Cenník

Potrubár (Pipefitter), Mechanik skrutkových spojov a Technik skrutkových spojov

Potrubár (Pipefitter), Mechanik skrutkových spojov a Technik skrutkových spojov

Úroveň certifikácie

Školenie v hodinách

Cena

školenia

Skúška

Certifikácia

Spolu v EUR bez DPH

Skupina

Špecifikácia

Potrubár

Kurz*

80

575

80

89

744

Dodatočná skúška

-

99

80

89

268

Mechanik skrutkových spojov

Základná úroveň

6

190

40

39

269

Mechanik skrutkových spojov – vyššia úroveň v oblastiach

Uťahovanie hydraulickým uťahovačom

4

175

40

39

254

Hydraulické uťahovanie momentom

4

175

40

39

254

Výmenníky tepla a tlakové nádoby

4

175

40

39

254

Technik skrutkových spojov

 

40**

460

80

89

629

 

* cena zahŕňa kurz, skúšku a jednu opravnú skúšku

** do času sa započítavajú všetky predchádzajúce školenia

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu