Quy trình được hướng dẫn để thực hiện việc đánh giá và đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn SLCP tại một nhà máy sản xuất

Hướng dẫn quy trình thực hiện đánh giá SLCP cho nhà máy

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Chương trình tích hợp lao động và xã hội SLCP - Những điều cần lưu ý trong quá trình thực hiện, đánh giá

Chương trình tích hợp lao động và xã hội (SLCP) là một sáng kiến mới được thiết kế để đơn giản hóa việc đánh giá các tiêu chuẩn lao động trong các cơ sở dệt may và giày dép bằng cách sử dụng Khung đánh giá tích hợp (CAF). Trước khi SLCP được giới thiệu, các cơ sở trong ngành phải tự mình tuân theo một loạt các cuộc đánh giá của các tổ chức và tiêu chuẩn khác nhau. SLCP nhằm mục đích đơn giản hóa và hợp lý hóa quá trình này. Lợi ích chính của SLCP là các doanh nghiệp đã được xác minh không cần phải đánh giá nhiều lần bởi các cơ quan khác nhau. Thay vào đó, họ có thể dành thời gian và nguồn lực để cải thiện điều kiện lao động. Đồng thời, dữ liệu lao động và xã hội trở nên dễ so sánh hơn, giúp dễ dàng hình thành và thực hiện các chương trình cải tiến.

Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chương trình này, những lợi ích mang lại cũng như cách thực hiện tại nhà máy và được đánh giá bởi bên thứ ba như thế nào, chuyên gia của TÜV SÜD trình bày chi tiết trong buổi chia sẻ trực tuyến này.


NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC CHIA SẺ:

  • Giới thiệu về chương trình SLCP

  • Thủ tục đăng ký tham gia SLCP và quy trình xác minh dữ liệu

  • Công cụ thu thập và xác minh dữ liệu

  • Cổng thông tin để thực hiện chương trình SLCP

  • Máy chủ được công nhận dùng để thực hiện chương trình SLCP 


DIỄN GIẢ

ÔNG. PHẠM VĂN HẠNH

Đánh giá viên Tiêu chuẩn Trách nhiệm Xã hội, TÜV SÜD Việt Nam

Ông Hạnh có kinh nghiệm 5 năm trong việc đánh giá các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội như amfori BSCI, SMETA, C-TPAT, SLCP, WRAP... với tư cách là đánh giá viên.

Trước khi là một đánh giá viên, Ông Hạnh đã từng công tác tại một trong những doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực dệt may với vai trò là người chịu trách nhiệm về nhân sự và các vấn đề tuân thủ về lao động gần 10 năm.

Hiện tại, Ông Hạnh có bằng cử nhân Kinh tế của Đại học Kinh tế Tp.HCM và Cử nhân Tiếng Anh tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp.HCM.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí