carbon management

Uhlíkový manažment

Validačné a overovacie služby pre dekarbonizáciu priemyslu.

Validačné a overovacie služby pre dekarbonizáciu priemyslu.

"Sme prvým európskym výrobcom ocele s vyhlásením o zhode pre ekologicé výrobky. Mnohí naši zákazníci považujú za dôležité, aby dostaliprodukt so skutočne zníženým obsahom CO2.” 

Ulrich Grethe, člen predstavenstva skupina predseda predstavenstva spoločnosti Salzgitter Flachstahl GmbH

Prečítať prípadovú štúdiu

 

certifikacia uhlikovej neutrality
Transparentný prístup k preukázaniu uhlíkovej neutrality
Zistiť viac
verification carbon footprint
Presne identifikujte a overte svoju uhlíkovú stopu
Zistiť viac
VeriX
Kvantifikácia, preverovanie a overovanie projektov plánovaných úspor CO2 a dekarbonizácie
Zistiť viac
energeticka ucinnost
Podpora pri inteligentnejšom získavaní a využívaní energie
Zistiť viac
he ParkRoyal on Pickering and the Attorney-General's Chambers, a beautiful building covered in green, in the middle of the city. Picture taken with drone.
Sprievodca na zistenie skutočného stavu vašej budovy s výsledkami a odporúčanými opatreniami pre vašu cestu dekarbonizácie.
Zistiť viac

 

dosiahnutie cieľov priemyselnej dekarbonizácie

V boji proti klimatickým zmenám si viac ako 70 krajín stanovilo cieľ nula. Priemysel je však naďalej najväčším emitujúcim sektorom s viac ako 40% celosvetových emisií. Na splnenie globálnych cieľov v oblasti dekarbonizácie je preto potrebná významná zmena.

Existuje mnoho výziev, ktoré musí priemysel prekonať, v neposlednom rade schopnosť monitorovať pokrok prostredníctvom účinného overovania a validácie podľa regulačných požiadaviek. Napríklad, daňové predpisy Európskej únie vyžadujú overenie uhlíkovej stopy určitých odvetví nezávislou treťou stranou, akou je TÜV SÜD. 

Tlak na dekarbonizáciu možno dosiahnuť zavedením účinných postupov riadenia uhlíka. Uhlíkový manažment je nevyhnutný pre každú spoločnosť, ktorá chce zostať konkurencieschopná v dnešnej ekonomike.

 Naše služby v oblasti manažmentu uhlíka pomáhajú poskytovať konzistentnú kvalitu v rámci projektov udržateľnosti na celom svete. Aby sme organizáciám pomohli riadiť ich uhlíkovú stopu, naši experti identifikovali tri kľúčové fázy cesty dekarbonizácie. Viac sa dozviete v našej infografike nižšie.

 carbon management Stiahnuť celú infografiku  

TÜV SÜD riadi dekarbonizáciu priemyslu

TÜV SÜD sa zaviazala poskytnúť zákazníkom istotu, že spĺňajú regulačné požiadavky a dôverujú svojim investičným rozhodnutiam poskytovaním presnosti a transparentnosti účtovníctva a vykazovania skleníkových plynov (GHG). Od svojho vzniku pred 155 rokmi TÜV SÜD chráni ľudí, životné prostredie a majetok pred rizikami súvisiacimi s technológiami. Teraz podporujeme dekarbonizáciu priemyslu prostredníctvom inovatívnych riešení, podporujeme našich zákazníkov, aby dosiahli svoje ciele a boli najudržateľnejšou verziou seba samých. 

 

spoluprácou s nami, získate prístup k:

 

Globálna sieť odborných znalostí sustainability icons

Kancelárie, laboratóriá a experti TÜV SÜD sa nachádzajú vo viac ako 1000 po celom svete. Naša celosvetová sieť odborníkov má skúsenosti v širokom spektre priemyselných odvetví a rozumie obchodným výzvam súvisiacim s manažmentom uhlíka. Naša aktívna účasť na globálnych iniciatívach v oblasti udržateľnosti, spolu s akreditáciami ISO 14065 a UNFCCC, rozširuje našu škálu zručností, aby sme našim zákazníkom mohli ponúknuť najlepšiu podporu vo svojej triede a zároveň zachovať nezávislosť a nestrannosť tretích strán. 

 

Obrovské skúsenosti s udržateľnosťou 

Keďže máme viac ako 15 rokov skúseností v obchode s uhlíkom, naši experti aktívne pracujú v národných a medzinárodných výboroch pre normy. Pomáhame formovať budúcnosť noriem udržateľnosti v globálnom meradle a môžeme podporiť našich zákazníkov, aby predvídali zmeny v predpisoch a normách a zabezpečili, že ich obchodné praktiky zostanú aktuálne. 

 

 Podpora v rámci celého reťazca udržateľnosti

Aby sme splnili požiadavky rastúceho počtu nariadení o emisiách uhlíka, organizácie čelia výzve odstrániť medzery v údajoch v rámci organizácie a v celom jej dodávateľskom reťazci. Podporujeme našich zákazníkov v rámci celého reťazca riadenia uhlíka, pričom zabezpečujeme, aby mohli spĺňať nariadenia a štandardy zakaždým. 

 

 

Naši odborníci vybrali relevantný obsah o uhlíkovom manažmente. Zistite viac o našich perspektívach v našich Súvisiacich zdrojoch nižšie.

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu