Certification

Akredytacje

Jednym z podstawowych celów działalności TÜV SÜD Polska jest usuwanie barier gospodarczych umożliwiając tym samym swobodny przepływ wyrobów i usług na rynkach światowych. Świadczone przez nas usługi certyfikacji, weryfikacji oraz badań przeprowadzane są w oparciu o bezstronną i kompetentną ocenę, co gwarantuje uzyskanie zaufania do otrzymanych wyników. W swojej działalności kierujemy się ustanowioną polityką jakości i bezstronności:

Polityka jakości TÜV SÜD 

Polityka bezstronności TÜV SÜD Polska

Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. posiada akredytacje:

  • Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 161 w obszarze certyfikacji wyrobów.

Certyfikat AC 161      Zakres akredytacji

  • Polskiego Centrum Akredytacji nr PL-VG-0012 w obszarze weryfikatora prowadzącego działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych.

Certyfikat PL-VG-0012     Zakres akredytacji

  • Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 218 w obszarze certyfikacji personelu.

Certyfikat AC 218      Zakres akredytacji

  • Polskiego Centrum Akredytacji nr AK 043 w obszarze jednostki inspekcyjnej.

Certyfikat AK 043      Zakres akredytacji

  • Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 234 w obszarze certyfikacji systemów zarządzania.

Certyfikat AC 234
      Zakres akredytacji

  • Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1881 - Akredytowane Laboratorium Badań NDT.

Certyfikat AB 1881
      Zakres akredytacji

  • Firmy oraz organizacje TÜV SÜD AG w ramach realizacji procesów certyfikacji posiadają 75 aktywnych akredytacji DAkkS.

Akredytacja DAkkS


Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację