Služby pre výrobcov zariadenia budov

Služby pre výrobcov zariadenia budov

Novostavby, ktoré vydržia veky

Novostavby, ktoré vydržia veky

Vybudujte spoľahlivú povesť značky

Dostupnosť a bezpečnosť prevádzky je kľúčom k úspechu na trhu zariadení budov. Každodenné činnosti užívateľov budov sú závislé na bezpečnom a efektívnom fungovaní zariadení, ako sú výťahové systémy, eskalátory, automatické parkovacie systémy, vráta, dvere a okná.

TÜV SÜD ponúka výrobcom zariadenia budov komplexné portfólio služieb v oblasti skúšania, certifikácie, inšpekcie, hodnotenie a overovanie a podporuje ich po celú dobu životného cyklu ich výrobku. TÜV SÜD spolupracuje s výrobcami zariadení budov pri zavádzaní ich výrobkov na trh už od fázy návrhu a vývoja. Pre zariadenia budov v prevádzke TÜV SÜD tiež výrobcom poskytuje služby pre zabezpečenie podpory počas prevádzky a procesu modernizácie.

PREHĽAD NAŠICH SLUŽIEB

Naše služby umožňujú výrobcom vybudovať pozitívnu povesť značky vďaka zníženiu prestojov zariadení a súčasne riadiť riziká a zodpovednosť prostredníctvom splnenia všetkých potrebných bezpečnostných požiadaviek.


projektovanie a výstavba

 • Klasifikácia energetickej efektivity
 • Bezpečnostné systémy
 • Hodnotenie rizík a nebezpečenstiev
 • Podpora pri príprave súťažných podkladov a dodržanie špecifikácií
 • Podpora na implementáciu chladiacich výrobkov
 • Podpora na implementáciu tepelnej techniky (kotly, plynové ohrievače vzduchu, riadiace systémy, uzatváracie zariadenia, ale aj zariadenia na varenie, pečenie a grilovanie)

výroba a montáž
 • Zabezpečenie kvality pri výstavbe
 • Skúšanie funkcie a záťažové testy
 • Revízia technickej dokumentácie, konštrukčných výkresov a schém zapojenia
 • Porovnanie hotového výrobku so špecifikáciami
 • Monitoring výstavby a skúšky chladiacich systémov
 • Skúšky a certifikácia vykurovania, klimatizácie a vzduchotechniky

uvedenie na trh

 • Posudzovanie zhody v súlade so smernicou pre výťahy 95/16/ES a smernicou pre strojné zariadenia 2006/42/ES.Certifikácia a monitorovanie výroby systémov zabezpečenia kvality (smernica pre výťahy 95/16/ES).
 • ES typová skúška.
 • Certifikácia AECO (akreditácia pre udeľovanie certifikátov organizáciám, ktoré vyrábajú výťahy a dopravné systémy) (ASME).

Prínosy pre vás
 • Zníženie rizika a zodpovednosti vďaka komplexnej ponuke služieb TÜV SÜD v oblasti skúšania, inšpekcie a hodnotenia služieb v súlade s národnými a medzinárodnými technickými smernicami, predpismi a normami.
 • Spoľahnutie sa na nestranné posúdenie TÜV SÜD ako podklad pre rozhodovanie o investíciách a projektoch.
 • Prístup na globálne trhy so spoločnosťou TÜV SÜD, ktorá pozná trhové a regulačné požiadavky na vašich exportných trhoch

Získajte viac

Vybrať lokalitu