Đánh giá đạo đức kinh doanh của các thành viên của Sedex (SMETA)

Đánh giá đạo đức kinh doanh của các thành viên của Sedex (SMETA)

Duy trì và cải thiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Duy trì và cải thiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

SEDEX là gì?

Sedex là một trong những nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh có đạo đức hàng đầu thế giới, đang nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sedex cung cấp các công cụ, dịch vụ và mạng lưới cộng đồng để giúp các doanh nghiệp cải thiện các hoạt động kinh doanh bền vững và có trách nhiệm, cũng như tìm nguồn có trách nhiệm. Sedex đã phát triển chương trình đánh giá đạo đức kinh doanh của các thành viên của Sedex (hay còn được gọi là SMETA) như một phương pháp đánh giá vấn đề về đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp.

SMETA là gì?

SMETA được viết tắt của từ Sedex Members Ethical Trade Audit, đánh giá đạo đức kinh doanh của các thành viên của Sedex. SMETA bao gồm các kỹ thuật đánh giá về vấn đề đạo đức dựa trên các thực hành tốt nhất để giúp các đánh giá viên thực hiện các cuộc đánh giá có chất lượng cao trên tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, xoay quanh bốn trụ của Sedex là Lao động, Sức khỏe & An toàn, Môi trường, Đạo đức Kinh doanh.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA SMETA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Thực hiện SMETA, các doanh nghiệp có thể xác định nhiều thông lệ tốt trong điều kiện tuyển dụng. Đánh giá SMETA sẽ đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, chẳng hạn như cung cấp bằng chứng cho thấy doanh nghiệp có cam kết hoạt động kinh doanh có đạo đức trong khi điều này ngày càng được người tiêu dùng coi trọng. SMETA đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể tuyên bố một cách hợp pháp các sản phẩm của mình là được 'thương mại công bằng' và như vậy, doanh nghiệp sẽ có được lợi thế cạnh tranh thông qua việc thể hiện lập trường đạo đức của chính mình.

TÜV SÜD VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ THEO SMETA

TÜV SÜD là một trong những công ty đánh giá liên kết của Sedex (Sedex Affiliate Audit Companies (AAC)) và được ủy quyền đánh giá SMETA và đánh giá trực tuyến Sedex. Chúng tôi có thể thực hiện đánh giá SMETA - 2 trụ và SMETA - 4 trụ.

Đánh giá SMETA - 2 trụ bao gồm:

 • Tiêu chuẩn Lao động
 • Sức khỏe và An Toàn
 • Các yêu tố bổ sung
  • Các quyền chung về UNGP
  • Các hệ thống quản lý
  • Quyền làm việc
  • Hợp đồng phụ và làm việc tại nhà
  • Đánh giá môi trường rút gọn

Đánh giá SMETA - 4 Trụ bao gồm tất cả các yếu tố của đánh giá SMETA - 2 Trụ như ở trên và thêm một số điểm sau:

 • Đánh giá môi trường (mở rộng) – phần này thay thế cho đánh giá môi trường rút gọn được nêu chi tiết ở trên
 • Đạo đức kinh doanh

KHÁM PHÁ

Blog

Công nghiệp 4.0 là động lực của sự phát triển bền vững

Vai trò của Công nghiệp 4.0 trong việc thúc đẩy phát triển bền vững.

Đọc ngay

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM NGHIỆM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỊT việt nam
Blog

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỊT

Thách thức và tầm quan trọng đảm bảo chất lượng thịt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

TÌM HIỂU THÊM

 VAI TRÒ CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG CHẤT LƯỢNG TRONG VIỆC GIÚP DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGS)
Blog

Vai trò của cơ sở hạ tầng chất lượng để đạt SDGs

Chìa khóa để đạt SDGs là hệ thống các thử nghiệm, giám định, chứng nhận, đánh giá và đào tạo.

Đọc ngay

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí