Preškolenie interných audítorov systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 a EN ISO 19011:2018

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Preškolenie interných audítorov systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 a EN ISO 19011:2018

 

Komu je kurz určený

Kurz je určený pre interných audítorov systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015.


CIEĽ KURZU

 • udržanie si kvalifikácie interného audítora,
 • oboznámenie sa so zmenami v normách a predpisoch.
 • kurz je určený pre interných audítorov EN ISO 9001:2015, ktorí sa chcú zdokonaliť a predĺžiť si platnosť osvedčenia interného audítora;

Obsah kurzu

 • Oboznámenie s aktuálnym stavom noriem a predpisov pre výkon interných auditov,
 • Požiadavky noriem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 19011 a ich aplikácia pre výkon interných auditov systému manažérstva kvality

ČO VÁM KURZ PRINESIE?

Obnovíte a rozšírite si svoje znalosti a zručnosti potrebné pri vykonávaní funkcie interného audítora systému manažmentu kvality v organizácii. Budete mať možnosť konzultovať svoje praktické skúsenosti s odborníkmi. Dozviete sa, čoho sa vyvarovať a aké sú najčastejšie chyby pri udržiavaní a auditovaní systému manažmentu kvality. Úspešným absolvovaním záverečného testu získa účastník „Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania“, ktoré ho oprávňuje k vykonávaniu interných auditov. Osvedčenie platí 3 roky od dátumu vystavenia.


Výstupný doklad 

Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania pre interného audítora

 • PROGRAM
  09:00 - 09:30    Otvorenie kurzu, oboznámenie sa s programom a cieľom kurzu, prezentácia účastníkov
  09:30 - 12:00    Požiadavky normy EN ISO 9001:2015 pre systémy manažérstva kvality, praktické skúsenosti s implementáciou požiadaviek
  12:00 - 12:45    Prestávka na obed
  12:45 - 14:00    Požiadavky normy EN ISO 9001:2015 pre systémy manažérstva kvality, praktické skúsenosti s implementáciou požiadaviek 
  14:00 - 15:30    Požiadavky normy EN ISO 19011:2018 návod na auditovanie systémov manažérstva – aplikácia na výkon interných auditov
  15:30 - 16:00    Záverečný test
 • Platobné podmienky
  Cena kurzu: 220,00 € bez DPH (264,00 € s DPH) / osoba

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia - cena kurzu 187,00 € bez DPH (224,40 € s DPH) / osoba

  Prezenčná forma kurzu:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Webinár:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected].

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu