Đánh giá nhãn thực phẩm

Mang lại lợi ích kinh doanh trên các phân khúc chính

Mang lại lợi ích kinh doanh trên các phân khúc chính

ĐÁNH GIÁ NHÃN THỰC PHẨM LÀ GÌ?

Nhãn thực phẩm là một giải pháp để truyền tải các thông tin quan trọng của sản phẩm trực tiếp với khách hàng. Ngoài hỗ trợ xây dựng thương hiệu và quảng cáo, nhãn thực phẩm cung cấp cho khách hàng những thông tin cơ bản về sản phẩm, thông tin thành phần dinh dưỡng và thông tin an toàn. Đánh giá nhãn thực phẩm sẽ giúp các nhà sản xuất, chế biến thực phẩm an tâm rằng các nhãn dinh dưỡng thực phẩm đã cung cấp thông tin về thành phần của sản phẩm đó. TÜV SÜD Việt Nam đánh giá và xem xét theo các yêu cầu ghi nhãn thực phẩm, bao gồm thành phần, công bố sự có mặt của các chất gây dị ứng, thông tin dinh dưỡng, quốc gia xuất xứ và các yêu cầu bắt buộc khác.

TẠI SAO CẦN ĐÁNH GIÁ NHÃN THỰC PHẨM?

Các cơ quan quản lý đã đưa ra các quy định và yêu cầu về ghi nhãn thực phẩm để bảo vệ người tiêu dùng. Nếu doanh nghiệp không đáp ứng các tiêu chuẩn này hoặc cung cấp thông tin mô tả sai lệch hoặc không chính xác trên nhãn thực phẩm, uy tín doanh nghiệp sẽ có thể bị ảnh hưởng. Tiến hành kiểm tra chi tiết nhãn thực phẩm và đảm bảo nhãn trên bao bì sản phẩm của doanh nghiệp đã đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định trong nước, quốc tế là yêu cầu rất quan trọng đối với doanh nghiệp.

Người tiêu dùng đều đưa ra các quyết định mua sắm dựa trên nhãn sản phẩm. Với một sản phẩm không được dán nhãn theo quy định, sản phẩm đó có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe cho khách hàng, bao gồm vấn đề dị ứng. Do đó, việc ghi nhãn dinh dưỡng thực phẩm phải đảm bảo độ chính xác cao và được kiểm tra thường xuyên.

TÜV SÜD thực hiện ĐÁNH GIÁ NHÃN THỰC PHẨM

TÜV SÜD Việt Nam là một tổ chức chứng nhận độc lập được công nhận theo các tiêu chuẩn toàn cầu. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm có thể hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng niềm tin của khách hàng bằng cách đảm bảo các nhãn dinh dưỡng thực phẩm của doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định, đồng thời giảm rủi ro phải thu hồi sản phẩm.

CÁC DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ NHÃN THỰC PHẨM CỦA TÜV SÜD

Các dịch vụ đánh giá nhãn thực phẩm bao gồm:

 • Đánh giá sản phẩm của doanh nghiệp và rà soát các yêu cầu pháp lý liên quan đến nhãn sản phẩm mà doanh nghiệp đang sử dụng (ví dụ: tên sản phẩm, danh sách thành phần, định dạng, v.v.)
 • Hỗ trợ xây dựng nhãn sản phẩm mới theo yêu cầu của thị trường mục tiêu

Để giảm nguy cơ không tuân thủ, cố vấn về nhãn thực phẩm của TÜV SÜD Việt Nam sẽ đánh giá nhãn sản phẩm của doanh nghiệp theo các tiêu chí sau:

 • Tuân thủ quy định về công bố chất gây dị ứng
 • Tuân thủ quy định về nội dung tuyên bố - hỗ trợ sức khỏe, chất dinh dưỡng
 • Tuyên bố nhận diện - tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia
 • Ghi nhãn thành phần
 • Bố cục nhãn
 • Số lượng các tuyên bố nội dung
 • Bảng phân tích dinh dưỡng và thông tin dinh dưỡng
 • Tên và địa điểm đăng ký doanh nghiệp
 • Quy định về tiền cược
 • Nồng độ cồn
 • Tuân thủ quy định ngôn ngữ
 • Tuân thủ quy định về kích thước
 • Quốc gia xuất xứ

TÜV SÜD Việt Nam cũng thực hiện:

 • Phân tích dinh dưỡng thực phẩm     
 • Thử nghiệm chất gây dị ứng     

Bước tiếp theo

Chọn vị trí