blog chia sẻ thông tin về ISO 27001
7 min

Chứng nhận hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) ISO/IEC 27001 là gì?

Posted by: Chuyên gia của TUV SUD Date: 29 Nov 2021

CHỨNG NHẬN ISO/IEC 27001 LÀ GÌ?

Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) là điều cần thiết cho bất kỳ tổ chức nào xử lý dữ liệu từ khách hàng, các bên liên quan hoặc thậm chí dữ liệu trong tổ chức. ISMS bảo mật thông tin dưới mọi hình thức. Hệ thống ISMS mạnh mẽ và hiệu quả duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cao và được thiết kế để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng. Các hướng dẫn thực hiện và cải tiến này được xác định trong tiêu chuẩn ISO / IEC 27001.

ISMS tập trung vào việc duy trì tính bảo mật của các tài sản dữ liệu của tổ chức. Mất dữ liệu, truy cập trái phép hoặc vi phạm là những mối đe dọa mà ISMS có thể xử lý.

ISO/IEC 27001 bao gồm đánh giá rủi ro, đánh giá cơ cấu tổ chức, phân loại thông tin, kiểm soát truy cập, thực hiện các chính sách an toàn thông tin khác nhau, các biện pháp bảo vệ vật lý và kỹ thuật. Nó cũng ngụ ý các hướng dẫn giám sát và báo cáo. 

Các chính sách bảo mật tốt nhất, xác định và giảm thiểu rủi ro cũng như đánh giá mối đe dọa theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 tạo nên hệ thống ISMS mạnh mẽ cho một tổ chức. Với tiêu chuẩn toàn cầu hàng đầu như ISO/IEC 27001, các tổ chức được chứng nhận ISO/IEC 27001 có thể bảo vệ tài sản và cải thiện hệ thống ISMS của họ.

KHUNG BẢO MẬT ISO/IEC 27001

Khung ISO có hai phần. Phần đầu tiên là đánh giá các mối đe dọa và rủi ro. Phần này được định nghĩa trong các khoản 0-10 của tiêu chuẩn. Trong đó, các điều khoản 0-3 cung cấp lời nói đầu cho khuôn khổ bảo mật ISO/IEC 27001. Điều này bao gồm phần mở đầu, phạm vi, tài liệu tham khảo quy chuẩn, thuật ngữ và định nghĩa. Các yêu cầu bắt buộc để tuân thủ ISO/IEC 27001 được bao gồm trong phần thứ hai của tiêu chuẩn.

Phụ lục A của tiêu chuẩn xác định quy trình quản lý rủi ro và các biện pháp kiểm soát tuân thủ không bắt buộc. Tất cả các chính sách và thủ tục được đề cập trong khuôn khổ bảo mật ISO/IEC 27001 đảm bảo hiệu quả về chi phí và việc triển khai ISMS một cách có hệ thống. Doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm về các tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 và ứng dụng của chúng tại đây.

LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN ISO/IEC 27001 CHO TỔ CHỨC

Ưu điểm chính của ISO/IEC 27001 là thể hiện cam kết của tổ chức đối với bảo mật thông tin. Các lợi ích khác là:

 • Tiết kiệm chi phí và thời gian
 • An ninh vật chất và môi trường
 • Có được công việc kinh doanh mới và nâng cao lợi thế cạnh tranh của bạn
 • Các quy trình bảo mật thông tin được công nhận trên toàn cầu
 • Xác định và giảm thiểu các mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật
 • Tránh bị phạt và tổn thất tài chính do vi phạm dữ liệu khi được tích hợp với Data Protection Trustmark
 • Tuân thủ các yêu cầu kinh doanh, pháp lý, hợp đồng và quy định
 • Bảo vệ thông tin và lưu giữ an toàn
 • Phát triển trách nhiệm trong toàn bộ tổ chức
 • Đảm bảo với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan
 • Tích hợp hoạt động kinh doanh và bảo mật thông tin
 • Các quy trình quản lý và chiến lược rủi ro của công ty được nâng cao

LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN ISO/IEC 27001 ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP

Bên cạnh việc truyền cảm hứng cho khách hàng của doanh nghiệp, dưới đây là một số lợi ích khác dành cho các tổ chức được chứng nhận ISO/IEC 27001:

 • Giữ cho tài sản trí tuệ và thông tin của khách hàng được bảo vệ
 • Tạo niềm tin giữa khách hàng và các bên liên quan
 • Bảo mật trao đổi và lưu giữ thông tin
 • Đảm bảo với khách hàng rằng bạn đang đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình
 • Nâng cao sự hài lòng của khách hàng dẫn đến cải thiện tỷ lệ giữ chân khách hàng

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO/IEC 27001?

 

Các đánh giá viên giàu kinh nghiệm của TÜV SÜD có chứng chỉ và chuyên môn để tiến hành các cuộc đánh giá ISO 27001 và hỗ trợ các tổ chức trong hành trình chứng nhận ISO 27001. Quy trình chứng nhận như sau:

Phân tích khoảng cách

Phân tích khoảng cách là một dịch vụ đánh giá trước tùy chọn sẽ cho phép chúng tôi xem xét kỹ hơn hệ thống quản lý an ninh thông tin hiện có của doanh nghiệp so với các yêu cầu của ISO/IEC 27001.

Đánh giá chính thức

Giai đoạn I - Đánh giá tài liệu về sự chuẩn bị của tổ chức đối với các thủ tục và kiểm soát theo ISO/IEC 27001. 

Giai đoạn II - Khi tất cả các yêu cầu được đáp ứng trong Giai đoạn 1, các cuộc đánh giá tiếp theo sẽ được thực hiện thông qua đánh giá tại chỗ/từ xa, phỏng vấn và với các phương pháp đánh giá khác để đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ISO/IEC 27001 

Chứng nhận và hơn thế nữa

Chứng chỉ ISO/IEC 27001 được cấp sau khi đánh giá các biện pháp kiểm soát và quy trình tuân thủ các tiêu chuẩn. Nó có giá trị trong ba năm.

AI NÊN THAM GIA VÀO CUỘC ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO/IEC 27001 ISMS?

Các bên liên quan chính như:

 • Quản lý bảo mật thông tin
 • Quản lý CNTT và bảo mật doanh nghiệp
 • Giám đốc quản trị công ty
 • Người quản lý rủi ro và tuân thủ
 • Nhóm pháp lý nội bộ
 • Dữ liệu cá nhân và nhóm quản lý hồ sơ
 • Bất kỳ đại diện quản lý hoặc nhân viên phụ trách đảm bảo chất lượng ISMS

Những chuyên gia như vậy trong một tổ chức có ý định được chứng nhận ISO/IEC 27001 có thể đạt được kiến thức cần thiết về ISO/IEC 27001 ISMS và các yêu cầu của tiêu chuẩn bằng cách tham dự các khóa đào tạo liên quan. TÜV SÜD cung cấp các khóa đào tạo theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 do giảng viên hướng dẫn, từ nhận thức, kiểm toán nội bộ, thực hiện đến các khóa đánh giá viên trưởng CQI IRCA.

AI NÊN ĐI HỌC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO ISO/IEC 27001 ISMS?

Bên cạnh các chuyên gia đang làm việc để triển khai ISO/IEC 27001 cho tổ chức, các khóa đào tạo ISO/IEC 27001 cũng được thiết kế cho:

 • Các chuyên gia muốn đánh giá chứng nhận ISMS
 • Các nhà quản lý hoặc nhà tư vấn để nắm vững quy trình đánh giá ISMS
 • Các cá nhân chịu trách nhiệm duy trì sự tuân thủ với ISMS
 • Các chuyên gia kỹ thuật chuẩn bị cho cuộc đánh giá ISMS
 • Cố vấn chuyên môn về quản lý an ninh thông tin

CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG CHO ISO/IEC 27001 ISMS LÀ GÌ?

Chứng chỉ đánh giá viên trưởng ISMS ISO/IEC 27001 là chứng chỉ chuyên nghiệp dành cho các đánh giá viên chuyên về ISMS. Các chuyên gia được chứng nhận có thể lập kế hoạch và thực hiện đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 và ISO 19011. Khóa học chứng nhận ISO/IEC 27001 trang bị cho các chuyên gia kiến thức chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá ISMS.

TẠI SAO BẠN NÊN THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN NINH THÔNG TIN (ISMS) ISO/IEC 27001?

Khóa học đánh giá viên trưởng ISMS ISO/IEC 27001 rất hữu ích cho các bạn muốn học và hiểu các nguyên tắc đánh giá. Khóa đào tạo này sẽ giúp bạn:

 • Hiểu các yêu cầu đánh giá của ISO/IEC 27001: 2013
 • Tìm hiểu cách đánh giá các mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật
 • Hiểu các yêu cầu của kiểm soát an ninh và các biện pháp đối phó
 • Hiểu vai trò và trách nhiệm của đánh giá viên và đánh giá viên trưởng
 • Tìm hiểu cách lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và theo dõi quá trình kiểm tra ISMS
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý
 • Có được lợi thế cạnh tranh

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN CÁC CƠ QUAN CHỨNG NHẬN VÀ NHÀ CUNG CẤP KHÓA ĐÀO TẠO CHỨNG NHẬN ISO/IEC 27001: 2013 ĐƯỢC CÔNG NHẬN?

Các chuyên gia của chúng tôi áp dụng một cách tiếp cận toàn diện cho chứng nhận an ninh thông tin của bạn. Với tư cách là một tổ chức chứng nhận độc lập, TÜV SÜD đảm bảo rằng dấu chứng nhận TÜV SÜD được chấp nhận trên toàn thế giới, và dấu chứng nhận này trở thành một công cụ mạnh mẽ để phân biệt công ty của bạn trên thị trường.

Các nhà cung cấp đào tạo được công nhận trên toàn cầu như TÜV SÜD, được trang bị để cung cấp đào tạo hiệu quả để hỗ trợ tổ chức hiểu rõ về các yêu cầu của ISO/IEC 27001. Chứng chỉ đào tạo ISMS ISO/IEC 27001 từ một tổ chức được công nhận sẽ mang lại lợi ích cho bạn như sau:

 • Bằng cấp và chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu
 • Tiếp cận với một mạng lưới rộng khắp các chuyên gia địa phương và toàn cầu
 • Học tập tương tác thông qua các đa dạng các hoạt động trong lớp như đóng vai, đánh giá và câu hỏi mang tính kích thích

Tìm hiểu thêm về chứng nhận ISO/IEC 27001 ISMS, vui lòng bấm vào đây.
Tìm hiểu thêm về các khóa học về ISO/IEC 27001 ISMS, vui lòng bấm vào đây.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí