Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Nadrzędnym celem certyfikacji jest uzyskanie zaufania publicznego, że w odniesieniu do wyrobów, systemów, procesów czy personelu zostały spełnione wymagania wyspecyfikowane w normach i innych dokumentach normatywnych. Podstawową wartością certyfikacji jest poświadczenie zgodności z przepisami potwierdzona przez niezależną stronę trzecią poprzez przeprowadzenie bezstronnej i obiektywnej oceny.

TÜV SÜD Polska posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie certyfikacji wyrobów (AC 161), certyfikacji osób (AC 218) oraz w zakresie weryfikatora prowadzącego działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych (Pl-VG-0012).

Jest również zatwierdzoną jednostką notyfikowaną (2527) w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku. Jednym z podstawowych celów naszej działalności jest usuwanie barier gospodarczych umożliwiając tym samym swobodny przepływ wyrobów i usług na rynkach światowych. Charakterystyczny niebieski oktagon TÜV SÜD jest rozpoznawany przez klientów oraz konsumentów na całym świecie jako symbol jakości i bezpieczeństwa.

Z dniem 1 września 2021r. Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska informuje o aktualizacji programów certyfikacji:

 • PR1090 Program certyfikacji wg wymagań PN-EN-1090+A1 wyd.4
 • PR3834 Program certyfikacji wg wymagań serii norm PN-EN ISO 3834 wyd.4
 • PR15085 Program certyfikacji wg wymagań PN-EN 15085-2 wyd.4
 • PR206 Program certyfikacji zakładowej kontroli produkcji betonu wg wymagań PN-EN 206 wyd.4
 • PR22716 Program certyfikacji procesu produkcji produktów kosmetycznych zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 22716 wyd.4

Powyższe programy certyfikacji zostały zatwierdzone do stosowania w związku z otrzymaniem uaktualnionego zakresu akredytacji w zakresie elastycznym.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 • Nasze akredytacje

  Jednym z podstawowych celów działalności TÜV SÜD Polska jest usuwanie barier gospodarczych umożliwiając tym samym swobodny przepływ wyrobów i usług na rynkach światowych. Świadczone przez nas usługi certyfikacji, weryfikacji oraz badań przeprowadzane są w oparciu o bezstronną i kompetentną ocenę, co gwarantuje uzyskanie zaufania do otrzymanych wyników. W swojej działalności kierujemy się ustanowioną polityką jakości i bezstronności:

  Polityka jakości

  Polityka bezstronności

  Jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. posiada akredytacje POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI:

  •  Nr AC 161 w obszarze certyfikacji wyrobów.

  Certyfikat AC 161     Zakres akredytacji

  • Nr PL-VG-0012 w obszarze weryfikatora prowadzącego działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych.

  Certyfikat PL-VG-0012      Zakres akredytacji

  • Nr AC 218 w obszarze certyfikacji personelu.

  Certyfikat AC 218    Zakres akredytacji

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa