Chứng nhận ISO 9001:2015 TUV SUD Việt Nam

ISO 9001:2015 Đào tạo nhận thức và đánh giá viên nội bộ

Tìm hiểu các yêu cầu mới của Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) ISO 9001:2015

Tìm hiểu các yêu cầu mới của Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) ISO 9001:2015

Giới thiệu khóa học

Khóa học này giúp học viên tìm hiểu các yêu cầu mới của Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) ISO 9001:2015, phát triển kiến thức và kỹ năng để triển khai Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) ISO 9001:2015.

Thời lượng: 3 ngày, 13-15/9/2023, từ 8 giờ 30 đến 17 giờ 30.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Để đăng ký khóa học, vui lòng để lại thông tin ở biểu mẫu.

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC?

Vào cuối khóa học, học viên sẽ có thể:

 • Xác định các lợi ích của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
 • Giải thích các thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu chính của tiêu chuẩn
 • Nắm bắt tầm quan trọng của bối cảnh tổ chức, lãnh đạo và áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro.
 • Chuẩn bị, tiến hành và theo dõi các hoạt động đánh giá ISO 9001:2015
 • Đạt được các kỹ năng để đánh giá khả năng quản lý hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức
 • Viết báo cáo đánh giá thực tế

Lưu ý: Mục đích của khóa đào tạo đảm bảo chuyển giao kiến thức và hiểu biết toàn diện về quy trình đánh giá nội bộ dựa trên các yêu cầu của ISO 9001.

Các chủ đề sẽ được đề cập trong khóa học này bao gồm:

Học phần 1: Nhận thức

 • Lịch sử ISO 9001
 • Lợi ích của Hệ thống quản lý chất lượng
 • Các thuật ngữ và định nghĩa chính
 • Cấu trúc cấp cao
 • Nguyên tắc quản lý chất lượng
 • Giới thiệu về ISO 9001:2015
 • Các yêu cầu của ISO 9001:2015 (Điều 4 -10)
 • Quy trình và thời gian chuyển đổi

Học phần 2: Quy trình đánh giá

 • Bắt đầu đánh giá theo ISO 9001:2015
 • Xem xét tài liệu
 • Kế hoạch đánh giá
 • Kiểm tra tài liệu công việc
 • Họp khai mạc
 • Thực hiện đánh giá
 • Lập hồ sơ về sự không phù hợp
 • Họp bế mạc
 • Báo cáo đánh giá
 • Theo dõi đánh giá

PHƯƠNG PHÁP CỦA KHÓA HỌC

Học trực tiếp với giảng viên thông qua trao đổi, thảo luận nhóm và các bài tập tình huống.

AI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC

Khóa học này được thiết kế đặc biệt cho:

 • Đại diện quản lý
 • Thành viên Ban chỉ đạo QMS ISO 9001
 • Chuyên gia đánh giá QMS trưởng & Chuyên gia đánh giá QMS nội bộ
 • Nhân sự chịu trách nhiệm cập nhật các yêu cầu pháp lý và tuân thủ ISO 9001

Bước tiếp theo

Chọn vị trí