Nadrzędnym celem certyfikacji jest uzyskanie zaufania publicznego, że w odniesieniu do wyrobów, systemów, procesów czy personelu zostały spełnione wymagania wyspecyfikowane w normach i innych dokumentach normatywnych. Podstawową wartością certyfikacji jest poświadczenie zgodności z przepisami potwierdzona przez niezależną stronę trzecią poprzez przeprowadzenie bezstronnej i obiektywnej oceny.

TÜV SÜD Polska posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie certyfikacji wyrobów (AC 161), certyfikacji osób (AC 218), inspekcji (AK 043) oraz w zakresie weryfikatora prowadzącego działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych (Pl-VG-0012).

Jest również zatwierdzoną jednostką notyfikowaną Nr 2527 w zakresie:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku
  • Dyrektywy 2014/33/UE
  • Dyrektywy 2014/68/UE
  • Dyrektywy 2016/797

Jednym z podstawowych celów naszej działalności jest usuwanie barier gospodarczych, umożliwiając tym samym swobodny przepływ wyrobów i usług na rynkach światowych. Charakterystyczny niebieski oktagon TÜV SÜD jest rozpoznawany przez klientów oraz konsumentów na całym świecie jako symbol jakości i bezpieczeństwa.

Z dniem 10 sierpnia 2021 r. Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska informuje o aktualizacji programów certyfikacji:

  • PR1090 Program certyfikacji wg wymagań PN-EN-1090+A1 wyd.4
  • PR3834 Program certyfikacji wg wymagań serii norm PN-EN ISO 3834 wyd.4
  • PR15085 Program certyfikacji wg wymagań PN-EN 15085-2 wyd.4
  • PR206 Program certyfikacji zakładowej kontroli produkcji betonu wg wymagań PN-EN 206 wyd.4
  • PR22716 Program certyfikacji procesu produkcji produktów kosmetycznych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 22716 wyd.4

Powyższe programy certyfikacji zostały zatwierdzone do stosowania w związku z otrzymaniem uaktualnionego zakresu akredytacji w zakresie elastycznym.

W związku z aktualizacją zakresu akredytacji AC 218 Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska informuje, że proces certyfikacji personelu badań nieniszczących prowadzony jest w oparciu o Program certyfikacji PR9712 rewizja 5 i PR9712 rewizja 6.

TÜV SÜD Polska informuje, że z dniem 09.11.2022 roku rozszerzono zakres akredytacji nr AC161 o dwa programy certyfikacji:

PRRAIL_DeBo – Program certyfikacji dla kolejnictwa wg polskiego Rozporządzenia w sprawie interoperacyjności wyd. 4,  

PRRAIL_NoBo – Program certyfikacji dla kolejnictwa wg Dyrektywy w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej wyd. 3. 

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.


Nasze akredytacje


Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację