnh mới trong lĩnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bao gồm những vấn đề vượt ngoài phạm vi các biện pháp loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro và nguy cơ OH&S.

Tìm hiểu thêm về yêu cầu của chứng nhận ISO 45001 trên website của ISO.

TÜV SÜD VIỆT NAM thực hiện đánh giá CHỨNG NHẬN ISO 45001

Là tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn ISO được công nhận trên toàn cầu, trong đó bao gồm chứng nhận ISO 45001, TÜV SÜD đồng thời sở hữu kinh nghiệm dày dặn về đánh giá và chứng nhận theo các hệ thống quản lý ISO.

Trong quá trình chứng nhận, các chuyên viên đánh giá độc lập và có trình độ của TÜV SÜD áp dụng những kỹ thuật sau:

  • Xem xét tài liệu: Đánh giá các yêu cầu và/hoặc tài liệu của tổ chức để đảm bảo kiểm soát có hệ thống tất cả các quy trình liên quan đến chứng nhận ISO 45001.
  • Đánh giá tại chỗ: Xác minh, dưới hình thức phỏng vấn và giám định tại cơ sở của khách hàng, rằng các yêu cầu của chứng nhận ISO 45001 đang được thực hiện hiệu quả. Điều này bao gồm kiểm tra các quy trình dựa trên hồ sơ do tổ chức lưu giữ, ví dụ như kết quả đo lường có sẵn, biên bản cuộc họp, hồ sơ đào tạo và bằng cấp, hồ sơ và quản lý khiếu nại cùng các dự án cải tiến do tổ chức khởi xướng.

Ngoài dịch vụ đánh giá và báo cáo toàn diện, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn dấu chứng nhận TÜV SÜD được công nhận trên toàn cầu và đồng nghĩa với chất lượng và an toàn.

ISO 45001 get started

Lựa chọn làm việc với TÜV SÜD: Tổ chức Chứng nhận được công nhận quốc tế cho một loạt các tiêu chuẩn hệ thống quản lý, Tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh an toàn và bảo mật của các ngành, Dấu chứng nhận TÜV SÜD được công nhận toàn cầu, Có mặt ở các khu vực chính trên toàn cầu.

CHUYỂN ĐỔI CHỨNG NHẬN ISO 45001:2018

Trong đại dịch COVID-19, các cuộc đánh giá trên toàn cầu chủ yếu bị đình chỉ và hoãn lại. Thời gian chuyển đổi để chuyển chứng nhận OHSAS 18001: 2017 sang tiêu chuẩn ISO 45001:2020 đã được kéo dài từ tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 9 năm 2021.

Tiến trình chuyển đổi để chuyển ISO/IEC TS 17021-10: 2018 & SS 506 Phần 1 sang chứng nhận ISO 45001:2018 cũng đã được kéo dài từ tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 9 năm 2021.

KHÁM PHÁ

ISO 45001
Sách trắng

ISO 45001 – An toàn sức khỏe và nghề nghiệp

Hạn chế các rủi ro và tăng cường cơ hội để hoạt động ổn định và an toàn.

Tìm hiểu thêm

ISO 9001 2015 guidance
Sách trắng

Hướng dẫn về ISO 9001:2015

Hướng dẫn toàn diện về ISO 9001: 2015

Tìm hiểu thêm

IATF 16949
Sách trắng

IATF 16949 - Quản lý Chất lượng Ngành Ô tô

Tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc cam kết về chất lượng.

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí