Lanovky

Lanovky

Bezpečne aj vo vzduchu

Bezpečne aj vo vzduchu

TÜV SÜD ponúka komplexné služby pre konštruktérov, výrobcov a prevádzkovateľov lanových dráh. Maximálna miera dostupnosti služieb a kvality ochráni ziskovosť tohto podnikateľského sektora. Odborníci TÜV SÜD sú uznávanými autoritami v odbore bezpečnosti lanovkových dráh a aktívnymi účastníkmi technických výborov, na ktorých sú formulované nariadenia EÚ, podľa ktorých sa riadi inštalácia lanových dráh. Naši odborníci Vám tak môžu sprostredkovať špičkové odborné informácie, ktoré Vám umožnia predvídať budúci vývoj.

 

Prehľad našich služieb


 • Poradenské služby vo vzťahu k systémom ochrany životného prostredia podľa EN 14001
Skúšanie a inšpekcia
 • Technické audity
 • Periodické skúšky a kontroly lanových dráh a lyžiarskych vlekov
 • Preberacie skúšky lanových dráh a lyžiarskych vlekov
 • Skúšky a kontroly požiarnej bezpečnosti
 • Nedeštruktívne skúšky
 • Skúšky materiálov
 • Testovanie oceľového lana za použitia metódy magnetickej indukcie
 • Skúšky zdvíhacieho zariadenia, brán, výťahov
 • Skúšky lanových dráh pre nakladanie s materiálom
 • Vyhodnotenie škôd
 • Meranie namáhania komponentov
 • Príprava bezpečnostnej analýzy a hlásenia
Certifikácia výrobkov
 • Skúšky a certifikácia bezpečnostných komponentov a podsystémov podľa smernice EU 2000/9/EC
Vzdelávanie
 • Školenie zamestnancov v oblasti znalosti nariadení a bezpečnostných opatrení

prínosy pre vás

 • Vďaka tomu, že identifikujete vady a potenciálne chyby už v ranom štádiu, zamedzíte nákladnému prepracovávaniu.
 • Vďaka spoločnosti TÜV SÜD, ktorá má bezkonkurenčnú znalosti technických smerníc, nariadení a noriem, budete lepšie spravovať riziká a niesť zodpovednosť.
 • Získate prístup k viacodborovému inžinierskemu know-how prostredníctvom jedného partnera.

Získajte viac

Vybrať lokalitu