Quy trình đánh giá việc tuân thủ các quy tắc ứng xử của RBA

Đánh giá bộ Quy tắc Ứng xử của Liên minh Doanh nghiệp Có trách nhiệm (RBA)

Tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội, môi trường và đạo đức

Tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội, môi trường và đạo đức

ĐÁNH GIÁ BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA LIÊN MINH DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM (RBA) LÀ GÌ?

Liên minh Doanh nghiệp Có trách nhiệm (RBA) là liên minh về trách nhiệm xã hội lớn nhất thế giới trong chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu. Hầu hết các doanh nghiệp điện tử đều lấy nguồn linh kiện từ nhiều nhà cung cấp khác nhau trên khắp thế giới và việc đảm bảo rằng tất cả các nhà cung cấp đó đều tuân theo thông lệ tốt nhất khi đề cập đến các nguyên tắc trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có thể là một thách thức.

Các thành viên Liên minh Doanh nghiệp Có trách nhiệm yên tâm rằng các nhà cung ứng và các nhà máy của mình tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về trách nhiệm xã hội, môi trường và đạo đức để đảm bảo tất cả người lao động của họ và của những nhà cung ứng được đối xử tốt. Việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử không chỉ cải thiện danh tiếng thương hiệu mà còn đảm bảo lợi nhuận của doanh nghiệp được duy trì ổn định trong khi giảm thiểu rủi ro từ dư luận tiêu cực.

TẠI SAO RBA (LIÊN MINH DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM) LẠI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP?

Việc tuân theo quy tắc ứng xử của Liên minh Doanh nghiệp Có trách nhiệm chứng tỏ rằng doanh nghiệp rất coi trọng quyền lợi của người lao động. Người tiêu dùng ngày nay ngày càng quan tâm đến cách thức tạo ra các sản phẩm họ sử dụng và thích mua sản phẩm từ những thương hiệu mà họ cho là 'có đạo đức'.

Nếu một thương hiệu bị phát hiện không tuân theo các tiêu chuẩn cao nhất khi nói đến quyền của người lao động trong cơ sở của mình – hoặc sử dụng linh kiện từ các doanh nghiệp đối xử không tốt với nhân viên – thì danh tiếng của thương hiệu đó có thể bị tổn hại nặng nề. Các cổ đông có thể yêu cầu thay đổi và lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng bởi các dư luận tiêu cực. Việc đảm bảo rằng cả cơ sở sản xuất và của nhà cung cấp của doanh nghiệp đều tuân theo quy tắc ứng xử của RBA có nghĩa là doanh nghiệp giảm thiểu đáng kể những rủi ro này.

Mục đích của việc đánh giá cơ sở và chuỗi cung ứng nhằm:

 • Đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn & sức khỏe cao nhất cũng như điều kiện công bằng cho người lao động
 • Bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp
 • Tạo niềm tin cho người tiêu dùng và khách hàng doanh nghiệp
 • Giảm thiểu nguy cơ kiện tụng dân sự tốn kém hoặc kiện tụng công nghiệp nếu bị phát hiện vi phạm các tiêu chuẩn
 • Đảm bảo hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với môi trường

TÜV SÜD LÀ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ BÊN THỨ BA ĐƯỢC RBA PHÊ DUYỆT

TÜV SÜD là một trong số các tổ chức được cấp phép đánh giá theo quy tắc ứng xử của Liên minh Doanh nghiệp Có trách nhiệm. Là một trong chín thành viên sáng lập của APSCA (Hiệp hội Đánh giá viên Tuân thủ Xã hội Chuyên nghiệp), chúng tôi hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ toàn diện nhằm đánh giá điều kiện làm việc tại các nhà máy của doanh nghiệp và tại cơ sở của nhà cung cấp của doanh nghiệp để đảm bảo tất cả đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn do bộ quy tắc ứng xử của RBA đặt ra.

Đội ngũ chuyên gia đánh giá của chúng tôi được đào tạo để tuân theo bộ công cụ đánh giá RBA và có thể thực hiện đánh giá tổng thể và kỹ lưỡng các cơ sở của doanh nghiệp. Điều này mang đến cho doanh nghiệp một chương trình tuân thủ toàn diện, đảm bảo tính toàn vẹn nghiêm ngặt của doanh nghiệp trong quá trình đánh giá. Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp trên toàn cầu thông qua từng chi nhánh được RBA ủy quyền cho mỗi quốc gia. Một trong những chương trình RBA cơ bản nhất là Chương trình đánh giá được xác nhận (VAP), đây là tiêu chuẩn hàng đầu để xác minh tuân thủ tại chỗ và đánh giá hiệu quả, có thể chia sẻ.

RBA cung cấp ba cấp độ nhận dạng VAP mà TÜV SÜD có thể thực hiện:

 • Bạch kim: dành cho các nhà máy có điểm VAP tối thiểu là 200 và đã đóng tất cả các phát hiện Ưu tiên, Chính và Nhỏ
 • Vàng: dành cho các nhà máy có điểm VAP tối thiểu là 180 và đã đóng tất cả các phát hiện Ưu tiên và Chính
 • Bạc: dành cho các nhà máy có điểm VAP tối thiểu là 160 và đã đóng tất cả các phát hiện Ưu tiên

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ THEO BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ LIÊN MINH DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM (RBA) CỦA TÜV SÜD

TÜV SÜD có kiến thức và kinh nghiệm dày dặn về quy trình đánh giá chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp điện tử. Quy trình đánh giá theo bộ quy tắc ứng xử của RBA kéo dài từ 1 đến 6 ngày tùy thuộc vào quy mô của cơ sở được đánh giá. Đánh giá viên của chúng tôi cũng được đào tạo để phát hiện những vi phạm khó phát hiện, chẳng hạn như các trường hợp lao động cưỡng bức.

Chúng tôi cung cấp ba loại dịch vụ đánh giá được RBA phê duyệt:

 • Chương trình đánh giá được xác nhận (VAP): Là tổ chức đánh giá bên thứ ba độc lập và được RBA phê duyệt, chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá tại chỗ đối với nhà cung cấp, nhà cung cấp tiềm năng và/hoặc cơ sở của chính doanh nghiệp. Toàn bộ quy trình và tổ chức đánh giá được quản lý độc lập bởi đội ngũ quản lý chất lượng đánh giá RBA (AQM) để đảm bảo tính toàn vẹn của quy trình và tuân thủ nguyên tắc quản lý chất lượng RBA VAP. Bên được đánh giá phải cung cấp các kế hoạch hành động khắc phục cần thiết sau khi công bố Báo cáo đánh giá đã được xác nhận (VAR) và trải qua đánh giá kết thúc nếu cần.
 • Đánh giá do khách hàng quản lý (CMA) (Đánh giá non-VAP): Đánh giá về cơ sở được giám sát bởi một trong các khách hàng của doanh nghiệp
 • Đánh giá được quản lý bởi bên được đánh giá (AMA) (Đánh giá non-VAP): Cuộc kiểm toán do bên được đánh giá giám sát.

TÜV SÜD cũng có thể cung cấp các kế hoạch khả thi để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động tại nơi làm việc.

KHÁM PHÁ

Consumer Products and Retail Essentials
E-ssentials

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG & BÁN LẺ

Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng là chìa khóa quan trọng cho doanh nghiệp sản xuất hoặc bán lẻ.

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí