Služby pre developerov, majiteľov, prevádzkovateľov a dodávateľov

Služby pre developerov, majiteľov, prevádzkovateľov a dodávateľov

Novostavby, ktoré vydržia veky

Novostavby, ktoré vydržia veky

Zaistenie bezpečnosti a udržateľnosti vašich investícií

TÜV SÜD ponúka developerom, majiteľom, prevádzkovateľom a zhotoviteľom budov komplexné portfólio služieb od návrhu a plánovania po výstavbu, hodnotenie nehnuteľností a oceňovanie a pomáha im pri plánovaní, prevádzke a posudzovaní ich investícií. Vďaka tomu ich investície chránia.

prehľad našich služieb


plánovanie a projektovanie 
 • Hodnotenie návrhov.Kontrola harmonogramov prác
 • Hodnotenie plánov pred začatím stavby a identifikácia slabých miest
 • Klimatizácia a vetranie
 • Zvuková izolácia a stavebné akustika
 • Koncepcia staveniska / štúdie uskutočniteľnosti
 • Environmentálne due diligence
 • Strategické plánovanie v oblasti životného prostredia
 • Hodnotenie vplyvu na životné prostredie
 • Predbežné posúdenie splnenia požiadaviek pre získanie schválenia
 • Posudzovanie technického zariadenia budov
 • Požiarna bezpečnosť konštrukcií
 • Projektová podpora pre zelené budovy
 • Podpora v oblasti energetickej efektívnosti
 • Žiadosť o stavebné povolenie
 • Dodávateľské audity

výstavba
 • Bezpečnosť staveniska
 • Monitoring výstavby a kontrola kvality
 • Overovanie rozpočtu na stavbu (BOQ)
 • Analýza stavebných materiálov
 • Regulačné testovanie a inšpekcie: odborné testovanie zariadení budov, ako sú elektrické systémy a technické zariadenia budov, výťahy a stroje, parné a tlakové zariadenia, ochrana proti požiaru a výbuchu, ochrana pred bleskom, environmentálne meranie (ovzdušie, hluk a vibrácie).
 • Schválenie: sledovanie postupu výstavby, preberanie subsystémov / technické osvedčenia
 • Záruka: ochrana dôkazov, identifikácia závad, arbitrážne posudky, sprostredkovanie
  Technické audity.
 • Oceňovacie správy určujúcej trhovú hodnotu (MV)
 • Znalecké posudky o trhovej hodnote (MV) a hypotekárnej hodnote (MLV) pre finančné inštitúcie a poisťovacie spoločnosti
Hodnotenie a oceňovanie nehnuteľností
 • Posudzovanie nehnuteľností: monitoring postupu výstavby, due diligence (technická, environmentálna, udržateľnosti).
 • Ocenenie: oceňovacie správy pre stanovenie trhovej hodnoty (MV), znalecké posudky o trhovej a hypotekárnej hodnote (MLV) pre finančné inštitúcie a poisťovacie spoločnosti.

Prínosy pre vás

 • Prispôsobené programy hodnotenia a testovania vám poskytujú spoľahlivý základ pre rozhodovanie od samého začiatku.
 • Vďaka spolupráci s nestrannou externou organizáciou s dobrým menom v oblasti kvality a bezpečnosti sa váš projekt uznaný na medzinárodnej úrovni.
 • Spolupráca s TÜV SÜD, odborníkom poskytujúcim všetky služby v oblasti bezpečnosti, kvality a udržateľnosti pod jednou strechou, vám prinesie minimalizáciu rizík.

Získajte viac

Vybrať lokalitu