Chứng nhận ISO IEC 27001

Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin

Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin

TỔ CHỨC CÔNG NHẬN: DAkkS

ISO 27001 LÀ GÌ?

ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về quản lý an ninh thông tin. Trên thế giới, các tổ chức triển khai và duy trì hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) theo Tiêu chuẩn ISO 27001 để bảo vệ những tài sản thông tin quan trọng. Tiêu chuẩn phác thảo quy trình quản lý rủi ro liên quan đến con người, quy trình và hệ thống công nghệ thông tin, qua đó cung cấp phương thức tiếp cận toàn diện về an ninh thông tin.

LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN ISO 27001 CHO DOANH NGHIỆP

  • Bảo mật thông tin, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu kinh doanh và tính khả dụng của hệ thống công nghệ thông tin.
  • Tạo niềm tin cho các bên liên quan và khách hàng rằng doanh nghiệp đang duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về an ninh thông tin
  • Giảm tình trạng gián đoạn trong các quy trình quan trọng và tổn thất tài chính phát sinh do vi phạm

TÜV SÜD LÀ ĐỐI TÁC VỀ CHỨNG NHẬN AN NINH THÔNG TIN

Các đánh giá viên giàu kinh nghiệm của TÜV SÜD được cấp phép và có chuyên môn để thực hiện đánh giá ISO 27001 trong nhiều ngành nghề. Thông qua mạng lưới chuyên gia toàn cầu, TÜV SÜD có thể cung cấp dịch vụ chứng nhận dù doanh nghiệp có ở đâu đi chăng nữa. Các chuyên gia áp dụng phương thức tiếp cận toàn diện để đáp ứng nhu cầu chứng nhận an ninh thông tin cũng như nhu cầu thử nghiệm công nghệ công tin của doanh nghiệp. Ngoài ra, với tư cách tổ chức chứng nhận độc lập, dấu chứng nhận của TÜV SÜD được chấp nhận trên toàn thế giới và trở thành công cụ mạnh mẽ giúp định vị doanh nghiệp trên thị trường.

TÜV SÜD cũng cung cấp khóa học nền tảng về tổng quan các yêu cầu của tiêu chuẩn, giúp nhân viên của doanh nghiệp chuẩn bị cho đánh giá ISO 27001.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí