Audit Services

Preškolenie / Preskúšanie interných audítorov systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 a EN ISO 19011:2018

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Preškolenie / Preskúšanie interných audítorov systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 a EN ISO 19011:2018

Forma preskúšania

 • Online test, ktorý nahrádza dodatočné preškolenie / vzdelávanie.

(V prípade, že máte záujem o absolvovanie  kurzu, máte možnosť sa prihlásiť na otvorené termíny kurzov pre Interného audítora ISO 9001)


Komu je preskúšanie určené

Test je určený pre interných audítorov systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015, ktorí si chcú udržať kvalifikáciu a predĺžiť si platnosť osvedčenia interného audítora.


obsah testu

Naši audítori pripravili sériu otázok, ktorá preverí vaše znalosti normy. Otestujte sa, či máte aktuálne informácie o stave noriem a predpisov pre výkon interných auditov.

Test zahŕňa požiadavky noriem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 19011 a ich aplikáciu pre výkon interných auditov systému manažérstva kvality.


Ako prebieha preskúšanie?

Do 24 hodín od registrácie vám e-mailom zašleme test. Ten pozostáva z náhodne generovaných otázok, ktoré otestujú vaše znalosti.

Po úhrade poplatku vám bude zaslaný certifikát/osvedčenie interného audítora na ďalšie 3 roky.


ČO VÁM preskúšanie PRINESIE?

Obnovenie znalostí a zručností potrebných pre vykonávanie funkcie interného audítora systému manažmentu kvality a predĺženie vášho certifikátu interného audítora.


Výstupný doklad 

V prípade úspešného absolvovania testu vám predĺžime Certifikát/Osvedčenie, ktoré vás oprávňuje k vykonávaniu interných auditov. Osvedčenie platí ďalšie 3 roky od dátumu vystavenia.


Možnosť absolvovania kurzu 

V prípade, ak by ste chceli viac informácií, môžete absolvovať komplexný prezenčný kurz alebo videokurz s podrobným výkladom a diskusiou. 

 • PROGRAM
  09:00 - 09:30    Otvorenie kurzu, oboznámenie sa s programom a cieľom kurzu, prezentácia účastníkov
  09:30 - 12:00    Požiadavky normy EN ISO 9001:2015 pre systémy manažérstva kvality, praktické skúsenosti s implementáciou požiadaviek
  12:00 - 12:45    Prestávka na obed
  12:45 - 14:00    Požiadavky normy EN ISO 9001:2015 pre systémy manažérstva kvality, praktické skúsenosti s implementáciou požiadaviek 
  14:00 - 15:30    Požiadavky normy EN ISO 19011:2018 návod na auditovanie systémov manažérstva – aplikácia na výkon interných auditov
  15:30 - 16:00    Záverečný test
 • CENNÍK

  online forma kurzu:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH 
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 10% 198,00 € 237,60 €
  štandardná cena 220,00 € 264,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu