stu tuv banner

TÜV SÜD STK

Ako sa pripraviť na STK?

Ako sa pripraviť na STK?

 • Aké doklady musím priniesť na STK?
  Na technickú kontrolu pravidelnú musíte priniesť a pripraviť originál dokladu vozidla – osvedčenie o evidencii časť II (tieto doklady sú vydávané od 1.6.2010), osvedčenie o evidencii (tieto doklady boli vydávané od 1.3.2005 do 31.5.2010) alebo Technický preukaz vozidla (tieto doklady boli vydávané pred 1.3.2005).

  V prípade, že bol doklad vozidla zadržaný, je potrebné predložiť fotokópiu tohto dokladu spolu s potvrdením o zadržaní a v prípade, že bol doklad vozidla stratený, tak výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru.

  Ak máte vo vozidle dodatočne v rámci prestavby vozidla namontované aj plynové zariadenie ako alternatívny pohon vozidla na LPG, CNG alebo LNG, musíte taktiež priniesť originál protokolu o montáži plynového zariadenia a pri plynových zariadeniach CNG a LNG aj protokol o inšpekcii CNG nádrže (inšpekcia sa vykonáva do 4 rokov po prvej evidencii vozidla a potom pravidelne každé 4 roky) alebo protokol o inšpekcii LNG nádrže (inšpekcia sa vykonáva do 10 rokov po prvej evidencii vozidla a potom pravidelne každých 10 rokov)

  Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby je potrebné predložiť aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla.

  Čo sa týka dokladov, ktoré musíte priniesť pri ostatných druhoch technických kontrol (administratívne, zvláštne, pri jednotlivom dovoze vozidla zo zahraničia, po prestavbe vozidla...), ich špecifikáciu nájdete vo vyhláške, prípadne neváhajte kontaktovať našu stanicu technickej kontroly na vyššie uvedenom telefónnom čísle alebo emailom, kde Vám náš kvalifikovaný personál ochotne poradí.
 • Na čo nesmiem zabudnúť, keď prídem na kontrolu?
  Uistite sa, že vo vozidle máte aj predpísanú povinnú výbavu:
  • homologizovaný výstražný trojuholník
  • autolekárnička
  • bezpečnostný reflexný odev umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča
  • náhradné (rezervné) koleso, kľúč na matice alebo skrutky kolies a zdvihák, prípadne prostriedky na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky
  Taktiež odporúčame, aby ste si ešte pred príchodom na technickú kontrolu skontrolovali, či máte funkčné vonkajšie osvetlenie vozidla (stretávacie a diaľkové svetlomety, obrysové svietidlá, svietidlá do hmly, smerové svietidlá a spätné svietidlo), pneumatiky majú dostatočnú hĺbku dezénu (min. 1,6 mm alebo) a čelné sklo neobsahuje praskliny.
 • Kedy ísť na technickú a emisnú kontrolu

  Prvú technickú kontrolu (TK) a emisnú kontrolu (EK) s osobným vozidlom (kategória M1) a ľahkým úžitkovým vozidlom (kategória N1) je potrebné absolvovať do štyroch rokov od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla do evidencie. U motocyklov, či štvorkoliek (kategória L) je lehota na vykonanie prvej TK rovnaká – do štyroch rokov od dátumu prvého prihlásenia do evidencie.

   

  Následnú pravidelnú TK a EK pre osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidla je potrebné absolvovať do dvoch rokov od poslednej kontroly. Dátum platnosti kontroly je uvedený v osvedčení o TK a osvedčení o EK.

   

  Čo sa týka platnosti TK a EK pre ostatné kategórie, teda periodicity pravidelných TK a EK, intervaly sú uvedené v tabuľke nižšie.

  Mimo týchto lehôt je potrebné podrobiť:

  • vozidlo TK alebo EK na základe rozkazu alebo rozhodnutia okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  • TK pravidelnej vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, pričom TK predchádza odstránenie vzniknutých chýb v autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni (platí pre vozidlá s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005),
  • administratívnej v stanovených prípadoch, a to aj počas lehoty platnosti kontrol.

   

  KTORÉ VOZIDLÁ A V AKÝCH INTERVALOCH PODLIEHAJÚ PRAVIDELNEJ TK A EK?

   

  Pravidelnej technickej kontrole podliehajú vozidlá kategórie: L, M, N, O, T a R okrem vozidiel kategórie L1e, L2e, O1 a R1.

  Pravidelnej emisnej kontrole podliehajú vozidlá kategórie M, N a T.

   

  Lehoty pravidelných technických a emisných kontrol

   

  Lehoty

  Technická kontrola

  Emisná kontrola

  4-4-4

  (do 4 rokov po prvom prihlásení do evidencie anásledne periodicky v4-ročných lehotách)

  vozidlá kategórie:

  • L3A1
  • L4A1
  • L6e so zdvihovým objemom motora do 125 cm3 vrátane
  • O2
  • Ta
  • R2
  • R3a
  • R4a

  vozidlá kategórie:

  • Ta

  4-2-2

  (do 4 rokov po prvom prihlásení do evidencie anásledne periodicky v2-ročných lehotách)

  vozidlá kategórie:

  • L3eA2
  • L3eA3
  • L4eA2
  • L4eA3
  • L5e
  • L6e so zdvihovým objemom motora nad 125 cm3
  • L7e
  • M1
  • N1
  • Tb
  • R3b
  • R4b

  vozidlá kategórie:

  • M1
  • N1
  • Tb

  1-1-1

  (do 1 roka po prvom prihlásení do evidencie anásledne periodicky v1-ročných lehotách)

  vozidlá kategórie:

  • M2
  • M3, (M3 po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie v0,5- ročných lehotách)
  • N2
  • N3
  • O3
  • O4
  • ·vozidlá používané na taxislužbu
  • L3e, M1, N1 aT používané ako výcvikové vozidlo autoškoly
  • M aN používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu, na poruchovú službu plynárenských zariadení asanitné vozidlá, ak sa jedná ovozidlá správom prednostnej jazdy.

  vozidlá kategórie:

  • M1 so zážihovým motorom snezdokonaleným emisným systémom
  • N1 so zážihovým motorom snezdokonaleným emisným systémom
  • M2
  • M3
  • N2
  • N3
  • vozidlá používané na taxislužbu
  • M1, N1 aT používané ako výcvikové vozidlo autoškoly
  • M aN používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu, na poruchovú službu plynárenských zariadení asanitné vozidlá, ak sa jedná ovozidlá správom prednostnej jazdy.

 • Prijímate hotovosť a platobné karty?
  Za poskytnuté služby môžete na našich prevádzkach STK a KO platiť v hotovosti a taktiež platobnými kartami.
 • Potrebujem termín stretnutia?
  Termín Vám pomôže vyhnúť sa čakacím dobám a lepšie plánovať. Termín kontroly si môžete dohodnúť telefonicky, emailom alebo využiť náš online formulár. Môžete k nám prísť samozrejme bez objednania.
 • Ako vlastník musím prísť osobne?
  Nie, s vozidlom na technickú a emisnú kontrolu môže prísť ktokoľvek, pričom nemusí mať so sebou písomnú plnú moc od vlastníka vozidla. Dôležité je nezabudnúť si so sebou priniesť potrebné doklady vozidla.
 • Moje vozidlo som dočasne odhlásil z evidencie. Ako sa pripraviť?
  Ak ste Vaše vozidlo dočasne odhlásili z evidencie a odovzdali na príslušnom dopravnom inšpektoráte Policajného zboru doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom, nemusíte s takýmto vozidlom absolvovať pravidelnú technickú a emisnú kontrolu, ak platnosť technickej a emisnej kontroly končí počas doby, kedy je Vaše vozidlo dočasne odhlásené z evidencie.

  Pre opätovné prihlásenie vozidla do evidencie nie je na dopravnom inšpektoráte Policajného zboru potrebné predložiť doklad o vykonaní pravidelnej technickej a emisnej kontroly. Avšak, ak platnosť technickej alebo emisnej kontroly Vášho vozidla skončila v dobe, kedy bolo dočasne odhlásené z evidencie, je potrebné, aby ste technickú a emisnú kontrolu absolvovali najneskôr do 7 dní po opätovnom prihlásení vozidla do evidencie.

  Viacej informácií o podmienkach dočasného odhlásenia vozidla z evidencie nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra.
 • Môže sa technická kontrola vykonať v zahraničí, ak je vozidlo evidované na Slovensku?
  Nie. Momentálne legislatívne nastavenie nielen na Slovensku, ale v celej Európe, neumožňuje vykonať technickú kontrolu alebo emisnú kontrolu mimo krajiny, v ktorej je vozidlo zaevidované. Viac informácií k tejto téme nájdete na webovej stránke Ministerstva dopravy.
 • Čo presne znamená prejsť s vozidlom cez STK?
 • Ako na dovoz a prihlásenie motorky. Mýty a povery. STK na motorku.
 • Obávam sa emisnej kontroly. Ako sa na ňu pripraviť?
 • Môže technik počas kontroly vykonať drobné opravy?
  Počas kontroly nesmie kontrolný technik mazať chybovú pamäť OBD, môže však nastavovať svetlomety, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov vozidla umožňuje, prípadne vymeniť žiarovku, ak to technický stav a prístupnosť umožňuje.
 • Ako sa hodností spôsobilosť vozidla na technickej a/alebo emisnej kontrole?

  Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla a funkcia jednotlivých systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek hodnotia chybami, ktoré patria do týchto skupín chýb:

  • ľahké chyby, ktoré nemajú výrazný vplyv na bezpečnosť vozidla ani na životné prostredie, ako aj iné menej významné prípady nezhody; vozidlo je „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“,
  • ·vážne chyby, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie, alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, ako aj iné významnejšie prípady nezhody; vozidlo je „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“,
  • ·nebezpečné chyby, ktoré predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky alebo majú vplyv na životné prostredie a je potrebné zakázať používanie vozidla v cestnej premávke; vozidlo je „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“

   

  Vyznačovanie výsledku technickej kontroly:

  (1) Výsledok technickej kontroly sa zapisuje do protokolu o technickej kontrole časť A prostredníctvom celoštátneho informačného systému.

  (2) Najneskôr pred vyhotovením výstupnej fotografie na linke, technik technickej kontroly odstráni z vozidla kontrolnú nálepku pridelenú pri predchádzajúcej technickej kontrole.

  (3) Ak je vozidlo pri technickej kontrole vyhodnotené ako „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, do protokolu a osvedčenia o technickej kontrole vozidla sa zapíše lehota platnosti technickej kontroly.

  Vozidlo je spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa technickou kontrolou nezistili žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby. Ak sa technickou kontrolou zistili ľahké chyby, prevádzkovateľ vozidla je povinný ich odstrániť.

  (4) Ak je vozidlo pri technickej kontrole vyhodnotené ako „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke “, do protokolu a do osvedčenia o technickej kontrole vozidla sa zapíše lehota platnosti technickej kontroly, ktorá sa obmedzí odo dňa vykonania na 60 dní.

  Vozidlo je dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa technickou kontrolou zistila vážna chyba. Prevádzkovateľ vozidla je povinný chybu odstrániť a do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej technickej kontrole. Ak sa opakovanou technickou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Rovnako ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej technickej kontrole, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

  (5) Ak je vozidlo pri technickej kontrole vyhodnotené ako „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke “, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa lehota platnosti technickej kontroly nezapisuje. Osvedčenie o technickej kontrole sa nevydáva.

  Vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa technickou kontrolou zistila nebezpečná chyba a prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla zo stanice technickej kontroly.

   

  Vyznačovanie výsledku emisnej kontroly:

  (1) Výsledok emisnej kontroly sa zapisuje do protokolu o kontrole technického stavu časť B  prostredníctvom celoštátneho informačného systému.

  (2) Najneskôr pred vyhotovením výstupnej fotografie  na stojisku, technik emisnej kontroly odstráni z vozidla kontrolnú nálepku pridelenú pri predchádzajúcej emisnej kontrole.

   

  Závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla:

  (1) Vozidlo sa považuje za „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak je emisná kontrola vykonaná v ustanovenom rozsahu a na vozidle nie sú chyby alebo ak na vozidle sú ľahké chyby, do protokolu a osvedčenia o kontrole technického stavu časť B sa zapíše lehota platnosti emisnej kontroly. Ak sa emisnou kontrolou zistili ľahké chyby, prevádzkovateľ vozidla je povinný ich odstrániť.

  (2) Vozidlo sa považuje za „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak je emisná kontrola vykonaná v ustanovenom rozsahu a pri emisnej kontrole je zistená aspoň jedna vážna chyba a nie je zistená žiadna nebezpečná chyba. Do protokolu a osvedčenia o kontrole technického stavu časť B sa zapíše lehota platnosti emisnej kontroly, ktorá sa obmedzí odo dňa vykonania na 60 dní. Ak sa emisnou kontrolou zistila vážna chyba, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej emisnej kontrole. Ak sa opakovanou emisnou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Rovnako ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej emisnej kontrole, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

  (3) Vozidlo sa považuje za „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak

  • emisná kontrola nie je vykonaná v ustanovenom rozsahu
  • je na vozidle zistená aspoň jedna nebezpečná chyba
  • pri emisnej kontrole opakovanej sa opakovane zistí tá istá vážna chyba

  Do protokolu o kontrole technického stavu časť B sa lehota platnosti emisnej kontroly nezapisuje a osvedčenie o kontrole technického stavu časť B sa nevydáva. Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla z pracoviska emisnej kontroly.

Užitočné odkazy:

www.testek.sk  Technická služba technickej kontroly

www.seka.sk  Technická služba emisnej kontroly

www.ko.sk  Technická služba kontroly originality

www.igas.sk  Technická služba montáže plynových zariadení

www.stk-asociacia.sk  Národná asociácia STK

www.mindop.sk  Ministerstvo dopravy SR

www.rpzv.sk  Register prevádzkových záznamov vozidiel

www.becep.sk  Bezpečnosť cestnej premávky

Získajte viac

Vybrať lokalitu