Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng Ngành Ô tô IATF 16949

Chứng nhận IATF 16949

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng Ngành Ô tô

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng Ngành Ô tô

TỔ CHỨC CÔNG NHẬN: TMS

IATF 16949 LÀ GÌ?

IATF 16949 quy định các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng đối với hoạt động sản xuất ô tô. Ra đời từ nhu cầu về một tài liệu yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng hài hòa trên toàn cầu, IATF 16949 được ban hành vào tháng 10 năm 2016. IATF 16949 thay thế tiêu chuẩn ISO/TS 16949 đã hết hiệu lực. Yêu cầu của IATF 16949 bao gồm các khía cạnh chính sau:

  • An toàn sản phẩm
  • Quản lý rủi ro và lập kế hoạch dự phòng
  • Yêu cầu đối với phần mềm nhúng
  • Quản lý thay đổi và bảo hành
  • Quản lý các nhà cung cấp phụ

Sách trắng bên dưới của chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin sâu hơn về quá trình và yêu cầu của chứng nhận.

Tải sách trắng về IATF 16949

TẠI SAO CHỨNG NHẬN IATF 16949 LẠI QUAN TRỌNG?

Đạt được chứng nhận IATF 16949 chứng tỏ doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu sâu rộng để thiết lập quy trình cải tiến liên tục với trọng tâm là phòng ngừa sai sót và giảm thiểu biến thể cũng như lãng phí trong chuỗi cung ứng. Thông số kỹ thuật được áp dụng cho tất cả các chi nhánh của nhà sản xuất và nhà cung cấp sản phẩm hoặc vật liệu sản xuất, các dịch vụ như xử lý nhiệt hoặc mạ kẽm và các sản phẩm khác do khách hàng ngành ô tô chỉ định như phụ tùng của xe.

Chứng nhận thông số kỹ thuật này được các nhà sản xuất ô tô và nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) hàng đầu công nhận. Hầu hết các nhà sản xuất hàng đầu sẽ chỉ hợp tác với các doanh nghiệp đạt chứng nhận IATF 16949, vì họ yêu cầu nhà cung cấp phải tuân thủ những thông số kỹ thuật nghiêm ngặt được nêu trong tiêu chuẩn. 

BẮT ĐẦU VỚI TÜV SÜD

TÜV SÜD sở hữu hơn 100 năm kinh nghiệm trong các giải pháp ngành ô tô, hợp tác với các OEM và nhà cung cấp hàng đầu trong toàn bộ chuỗi giá trị. Các đánh giá viên có trình độ cao luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ ở tất cả các khu vực chính trên toàn cầu. Doanh nghiệp có thể tiếp cận văn phòng TÜV SÜD địa phương để được hỗ trợ ngay lập tức. Chứng nhận của TÜV SÜD là một trong những chứng nhận có uy tín nhất trên toàn thế giới. TÜV SÜD là Tổ chức Chứng nhận chính thức đã đăng ký và ký kết hợp đồng với IATF. Khi chọn TÜV SÜD, chứng nhận của doanh nghiệp sẽ được các OEM ngành ô tô ở khắp mọi nơi công nhận ngay lập tức.  

IATF 16949 certification 

Nhập vào Cơ sở Dữ liệu IATF: Khi khách hàng được chứng nhận IATF 16949, TÜV SÜD sẽ nhập thông tin doanh nghiệp vào Cơ sở Dữ liệu IATF, qua đó thông báo cho tất cả các OEM ngành ô tô rằng doanh nghiệp có chứng nhận IATF16949 hợp lệ. 


KHÁM PHÁ

IATF 16949
Sách trắng
Hướng dẫn để đánh giá chuyển đổi IATF 16949
Infosheet

Hướng dẫn đánh giá chuyển đổi IATF 16949

Chuyển đổi tổ chức đánh giá sang TÜV SÜD

Tìm hiểu thêm

PHÊ DUYỆT LOẠI XE VÀ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU
Brochure
CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí