Služby pre výrobcov a dodávateľov stavebných materiálov a výrobkov

Novostavby, ktoré vydržia veky

Novostavby, ktoré vydržia veky

Vybudujte pevné základy pre vstup na globálne trhy

V konkurenčnom odvetví stavebných materiálov je pre úspech na trhu určujúca kvalita, rýchlosť a cena. Okrem splnenia komplexných národných a medzinárodných stavebných noriem a právnych predpisov musia výrobcovia stavebných materiálov zabezpečiť včasné dodávky výrobkov cez hranice, aby nedochádzalo k oneskoreniu projektov.

TÜV SÜD je partnerom výrobcov všetkých druhov stavebných materiálov vrátane betónu, prímesí, izolačných materiálov, fasád budov, drevených výrobkov, plastov, omietok, farieb, lakov a náterov a pomáha im zaistiť splnenie požiadaviek na kvalitu, bezpečnosť a environmentálnu udržateľnosť. Naše komplexné služby vám umožňujú splniť požiadavky viacerých vývozných trhov s jediným partnerom.

 

prehľad našich služieb


Konzultácie
  • Spotreba energie
  • Energetická efektivita
  • Bezpečnostné systémy
Skúšky a certifikácia výrobkov a Zabezpečenie kvality a monitorovanie výstavby
  • Kontrola výroby a opatrení zabezpečenia kvality
Prínosy pre vás
  • Prispôsobené programy hodnotenia a testovania vám poskytujú spoľahlivý základ pre rozhodovanie od samého začiatku.
  • Vďaka spolupráci s nestrannou externou organizáciou s celosvetovo dobrým menom v oblasti kvality a bezpečnosti bude váš projekt všeobecne prijatý.
  • Spolupráca s TÜV SÜD, odborníkom poskytujúcim všetky služby v oblasti bezpečnosti, kvality a udržateľnosti pod jednou strechou, vám prinesie minimalizáciu rizík a zodpovednosti.

Získajte viac

Vybrať lokalitu