Infraštruktúra automatizovanej hromadnej dopravy

Bezpečnosť prepravy osôb

Bezpečnosť prepravy osôb

Najvyššou prioritou pri preprave cestujúcich je bezpečnosť. TÜV SÜD ponúka vlastníkom a prevádzkovateľom dopravných prostriedkov (automatizovaných systémov hromadnej dopravy) komplexné testovacie a kontrolné služby. Naši odborníci dokážu včas rozoznať slabiny systému a navrhnúť vhodné riešenia. Predíde sa tak vysokým dodatočným výdavkom a časovým omeškaniam. Obzvlášť sa sústredíme na potreby ľudí s obmedzenou hybnosťou či vadami zraku a na bezpečnosť detí a starších osôb. TÜV SÜD tiež ponúka celý rad technických služieb pre železnice.

 

Prehľad našich služieb


Konzultácie
  • Revízia všetkých aspektov technickej dokumentácie spojených s návrhom a konštrukciou, požiarnou ochranou, mechanickým inžinieringom a elektrickým inžinieringom
  • Hodnotenie bezpečnostných vyhodnotení
  • Porovnávacia analýza týkajúca sa osvedčení výrobcov
  • Meranie mechanickej námahy, tlaku pri zatváraní dverí, hladiny tlaku, elektrickej izolácie, EMC, emisií hluku, odvetrávanie

Skúšky a inšpekcia

  • Skúšky zložitých kontrolných funkcií
  • Vizuálna kontrola odborného spracovania

prínosy pre vás

  • Vďaka tomu, že identifikujete vady a potenciálne chyby už v ranom štádiu, zamedzíte nákladnému prepracovávaniu.
  • Vďaka spoločnosti TÜV SÜD, ktorá má bezkonkurenčnú znalosti technických smerníc, nariadení a noriem, budete lepšie spravovať riziká a niesť zodpovednosť.
  • Získate prístup k viacodborovému inžinierskemu know-how prostredníctvom jedného partnera.

Získajte viac

Vybrať lokalitu