Diaľnice a cesty

Diaľnice a cesty

Sieť bezpečnosti a spoľahlivosti

Sieť bezpečnosti a spoľahlivosti

TÜV SÜD ponúka kompletnú sadu služieb na výstavbu diaľnic a ciest. Naše skúsenosti získané z medzinárodného verejného, súkromného sektora a spoločný projekt spojený s globálnou znalosťou miestnych noriem a legislatívy nám umožňuje podporovať vás v priebehu celého projektu od počiatočného návrhu až po konečnú revíziu.

 

Prehľad našich služieb


 • Hodnotenie prevedenia a schválenie
 • Technická kontrola stavebného plánu (stabilita, stavebná fyzika, požiarna bezpečnosť)
 • Monitorovanie projektov a riadenie
 • Stavebníctvo / riadenie kvality
 • Zabezpečenie kvality / Kontrola kvality (QA / QC)
 • Technické preskúmanie zmluvy
Skúšanie a kontrola
 • Testovanie stavebných výrobkov a materiáliv
 • Technické audity
 • Bezpečnosť staveniska
 • Technické dozory stavieb - Third Party Inspection
Certifikácia
 • Certifikácia (kvalita a kvantita

prínosy pre vás

 • Vďaka tomu, že identifikujete vady a potenciálne chyby už v ranom štádiu, zamedzíte nákladnému prepracovávaniu.
 • Vďaka spoločnosti TÜV SÜD, ktorá má bezkonkurenčnú znalosti technických smerníc, nariadení a noriem, budete lepšie spravovať riziká a niesť zodpovednosť.
 • Získate prístup k viacodborovému inžinierskemu know-how prostredníctvom jedného partnera.

Získajte viac

Vybrať lokalitu