Chương trình Tích hợp Lao động & Xã hội (SLCP)

Chương trình Tích hợp Lao động & Xã hội (SLCP)

Nguồn duy nhất để xác minh SLCP

Nguồn duy nhất để xác minh SLCP

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP LAO ĐỘNG & XÃ HỘI (SLCP) là gì?

Chương trình tích hợp lao động và xã hội (SLCP) là một sáng kiến mới, được thiết kế để đơn giản hóa việc đánh giá các tiêu chuẩn lao động trong các cơ sở dệt may và da giày bằng cách sử dụng khung đánh giá tích hợp (CAF). Trước khi SLCP được giới thiệu, các cơ sở trong ngành phải tuân thủ theo một loạt các cuộc đánh giá của các tổ chức và tiêu chuẩn khác nhau. SLCP nhằm mục đích đơn giản hóa và hợp lý hóa quá trình này. Lợi ích chính của SLCP là các doanh nghiệp đã được xác minh không cần phải được đánh giá nhiều lần bởi các cơ quan khác nhau. Thay vào đó, doanh nghiệp có thể dành thời gian và nguồn lực để cải thiện điều kiện lao động. Đồng thời, dữ liệu về lao động và xã hội trở nên dễ so sánh hơn, giúp dễ dàng tạo ra và thực hiện các chương trình cải tiến.

SLCP là chương trình liên quan đến nhiều bên. Tuân thủ SLCP bao gồm quy trình ba bước:

 1. Một cuộc tự đánh giá do chính doanh nghiệp thực hiện hoặc một cuộc đánh giá chung kết hợp với sự hỗ trợ từ bên ngoài.
 2. Dữ liệu của doanh nghiệp sau đó được xác minh độc lập bởi những người xác minh được SLCP phê duyệt (bao gồm cả đánh giá tại chỗ).
 3. Dữ liệu đã xác minh này được tải lên cổng an toàn và máy chủ được công nhận, nơi người dùng SLCP được ủy quyền có thể xem xét thêm dữ liệu với sự cho phép của doanh nghiệp.

tại sao chương trình tích hợp lao động & xã hội lại quan trọng?

Hiện tại, các doanh nghiệp dệt may và da giày phải thực hiện nhiều cuộc đánh giá thường xuyên về cơ sở vật chất của mình theo yêu cầu của khách hàng và chuỗi cung ứng. Quá trình này tốn kém nhiều thời gian, nguồn lực và trùng lặp thông tin.

SLCP mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như sau:

 • Chấm dứt sự mệt mỏi – không còn hàng loạt cuộc đánh giá bởi các bên khác nhau nữa
 • Giúp doanh nghiệp có thêm thời gian và nguồn lực để đầu tư vào việc cải thiện điều kiện làm việc
 • Tránh trùng lặp và cải thiện tính minh bạch
 • Cho phép so sánh dữ liệu
 • Nhằm mục đích thay thế văn hóa "chỉ đánh dấu hoàn thành trên văn bản" bằng sự thay đổi thực sự.

Khung đánh giá tích hợp (CAF) là một công cụ mô tả và phương pháp xác minh thu thập dữ liệu cần thiết và có liên quan với mục đích đánh giá khách quan các điều kiện lao động trong ngành.

TÜV SÜD là cơ quan xác minh (VB) SLCP được phê duyệt 

TÜV SÜD là một trong chín thành viên sáng lập của APSCA (Hiệp hội Chuyên gia đánh giá Tuân thủ Xã hội Chuyên nghiệp), có nghĩa là chúng tôi có hiểu biết chuyên sâu về cách đánh giá các vấn đề tuân thủ xã hội trong nhiều ngành khác nhau. Chúng tôi đã được phê duyệt với tư cách là Cơ quan xác minh SLCP kể từ khi khởi chạy sáng kiến này, có nghĩa là doanh nghiệp có thể hoàn toàn tự tin rằng mình tuân thủ.

Các chuyên gia đa ngành của chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ toàn diện cho SLCP, vì vậy doanh nghiệp có thể nhanh chóng hoàn tất việc xác minh và nhận báo cáo đã xác minh của mình.

tại sao chọn TÜV SÜD?

TÜV SÜD là công ty hàng đầu thế giới về đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội và có nhiều thập kỷ kinh nghiệm đánh giá chuỗi cung ứng hàng dệt may và da giày.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Xác minh SLCP
  Việc tuân thủ quy trình SLCP yêu cầu các doanh nghiệp dệt may và da giày phải hoàn thành tự đánh giá / đánh giá chung bằng cách sử dụng khung đánh giá tích hợp CAF để trả lời các câu hỏi về điều kiện cơ sở của doanh nghiệp. Tự đánh giá chung / đánh giá chung thường được hoàn thành trên bảng tính hoặc trực tuyến thông qua nền tảng máy chủ lưu trữ được công nhận. Dữ liệu này sau đó phải được xác minh bởi cơ quan được SLCP phê duyệt.

  Là một tổ chức xác minh được công nhận, TÜV SÜD được phép xem xét dữ liệu doanh nghiệp cung cấp. Người xác minh SLCP đã được phê duyệt sẽ xác minh dữ liệu bằng việc đánh giá tại chỗ và đưa ra báo cáo đánh giá đã được xác minh hợp lệ cho doanh nghiệp.
 • Đối tác đánh giá chung:
  Chúng tôi giúp doanh nghiệp đánh giá chung thông qua khung đánh giá tích hợp CAF.

Quy trình SLCP bao gồm ba giai đoạn:

 1. Thu thập dữ liệu - Với tư cách là Cơ quan xác minh được phê duyệt, chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành công cụ thu thập dữ liệu trong một cuộc đánh giá chung
 2. Xác minh dữ liệu - Người xác minh được phê duyệt của chúng tôi sẽ kiểm tra tính đúng đắn và đầy đủ của dữ liệu được thu thập thông qua công cụ thu thập dữ liệu CAF
 3. Lưu trữ & Chia sẻ dữ liệu - Báo cáo dữ liệu đã xác minh chỉ có thể được hoàn thiện bởi chính doanh nghiệp hoặc được hoàn thiện tự động bởi máy chủ được công nhận sau 10 ngày xem xét báo cáo. Sau đó, báo cáo dữ liệu đã xác minh có thể được chia sẻ bởi nhiều người dùng (ví dụ: nhà sản xuất và thương hiệu) với sự cho phép của doanh nghiệp thông qua cổng và máy chủ được công nhận.

Liên hệ [email protected] để yêu cầu dịch vụ.

 

KHÁM PHÁ

Quy trình được hướng dẫn để thực hiện việc đánh giá và đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn SLCP tại một nhà máy sản xuất
Buổi chia sẻ trực tuyến

Hướng dẫn quy trình đánh giá SLCP tại nhà máy

Cùng tìm hiểu về các khái niệm, lợi ích và quy trình đánh giá Chương trình Tích hợp Lao động và Xã hội (SLCP) qua buổi chia sẻ trực tuyến của TUV SUD Việt Nam.

Xem ngay

Introduction to ISO 9001:2015 to support, establish, certify and improve a Quality Management System
Sách trắng

ISO 9001:2015

Các cập nhật mới của ISO 9001: 2015.

Tìm hiểu thêm

Blog

Công nghiệp 4.0 là động lực của sự phát triển bền vững

Vai trò của Công nghiệp 4.0 trong việc thúc đẩy phát triển bền vững.

Đọc ngay

 VAI TRÒ CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG CHẤT LƯỢNG TRONG VIỆC GIÚP DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGS)
Blog

Vai trò của cơ sở hạ tầng chất lượng để đạt SDGs

Chìa khóa để đạt SDGs là hệ thống các thử nghiệm, giám định, chứng nhận, đánh giá và đào tạo.

Đọc ngay

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí