Nhân viên quản lý hệ thống an toàn thực phẩm ISO 22000

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000

Chứng nhận Hệ thống Quản lý cho Ngành Thực phẩm

Chứng nhận Hệ thống Quản lý cho Ngành Thực phẩm

AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN TOÀN BỘ CHUỖI CUNG ỨNG

Để đảm bảo an toàn cho các sản phẩm thực phẩm và giảm thiểu rủi ro khi người tiêu dùng tiếp xúc với thực phẩm bị ô nhiễm hoặc không an toàn, các nhà sản xuất thực phẩm đã triển khai các chương trình kiểm soát chất lượng nội bộ. Những chương trình này cũng bắt buộc nhà cung cấp phải chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu, quy tắc và quy trình thử nghiệm an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ngành. Do đó, mọi doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cần thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thích hợp để duy trì khả năng cạnh tranh.

ISO 22000 LÀ GÌ?

ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế để đảm bảo an toàn chuỗi cung ứng thực phẩm trên toàn thế giới, cho phép các tổ chức chứng minh khả năng kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm và đảm bảo thực phẩm an toàn cho con người.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức ở bất kỳ quy mô nào trong chuỗi thực phẩm và được các bên liên quan như cơ quan quản lý, nhà sản xuất chính, nhà sản xuất và đóng gói thực phẩm, nhà bán lẻ và người tiêu dùng trên toàn thế giới công nhận.

ISO 22000 chứng minh hệ thống quản lý an toàn thực phẩm mạnh mẽ và hiệu quả đã được thiết lập và có thể sử dụng như bước đầu tiên để đáp ứng yêu cầu của các chương trình được Tổ chức Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) công nhận.

Lưu ý: Trong đại dịch COVID-19, các cuộc đánh giá trên toàn cầu chủ yếu bị đình chỉ và hoãn lại. Thời gian chuyển đổi để chuyển chứng nhận ISO 22000:2018 đã được kéo dài từ 29 tháng 6 năm 2021 đến ngày 29 tháng 12 năm 2021.

TÜV SÜD GIÚP DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

Đánh giá khách quan về an toàn thực phẩm được thực hiện bởi bên thứ ba có uy tín như TÜV SÜD sẽ cung cấp thông tin khách quan về hiệu quả của hệ thống và quy trình chất lượng, nhằm đảm bảo sản xuất thực phẩm và sản phẩm thực phẩm an toàn. TÜV SÜD được ủy nhiệm tiến hành đánh giá và chứng nhận các doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 22000, đồng thời hợp tác chặt chẽ với khách hàng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm liên quan

TÜV SÜD cung cấp các dịch vụ đánh giá và chứng nhận sau:

  • FSSC 22000
  • Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế IFS
  • Tiêu chuẩn thực phẩm BRC
  • FAMI-QS
  • HACCP
  • SQF
  • SS444
  • SS590

TẠI SAO CHỌN TÜV SÜD?

TÜV SÜD sở hữu hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý thức ăn và thực phẩm, đồng thời là một trong những tổ chức chứng nhận đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực này. Được công nhận cho chứng nhận ISO 22000, mạng lưới đánh giá viên toàn cầu của TÜV SÜD đảm bảo rằng phương thức tiếp cận chính thức, có cấu trúc để đạt chứng nhận được áp dụng mà không thiên kiến và các phương pháp đánh giá được triển khai nhất quán, bất kể sản phẩm hay quốc gia sản xuất. Với kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực thử nghiệm, giám định, đánh giá và chứng nhận thực phẩm, TÜV SÜD được công nhận trên toàn cầu là thương hiệu đáng tin cậy trong chuỗi giá trị ngành thực phẩm.

 

KHÁM PHÁ

Food and Health Essentials
E-ssentials

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH THỰC PHẨM

Đảm bảo chất lượng, an toàn và độ tin cậy trong ngành công nghiệp thực phẩm

Tìm hiểu thêm

ISO 9001 2015 guidance
Sách trắng

Hướng dẫn về ISO 9001:2015

Hướng dẫn toàn diện về ISO 9001: 2015

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí