Hệ thống quản lý quy trình các chất độc hại HSPM IECQ QC 080000

IECQ QC 080000

Hệ thống quản lý quy trình các chất độc hại HSPM

Hệ thống quản lý quy trình các chất độc hại HSPM

cam kết của doanh nghiệp đối với việc bảo vệ con người và môi trường

Với việc gia tăng các nỗ lực phát triển bền vững của nhiều ngành công nghiệp và thương mại trên toàn cầu, các doanh nghiệp cần phải sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường. Điều này còn đặc biệt hơn đối với ngành công nghiệp điện tử. Đây là ngành mà các quy trình sản xuất hiện tại của hầu hết các sản phẩm điện và điện tử đều có sử dụng các chất độc hại. Cho dù các chất độc hại này có cần thiết cho chức năng của sản phẩm hay là kết quả của quá trình sản xuất hay không, thì sự hiện diện của các chất này cũng không thể bỏ qua.

IECQ QC 080000 là gì?

Hệ thống quản lý quy trình các chất độc hại IECQ QC 080000 (IECQ QC 080000 Hazardous Substance Process Management, hay còn được gọi là HSPM) được xây dựng dựa trên hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001. Hệ thống IECQ QC 080000 bao gồm các yêu cầu chính của các chỉ thị bảo vệ môi trường khác nhau, chẳng hạn như Hạn chế sử dụng một số chất độc hại trong thiết bị điện - điện tử (RoHS) và chỉ dẫn về chất thải của thiết bị điện - điện tử (WEEE).

Hệ thống IECQ QC 080000 tìm cách giảm thiểu hoặc loại bỏ việc sản xuất các chất độc hại để chứng minh cho khách hàng, đội ngũ nhân sự và cổ đông của doanh nghiệp rằng doanh nghiệp cam kết đảm bảo tính bền vững của môi trường. Hệ thống được cấu trúc để bổ sung cho bất kỳ hệ thống quản lý hiện có, chẳng hạn như ISO 9001.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA IECQ QC 080000

Hầu hết các quy trình sản xuất và chế tạo hiện nay đều được kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng về việc sử dụng và sản xuất các chất độc hại, mà được quy định để hạn chế một cách đặc biệt. Với chứng nhận IECQ QC 080000, doanh nghiệp không chỉ định hướng rõ ràng con đường phát triển của mình mà còn thể hiện sự cam kết về việc đảm bảo sự an toàn cho tất cả những cá nhân có liên quan; bao gồm đội ngũ nhân sự làm việc trên dây chuyền lắp ráp, người dùng sản phẩm của doanh nghiệp và những cá nhân khác có khả năng bị ảnh hưởng do tác động của quá trình sản xuất và/hoặc chất độc hại đến môi trường.

TẠI SAO CHỌN LỰA TÜV SÜD

Là tổ chức chứng nhận được công nhận quốc tế, TÜV SÜD cung cấp các dịch vụ liên quan đến các hệ thống quản lý khác nhau. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá và chứng nhận các hệ thống này. Đối với hệ thống IECQ QC 080000, đội ngũ nhân sự của TÜV SÜD sẽ hướng dẫn doanh nghiệp xuyên suốt quá trình, từ đánh giá tại chỗ cho đến chứng nhận. Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp xác định các cơ hội và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn. Hợp tác với chúng tôi, cam kết của doanh nghiệp đối với các tiêu chuẩn cao nhất sẽ được công nhận toàn cầu. Hơn thế nữa, chúng tôi còn phản hồi định kỳ cho doanh nghiệp về cách thức cải thiện các quy trình hiện có và nâng cao nỗ lực hiện có của doanh nghiệp.

TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  • Đánh giá chuyên sâu – TÜV SÜD sẽ tiến hành phân tích định tính và định lượng sau cuộc đánh giá. Khi kết thúc, doanh nghiệp sẽ nhận được báo cáo chi tiết và phân tích về các quy trình của doanh nghiệp. Thông qua việc đánh giá điểm mạnh và điểm yếu, doanh nghiệp sẽ nâng cao chất lượng của dịch vụ và từ đó gia tăng lợi nhuận. 
  • Dịch vụ toàn diện – Ngoài chứng nhận IECQ QC 080000, TÜV SÜD còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến các chứng nhận khác và các hệ thống quản lý, chẳng hạn như ISO 9001.

TỔNG QUAN LỢI ÍCH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

  • Cải thiện khả năng tiếp thị – Thông qua việc đạt chứng nhận IECQ QC 080000 của TÜV SÜD, doanh nghiệp có được sự tin cậy trên toàn cầu về cam kết đảm bảo sự an toàn của nhân viên và những bên liên quan khác, cũng như góp phần gia tăng tính bền vững cho môi trường. 
  • Giảm chi phí – Tuân thủ IECQ QC 080000, doanh nghiệp loại bỏ các dịch vụ dư thừa khỏi quy trình của mình và có thời gian để phân tích, từ đó đưa ra các biện pháp thích hợp cho danh sách vật liệu độc hại luôn thay đổi. Bằng cách hành động nhanh chóng, doanh nghiệp giảm thiểu tổn thất về tiền bạc và danh tiếng. 
  • Sự hiện diện toàn cầu – Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của TÜV SÜD trên toàn cầu đưa ra các quan điểm có lợi cho các quy trình của doanh nghiệp, do đó giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro hiện có và nâng cao danh tiếng của doanh nghiệp trong ngành.

KHÁM PHÁ

Blog

Công nghiệp 4.0 là động lực của sự phát triển bền vững

Vai trò của Công nghiệp 4.0 trong việc thúc đẩy phát triển bền vững.

Đọc ngay

 VAI TRÒ CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG CHẤT LƯỢNG TRONG VIỆC GIÚP DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGS)
Blog

Vai trò của cơ sở hạ tầng chất lượng để đạt SDGs

Chìa khóa để đạt SDGs là hệ thống các thử nghiệm, giám định, chứng nhận, đánh giá và đào tạo.

Đọc ngay

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí