Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu
Objednavka na EK a TK

Online rezervácia termínu

Zarezervujte si váš termín na kontrolu originality ešte dnes

Rezervovať termín

Čo je kontrola originality?

Kontrolou originality sa vo všeobecnosti rozumie kontrola vozidla a príslušných registračných dokladov, pri ktorej sa meraním, nedeštruktívnymi skúškami a kontrolou údajov v pátracích a iných evidenciách overuje originalita vozidla a pravosť registračných dokladov vydaných vozidlu.

Podmienky a podrobnosti o vykonávaní kontroly originality, o pracoviskách a technikoch kontroly originality stanovuje zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávacie vyhlášky vydané na vykonanie tohto zákona a jednotlivé metodické pokyny vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR.


NAŠE PRACOVISKÁ

PRACOVISKO KONTROLY ORIGINALITY MALACKY

Adresa: Továrenská 5640, 901 01 Malacky (zobraziť na mape)
Zodpovedný vedúci pracoviska: Slavomír Čech
Telefón: 0850 221 400
Email: [email protected]

Zistiť viac o tomto pracovisku


PRACOVISKO KONTROLY ORIGINALITY BRATISLAVA

Adresa: Staviteľská 7651, 831 04 Bratislava (zobraziť na mape)
Telefón: 0850 221 400
Mobil: 0910 235 219
Email: [email protected]

Zistiť viac o tomto pracovisku


Kontrola originality a jej priebeh

Základná kontrola originality

Pri základnej kontrole originality sa vykonávajú tieto úkony:

 • meranie a nedeštruktívne skúmanie stôp, neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, konštrukcie vozidla alebo dokladov vozidla,
 • porovnanie údajov nachádzajúcich sa na vozidle s údajmi uvedenými v dokladoch a v dostupných databázach,
 • kontrola a posúdenie stavu identifikátorov vozidla podľa kontrolných úkonov ustanovených metodikou na vykonávanie kontroly originality základnej,
 • porovnanie údajov nachádzajúcich sa na vozidle a údajov uvedených v dokladoch vozidla s údajmi v evidencii vozidiel, ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie,
 • overenie údajov o vozidle v pátracích evidenciách na účel zistenia jeho odcudzenia alebo odcudzenia dokladov vozidla alebo na účel, či sa na vozidle nepoužila tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo s osobitným evidenčným číslom, po ktorom je vyhlásené pátranie.

Kontrola originality skrátená, administratívna, evidenčná a opakovaná (ak sa vykonáva do 30 dní od vykonania pôvodnej kontroly) sa vykonávajú v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej. Rozsah predkladaných dokladov potrebných pre jednotlivý druh kontroly originality stanovuje vyhláška č. 139/2018. 

Kontrola originality sa vykonáva na náklady prevádzkovateľa vozidla na jeho vlastnú žiadosť alebo v prípade, ak kontrolu originality nariadi okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

Odborný posudok o kontrole originality, ak je predkladaný ako povinná príloha v jednotlivých správnych konaniach, má administratívnu platnosť 15 dní.

Kontrola originality vozidla

Prečo si vybrať TÜV SÜD Slovakia?

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pôsobí vo všetkých odvetviach priemyslu a služieb. Snažíme sa prinášať inovatívne služby, ktoré zaručujú vysokú kvalitu a udržateľnú budúcnosť. Jednou z nich je kontrola originality a čoskoro aj technická a emisná kontrola, kde TÜV SÜD prináša dlhoročné skúsenosti z nemeckého trhu na Slovensko.

Prehľad našich služieb

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie kontroly originality č. 1155, ponúka prevádzkovateľom vozidiel vykonanie kontroly originality v určenom rozsahu:

 • pri jednotlivo dovezenom vozidle zo zahraničia
 • pri opätovnom schválení jednotlivého vozidla
 • pri dodatočnom schválení jednotlivého vozidla
 • pri hromadnej aj jednotlivej prestavbe vozidla
 • pri výmene karosérie alebo rámu vozidla alebo výmene motora
 • pri pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN
 • pri výmene technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II
 • pri žiadosti o povolenie výnimky
 • pri zmene farby vozidla
 • pri odhlásení vozidla do cudziny (exporte vozidla do zahraničia)pri zmene držiteľa vozidla, ak sa nový držiteľ neprihlási vozidlo do 30 dní od nadobudnutia

Získajte viac

Vybrať lokalitu