stu tuv banner

STK predkontrola

Skutočné prínosy pre váš biznis vo všetkých odvetviach

Skutočné prínosy pre váš biznis vo všetkých odvetviach

Obávate sa toho, či Vaše vozidlo prejde pravidelnou technickou alebo emisnou kontrolou? Zbavte sa starostí. Vyskúšajte našu službu Predkontrola, v rámci ktorej Vám skontrolujeme vozidlo tak, ako počas pravidelnej technickej a emisnej kontroly. Zistené nedostatky si s Vami prejdeme a odporučíme, čo robiť na ich odstránenie. V prípade, že je všetko v poriadku a kapacity danej prevádzky STK to umožňujú, rovno môžete u nás absolvovať pravidelnú technickú a emisnú kontrolu.

V Malackách môžete službu Predkontrola v čiastočnom rozsahu vyskúšať ZADARMO.

 • Čo obsahuje služba Predkontrola?
  Služba Predkontrola obsahuje všetky kontrolné úkony ako pravidelná technická a pravidelná emisná kontrola, pričom si môžete vybrať, či požadujete vykonať predkontrolu len v rámci úkonov technickej kontroly, len v rámci úkonov emisnej kontroly alebo všetkých úkonov aj technickej aj emisnej kontroly.

  U osobných vozidiel (M1 do 3,5 t) a ľahkých nákladných vozidiel (N1) si môžete vybrať taktiež predkontrolu v čiastočnom rozsahu, ktorá zahŕňa kontrolu týchto systémov a komponentov:
  • Emisný systém – meranie emisií podľa stanovených hodnôt na dané vozidlo. Meranie neplatí pre vozidlá s LPG.
  • Brzdová sústava – meranie účinnosti bŕzd.
  • Osvetlenie – kontrola všetkých svetiel na vozidle.
  Služba nenahrádza pravidelnú technickú ani emisnú kontrolu. Slúži na odhalenie príčin, ktoré by mohli viesť k dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla počas pravidelnej technickej a emisnej kontrole.

kontrola

Úspešná TK/EK

Ako úspešne absolvovať kontrolu na STK?

Zistite viac

Získajte viac

Vybrať lokalitu