Hệ thống quản lý tích hợp

Core processes in a 360 degree perspective

Core processes in a 360 degree perspective

LOẠI BỎ SỰ KHÔNG HIỆU QUẢ VÀ TRÙNG LẶP

Chứng nhận hệ thống quản lý tích hợp (IMS) là một phương pháp tiếp cận toàn diện kết hợp nhiều khía cạnh hoạt động của tổ chức để đáp ứng các yêu cầu của một số tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Chúng bao gồm các tiêu chuẩn như ISO 9001 (quản lý chất lượng), ISO 14001 (quản lý môi trường), ISO 45001 (sức khỏe và an toàn nghề nghiệp), ISO / IEC 27001 (An toàn thông tin) và ISO 50001 (quản lý năng lượng).

DOANH NGHIỆP CÓ THỂ TỐI ĐA HÓA NGUỒN LỰC NHƯ THẾ NÀO?

Việc đáp ứng đồng thời các yêu cầu của nhiều tiêu chuẩn hệ thống quản lý gây ra áp lực đáng kể cho các nguồn lực của tổ chức. Để hợp lý hóa các quy trình và nguồn lực, điều này tạo ra sự trùng lặp không cần thiết về nỗ lực và phân bổ ngân sách. Do đó, doanh nghiệp phải cân bằng giữa việc đạt được các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý với các nguồn lực cần thiết để đạt được chứng nhận.

IMS làm tăng hiệu quả thông qua việc sử dụng các quy trình và tài liệu đơn giản hóa, do đó loại bỏ cách tiếp cận từng phần, giảm thiểu sự trùng lặp, cải thiện hiệu suất hệ thống và giảm chi phí. Chứng nhận IMS có nghĩa là chứng nhận cho nhiều tiêu chuẩn hệ thống quản lý thường được đánh giá trong một cuộc đánh giá toàn diện, duy nhất. Các tổ chức dành ít thời gian hơn để chuẩn bị cho các cuộc đánh giá và phản hồi các phát hiện của họ, giảm đáng kể đầu tư tổng thể về thời gian và tiền bạc.

Hỗ trợ từ TÜV SÜD

TÜV SÜD là Tổ chức Chứng nhận được công nhận trên toàn thế giới về nhiều loại hệ thống quản lý và các chứng chỉ của chúng tôi được chấp nhận và công nhận trên toàn cầu. Các đánh giá viên của chúng tôi đã có kinh nghiệm chứng minh về cách chứng nhận IMS giảm chi phí và rủi ro cho cả các tổ chức lớn và nhỏ.

Dấu chứng nhận IMS giúp cho tổ chức có minh chứng mạnh mẽ và dễ nhận biết về cam kết của tổ chức đối với sự xuất sắc, bền vững và đáng tin cậy.

KHÁM PHÁ

ISO 9001 Guidance
Sách điện tử

ISO 9001:2015 Guidance

A comprehensive guideline to ISO 9001:2015.

Learn More

ISO 45001
Sách trắng

ISO 45001 – An toàn sức khỏe nghề nghiệp

Giải quyết rủi ro và nhận diện cơ hội để hoạt động ổn định và an toàn

Tìm hiểu thêm

ISO 50001 Energy Management
Sách trắng

ISO 50001 Energy Management Systems

Learn more about the benefits and requirements of an EnMS according to ISO 50001. Download our free whitepaper now.

Learn More

sách trắng về iso 14001 Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường
Sách trắng

ISO 14001 - Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường

Giới thiệu tiêu chuẩn hệ thống hàng đầu về quản lý môi trường

Tìm hiểu thêm

ISO IEC 27001
Sách trắng

Sách trắng ISO/IEC 27001

Triển khai Hệ thống quản lý bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001

Đọc thêm

ISO 55001
Infosheet

ISO 55001 Asset Management System

Optimise your asset performance strategy

Download now

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí