Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Chứng nhận ISO IEC 27001

Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin

TỔ CHỨC CÔNG NHẬN: DAkkS

ISO 27001 LÀ GÌ?

ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về quản lý an ninh thông tin. Trên thế giới, các tổ chức triển khai và duy trì hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) theo Tiêu chuẩn ISO 27001 để bảo vệ những tài sản thông tin quan trọng. Tiêu chuẩn phác thảo quy trình quản lý rủi ro liên quan đến con người, quy trình và hệ thống công nghệ thông tin, qua đó cung cấp phương thức tiếp cận toàn diện về an ninh thông tin.

LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN ISO 27001 CHO DOANH NGHIỆP

  • Bảo mật thông tin, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu kinh doanh và tính khả dụng của hệ thống công nghệ thông tin.
  • Tạo niềm tin cho các bên liên quan và khách hàng rằng doanh nghiệp đang duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về an ninh thông tin
  • Giảm tình trạng gián đoạn trong các quy trình quan trọng và tổn thất tài chính phát sinh do vi phạm

TÜV SÜD LÀ ĐỐI TÁC VỀ CHỨNG NHẬN AN NINH THÔNG TIN

Các đánh giá viên giàu kinh nghiệm của TÜV SÜD được cấp phép và có chuyên môn để thực hiện đánh giá ISO 27001 trong nhiều ngành nghề. Thông qua mạng lưới chuyên gia toàn cầu, TÜV SÜD có thể cung cấp dịch vụ chứng nhận dù doanh nghiệp có ở đâu đi chăng nữa. Các chuyên gia áp dụng phương thức tiếp cận toàn diện để đáp ứng nhu cầu chứng nhận an ninh thông tin cũng như nhu cầu thử nghiệm công nghệ công tin của doanh nghiệp. Ngoài ra, với tư cách tổ chức chứng nhận độc lập, dấu chứng nhận của TÜV SÜD được chấp nhận trên toàn thế giới và trở thành công cụ mạnh mẽ giúp định vị doanh nghiệp trên thị trường.

TÜV SÜD cũng cung cấp khóa học nền tảng về tổng quan các yêu cầu của tiêu chuẩn, giúp nhân viên của doanh nghiệp chuẩn bị cho đánh giá ISO 27001.

KHÁM PHÁ

ISO IEC 27001
Sách trắng

ISO/IEC 27001 – An ninh thông tin

Giảm thiểu rủi ro bảo mật thông tin tổng thể bằng cách triển khai ISMS.

Tìm hiểu thêm

Voith
Nghiên cứu điển hình

Giải pháp số của Voith

ISO/IEC 27001: Với Hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) được chứng nhận bởi TÜV SÜD, khách hàng trên toàn cầu giao phó cho Voith dữ liệu của họ.

Tìm hiểu thêm

iso/iec 27001 Information security management system
Infosheet

ISO/IEC 27001Hệ thống quản lý an ninh thông tin

Tiếp cận kiến thức và thông tin một cách có hệ thống

Tải xuống

ISO/IEC 27701
Infosheet

ISO/IEC 27701 - Hệ thống quản lý thông tin riêng tư

Cách tiếp cận bảo mật dữ liệu hài hòa trên toàn cầu

Learn More

ISO/IEC 27017
Infosheet

ISO/IEC 27017

Thực hiện các biện pháp kiểm soát bảo mật thông tin mạnh mẽ để bảo vệ các dịch vụ đám mây

Tải xuống

ISO/IEC 27018
Infosheet

ISO/IEC 27018

Tăng cường bảo mật đám mây cho thông tin nhận dạng cá nhân

Tải xuống

ISO/IEC 20000 IT service management
Infosheet

ISO/IEC 20000 Hệ thống dịch vụ công nghệ thông tin

Áp dụng cách tiếp cận có hệ thống để cải thiện dịch vụ công nghệ thông tin

Tải xuống

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí