Certyfikacja i zatwierdzanie personelu NDT

Certyfikacja i zatwierdzanie personelu NDT

Wiarygodność i skuteczność badań nieniszczących zależy w dużej mierze od wiedzy, umiejętności i doświadczenia personelu, który je wykonuje. Dokonując wyboru Jednostki Certyfikującej Personel TÜV SÜD Polska, zyskujesz gwarancję nabywania wiedzy i umiejętności w uznanej jednostce szkoleniowej oraz kwalifikowania i certyfikowania przez niezależną, akredytowaną i notyfikowaną Jednostkę Certyfikującą.

CERTYFIKACJA PERSONELU NDT

Proces certyfikacji personelu prowadzony jest zgodnie z normą ISO 9712 „Badania nieniszczące – kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących” oraz w oparciu o wymagania normy akredytacyjnej ISO 17024. Składa się z potwierdzenia nabycia wiedzy, umiejętności i doświadczenia w wykonywaniu czynności kontrolnych i badawczych, wykazania się zdolnością prawidłowego widzenia i potwierdzenia właściwego przeprowadzenia badań – egzaminu kwalifikacyjnego.

ZAKRES EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH

Jednostka Certyfikująca Personel TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne w nowoczesnym centrum egzaminacyjnym w Chorzowie w następujących metodach oraz technikach badań nieniszczących wg ISO 9712:

  • Badania wizualne (VT),
  • Badania penetracyjne (PT),
  • Badania magnetyczno-proszkowe (MT),
  • Badania radiograficzne (RT),
  • Badania ultradźwiękowe (UT),
  • Badania UT.TOFD (Time of Flight Difraction),
  • Badania UT.PA (Phased Array).

Prowadzimy egzaminy kwalifikacyjne w metodach o ograniczonym zastosowaniu:

  • Badania radiograficzne ograniczone do interpretacji i oceny radiogramów (RT.FI),
  • Badania ultradźwiękowe ograniczone do pomiarów grubości (UT.TM).

TÜV SÜD Polska jest Uznaną Trzecią Stroną upoważnioną do zatwierdzania personelu wykonującego badania nieniszczące połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych zaliczonych do III i IV kategorii dla wymagań Dyrektywy 2014/68/UE (PED). Proces zatwierdzania personelu NDT przebiega zgodnie z Programem certyfikacji PR9712.

Jednostka Certyfikująca Personel TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w oparciu o nowe wymagania normy PN EN ISO 9712:2022, opracowała i wdrożyła wydanie 4 Programu certyfikacji personelu badań nieniszczących. Jednocześnie informujemy, iż Program został pozytywnie oceniony przez Polskie Centrum Akredytacji. Wraz z pozytywnym wynikiem oceny egzaminy kwalifikacyjne mogą zostać prowadzone wg uaktualnionych wymagań.

Procesy certyfikacji i zatwierdzania PED, do dnia harmonizacji wydania normy PN-EN ISO 9712:2012 z dyrektywą 2014/68/UE prowadzone będą z możliwością wyboru dwóch wydań programu, kontynuowane wg Programu certyfikacji wyd. 3 z dnia 20 kwietnia 2021 roku oraz Programu certyfikacji wyd. 4 z dnia 20.07.2022, który wprowadza możliwość certyfikacji zgodnie z nowym wydaniem normy ISO 9712.


Nasze akredytacjeJak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację