Objednavka na EK a TK

Online rezervácia termínu

Zarezervujte si váš termín STK alebo na kontrolu originality ešte dnes

Rezervovať termín

Čo je kontrola originality?

Kontrolou originality sa vo všeobecnosti rozumie kontrola vozidla a príslušných registračných dokladov, pri ktorej sa meraním, nedeštruktívnymi skúškami a kontrolou údajov v pátracích a iných evidenciách overuje originalita vozidla a pravosť registračných dokladov vydaných vozidlu.

Podmienky a podrobnosti o vykonávaní kontroly originality, o pracoviskách a technikoch kontroly originality stanovuje zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávacie vyhlášky vydané na vykonanie tohto zákona a jednotlivé metodické pokyny vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Kontrolu originality je možné vykonať pre všetky kategórie vozidiel, ktoré podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel.

 

Doklady potrebné pre vykonanie kontroly originality

 

Ak ide o vozidlo prihlásené do evidenicie vozidiel v Slovenskej republike

 • preukaz totožnosti vodiča a osvedčenie o evidencii časť I a II

 

Ak ide o vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel (dovezené vozidlá)

 • preukaz totožnosti vodiča
 • doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.)
 • osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované
 • doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii 

 

Ak ide o vozidlo, ktoré ešte nebolo prihlásené do evidencie vozidiel (dovezené nové vozidlá)

 • preukaz totožnosti vodiča
 • doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.)
 • čestné vyhlásenie, že vozidlo nie je, alebo nebolo prihlásené do evidencie v inom štáte
 • osvedčenie o zhode COC alebo doklad o udelení schválenia v štáte EÚ

 

Čo sa týka dokladov, ktoré je potrebné predložiť pri ostatných prípadoch kontroly originality, ich špecifikáciu nájdete vo vyhláške č. 139/2018 Z.z., prípadne neváhajte kontaktovať naše pracovisko kontroly originality telefonicky alebo emailom, kde vám náš kvalifikovaný personál ochotne poradí. 


NAŠE PRACOVISKÁ

PRACOVISKO STK a KONTROLY ORIGINALITY MALACKY

Adresa: Priemyselná 6209, 901 01 Malacky (zobraziť na mape)
Zodpovedný vedúci pracoviska: Slavomír Čech
Telefón: 0850 221 400
Email: [email protected]

Zistiť viac o tomto pracovisku


PRACOVISKO KONTROLY ORIGINALITY BRATISLAVA

Adresa: Staviteľská 7651, 831 04 Bratislava (zobraziť na mape)
Telefón: 0850 221 400
Mobil: 0910 235 219
Email: [email protected]

Zistiť viac o tomto pracovisku


Kontrola originality a jej priebeh

Základná kontrola originality

Pri základnej kontrole originality sa vykonávajú tieto úkony:

 • meranie a nedeštruktívne skúmanie stôp, neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, konštrukcie vozidla alebo dokladov vozidla,
 • porovnanie údajov nachádzajúcich sa na vozidle s údajmi uvedenými v dokladoch a v dostupných databázach,
 • kontrola a posúdenie stavu identifikátorov vozidla podľa kontrolných úkonov ustanovených metodikou na vykonávanie kontroly originality základnej,
 • porovnanie údajov nachádzajúcich sa na vozidle a údajov uvedených v dokladoch vozidla s údajmi v evidencii vozidiel, ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie,
 • overenie údajov o vozidle v pátracích evidenciách na účel zistenia jeho odcudzenia alebo odcudzenia dokladov vozidla alebo na účel, či sa na vozidle nepoužila tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo s osobitným evidenčným číslom, po ktorom je vyhlásené pátranie.

Kontrola originality skrátená, administratívna, evidenčná a opakovaná (ak sa vykonáva do 30 dní od vykonania pôvodnej kontroly) sa vykonávajú v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej. Rozsah predkladaných dokladov potrebných pre jednotlivý druh kontroly originality stanovuje vyhláška č. 139/2018. 

Kontrola originality sa vykonáva na náklady prevádzkovateľa vozidla na jeho vlastnú žiadosť alebo v prípade, ak kontrolu originality nariadi okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

Odborný posudok o kontrole originality, ak je predkladaný ako povinná príloha v jednotlivých správnych konaniach, má administratívnu platnosť 15 dní.

Prečo si vybrať TÜV SÜD Slovakia?

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pôsobí vo všetkých odvetviach priemyslu a služieb. Snažíme sa prinášať inovatívne služby, ktoré zaručujú vysokú kvalitu a udržateľnú budúcnosť. Jednou z nich je kontrola originality, kde TÜV SÜD prináša dlhoročné skúsenosti z nemeckého trhu na Slovensko.

Prehľad našich služieb

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie kontroly originality č. 1155, ponúka prevádzkovateľom vozidiel vykonanie kontroly originality v určenom rozsahu:

 • pri jednotlivo dovezenom vozidle zo zahraničia
 • pri opätovnom schválení jednotlivého vozidla
 • pri dodatočnom schválení jednotlivého vozidla
 • pri hromadnej aj jednotlivej prestavbe vozidla
 • pri výmene karosérie alebo rámu vozidla alebo výmene motora
 • pri pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN
 • pri výmene technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II
 • pri žiadosti o povolenie výnimky
 • pri zmene farby vozidla
 • pri odhlásení vozidla do cudziny (exporte vozidla do zahraničia)pri zmene držiteľa vozidla, ak sa nový držiteľ neprihlási vozidlo do 30 dní od nadobudnutia

Koľko to stojí a kde nás nájdete?

bory

Bratislava - Bory

STK a Kontrola originality

Zistiť viac

stk malacky

Malacky

STK a Kontrola originality

Zistiť viac

stk banska bystrica

Banská Bystrica - Vlkanová

STK a Kontrola originality

Zistiť viac

stavitelska

Bratislava - Staviteľská

Kontrola originality

Zistiť viac

Získajte viac

Vybrať lokalitu